TOELATINGSVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE JURISTEN

  1. Rechtendiploma
    U bent houder van het diploma van doctor, master of licentiaat in de rechten of in het notariaat, afgeleverd door een Belgische universiteit of van een gelijkwaardig buitenlands diploma.

  2. Dienstverleningsovereenkomst
    U bent in de hoedanigheid van zelfstandige natuurlijke persoon of van eenpersoonsvennootschap, in voorkomend geval middels een plaatsingsbedrijf, door een dienstverleningsovereenkomst verbonden aan een werkgever die in België in de publieke of private sector een economische, sociale, administratieve of wetenschappelijke activiteit uitoefent. Deze werkgever is een onderneming, een ondernemingsverbond of een instelling met rechtspersoonlijkheid.

  3. Juridische verantwoordelijkheden
    U verstrekt studies en adviezen, stelt akten op, geeft raad en verleent bijstand op juridisch vlak ten behoeve van deze werkgever, van de ermee verbonden ondernemingen of instellingen, van de ondernemingsverbonden of de leden ervan. U draagt in hoofdzaak verantwoordelijkheden op juridisch vlak.

Opgepast, in het inschrijvingsformulier moet u het vakje "Ik voldoe niet aan deze voorwaarden en wens verbonden lid te worden" aanvinken:

WORD VERBONDEN LID VAN HET IBJ

 

PRAKTISCHE INFO

De jaarlijkse bijdrage  voor juristen die onder een zelfstandigenstatuut voor een bedrijf werken bedraagt
350 € per begonnen kalenderjaar (als u lid wordt vanaf 1 juli, betaalt u slechts 175 € voor het kalenderjaar waarin u zich hebt ingeschreven). U vindt hier een samenvatting van de voorwaarden toepasselijk op het lidgeld van het IBJ

Als verbonden lid van onze organisatie moet u zich houden aan het reglement betreffende de verbonden leden van het IBJ. In sommige gevallen wordt de toegang tot bepaalde activiteiten of diensten voorbehouden aan de effectieve leden.