TOELATINGSVOORWAARDEN VOOR PARALEGALS

  1. Bachelor in de rechten of gelijkaardige beroepservaring
    U bent houder van een diploma van kandidaat of bachelor in de rechten of in de rechtspraktijk, of van een gelijkwaardig buitenlands diploma, of geeft blijk van de verwerving van gelijkaardige kennis middels een relevante beroepservaring van minstens drie jaar.

  2. Arbeidsovereenkomst
    U bent verbonden, door een arbeidsovereenkomst of een statuut, aan een werkgever die in België in de publieke of private sector een economische, sociale, administratieve of wetenschappelijke activiteit uitoefent. Deze werkgever is een onderneming, een ondernemingsverbond of een instelling met rechtspersoonlijkheid.

  3. Paralegal verantwoordelijkheden onder het toezicht van een bedrijfsjurist
    U verstrekt, onder het toezicht of de verantwoordelijkheid van minstens één bedrijfsjurist, juridische opzoekingen, ontwerpen van juridische documenten of hun beheer, juridische en administratieve bijstand binnen het juridische departement, opvolging van litigieuze dossiers die de werkgever impliceren, of uitvoert bepaalde andere goed afgelijnde taken van juridisch aard, ten behoeve van deze werkgever, van de ermee verbonden ondernemingen of instellingen, van de ondernemingsverbonden of de leden ervan. U draagt in hoofdzaak voormelde verantwoordelijkheden.

Opgepast, in het inschrijvingsformulier moet u het vakje "Ik voldoe niet aan deze voorwaarden en wens verbonden lid te worden" aanvinken:

WORD VERBONDEN LID VAN HET IBJ

 

PRAKTISCHE INFO

De jaarlijkse bijdrage voor paralegals bedraagt 250 € per begonnen kalenderjaar (als u lid wordt vanaf 1 juli, betaalt u slechts 125 € voor het kalenderjaar waarin u zich hebt ingeschreven). U vindt hier een samenvatting van de voorwaarden toepasselijk op het lidgeld van het IBJ. 

Als verbonden lid van onze organisatie moet u zich houden aan het reglement betreffende de verbonden leden van het IBJ. In sommige gevallen wordt de toegang tot bepaalde activiteiten of diensten voorbehouden aan de effectieve leden.