TOELATINGSVOORWAARDEN VOOR JURISTEN DIE WERKEN VOOR EEN ENTITEIT MET NORMATIEVE OF CONTROLEBEVOEGDHEID

  1. Rechtendiploma
    U bent houder van het diploma van doctor, master of licentiaat in de rechten of in het notariaat afgeleverd door een Belgische universiteit, of van een gelijkwaardig buitenlands diploma.

  2. Werken voor een entiteit met als hoofdtaak de uitoefening van de openbare macht
    U bent verbonden, door een arbeidsovereenkomst of een statuut, aan een werkgever die in België in de publieke of private sector normatieve of controleopdrachten uitoefent (wetten opstellen of doen naleven) en kunt om die reden geen bedrijfsjurist worden. Deze werkgever is een onderneming, een ondernemingsverbond of een instelling met rechtspersoonlijkheid.

  3. Juridische verantwoordelijkheden
    U verstrekt studies en adviezen, stelt akten op, geeft raad en verleent bijstand op juridisch vlak ten behoeve van deze werkgever, van de ermee verbonden ondernemingen of instellingen, van de ondernemingsverbonden of de leden ervan. U draagt in hoofdzaak verantwoordelijkheden op juridisch vlak.

 

Opgepast, in het inschrijvingsformulier moet u het vakje "Ik voldoe niet aan deze voorwaarden en wens verbonden lid te worden" aanvinken:

WORD VERBONDEN LID VAN HET IBJ

 

PRAKTISCHE INFO

De jaarlijkse bijdrage voor juristen die werken voor een entiteit met normatieve of controle-activiteit bedraagt 350 € per begonnen kalenderjaar (als u lid wordt vanaf 1 juli, betaalt u slechts 175 € voor het kalenderjaar waarin u zich hebt ingeschreven). U vindt hier een samenvatting van de voorwaarden toepasselijk op het lidgeld van het IBJ. 

Als verbonden lid van onze organisatie moet u zich houden aan het reglement betreffende de verbonden leden van het IBJ. In sommige gevallen wordt de toegang tot bepaalde activiteiten of diensten voorbehouden aan de effectieve leden.