Met veel genoegen stellen wij u het programma van de Legal Soft Skills Academy 2021 voor.

Soft skills winnen steeds meer aan belang en maken u future proof binnen uw onderneming. Het IBJ biedt u de mogelijkheid deze verder te ontwikkelen binnen de Legal Soft Skills Academy.

Dit interactieve programma is aangepast aan de specifieke behoeften van bedrijfsjuristen.

Omdat telewerken de komende maanden de norm zal blijven en uw welzijn voor ons van essentieel belang is, gaan wij na hoe u uw veerkracht kan versterken in deze periode van onzekerheid als gevolg van de coronacrisis. Door middel van inspirerende persoonlijke verhalen willen wij u energie geven, zodat u de bedrijfscontinuïteit op afstand kan handhaven. U ontdekt hoe uw uitstraling en mindset impact hebben op het publiek dat u aanspreekt bij online communicatie. Zo kan u een sterkere menselijke band ontwikkelen met uw team en collega’s en leert u nog overtuigender over te komen tegenover het management.

Als bedrijfsjurist, treedt u vaak op als een projectmanager of als een onderhandelaar en is het uw verantwoordelijkheid om uw werk en uw departement te optimaliseren om efficiënt te zijn. U moet ook duidelijk kunnen communiceren en overtuigen. We hebben tijdens de Legal Soft Skills Academy ook aandacht voor deze vaardigheden en uw impact als bedrijfsjurist.

Om u kennis te laten maken met dit kwaliteitsvolle aanbod, hebben wij het genoegen u de eerste sessie van deze Legal Soft Skills Academy-cyclus, die plaatsvindt op 25 maart 2021, gratis aan te bieden in samenwerking met Vialegis.

Tot juni organiseren we deze sessies online. Nadien hopen we opnieuw van start te kunnen gaan met opleidingen op locatie.

De opleidingen op locatie worden aangeboden in kleine groepen (max. 20 personen). Behalve in Brussel worden er ook enkele sessies georganiseerd in Vlaanderen en Wallonië.