verzamelwerk - DAG VAN DE BEDRIJFSJURISTEN

De deelnemers ontvangen ook een exemplaar van het verzamelwerk uitgegeven door Larcier Intersentia in de reeks "Tendensen in het bedrijfsrecht".

Dit boek biedt bijdrages over de rollen van bedrijfsjuristen vandaag de dag. Het gaat dieper in op de rollen van vertrouwelijk juridisch advies, risicobeheer en compliance, de essentiële relationele competenties voor bedrijfsjuristen (communicatie, bemiddeling en onderhandeling), de uitdagingen gesteld door sommige nieuwe (Europese) wetgevingen (ESG, klokkenluiden ...) en zoveel meer.

Deze compacte gids is een perfecte aanvulling op de Dag van de bedrijfsjuristen, voor elke jurist die zijn of haar praktijk en kennis wil uitbreiden.


INHOUDSTAFEL

The Legal Symphony - De rollen van bedrijfsjuristen in een veranderende wereld

Hoofdstuk 1. De wettelijke en gereglementeerde rol van vertrouwelijk juridisch adviseur

H. VAN HECKE - Un grand pas en avant pour les juristes d’entreprise : les lois du 14 mars et 7 avril 2023 modifiant la loi du 1er mars 2000 créant un Institut des juristes d’entreprise

H. VAN HECKE - Een grote stap voorwaarts voor de bedrijfsjuristen : de wetten van 14 maart en 7 april 2023 tot wijziging van de Wet van 1 maart 2000 tot oprichting van het Instituut voor bedrijfsjuristen

W. DEVROE, J. HAEKENS - Mededingingsrechtelijke risico’s bij de voorbereiding van concentraties: gun jumping en uitwisseling van commercieel gevoelige informatie

Hoofdstuk 2. De rol van bedrijfsjuristen ten opzichte van nieuwe wetgeving

V. MARQUETTE, S. DE SMEDT, M. HENDRICKX, S. VAN LAETHEM, F. RIGOLLE, C. VAN DEN BROECK. - ESG, Welke rol voor de bedrijfsjurist?

I. VERHELST, H. CATTOIR - De rol van de whistleblowing officer

Hoofdstuk 3. De rol op het gebied van risicobeheer en compliance

A. HENRY DE FRAHAN - Comment pensent les juristes ? Intégrer les référentiels de la norme, du risque et de l’éthique

A. LECOCQ, A. BARTHOLOMEEUSEN - La fonction de compliance officer est-elle compatible avec le statut de juriste d’entreprise ? Une obscure clarté.

Hoofdstuk 4. De rol op het gebied van professionele relaties

V. DEPOORTERE - Le juriste d'entreprise et l'art de communiquer

T. DE BEIR, m.m.v. T. GERING - De rol van de bedrijfsjurist in onderhandelingen en bemiddeling

Hoofdstuk 5. De rol van de bedrijfsjurist, van binnenuit bekeken

A. NICOLAS - A Day in the Life (of a Company Lawyer) - Allégorie musicale de la profession de juriste d’entreprise

A.-C. SQUIFFLET, S. VAN OVERSTRAETEN - Juriste d’entreprise au sein d’un Ordre professionnel : de l’art de mettre en musique… l’art pharmaceutique