DONDERDAG 30/03/2023 - Kick off: Versterk het mentaal kapitaal in je organisatie

Bekijk het programma

Inhoud

We leven in volatiele tijden en dat heeft een gigantische impact op hoe wij leven en werken. Uitgerekend in deze uitdagende tijden is het zaak om het hoofd boven water te houden en veerkrachtig te zijn. Tijdens dit introducerend webinar delen we dan ook graag al onze inzichten over mentale veerkracht en hoe je wendbaar kan omgaan met de uitdagingen die ons worden opgelegd. Verwacht een eye opener die glashelder maakt dat investeren in je eigen brein leidt tot meer wendbaarheid, energie en geluk en minder stress en angst.

Met de bestseller Mentaal Kapitaal als rode draad, leer je hoe je brein precies werkt en ontdek je praktische technieken om je energie en focus te versterken en om deze volatiele tijden met voldoende motivatie en groeiende mindset door te komen. In een 48-uur challenge, pushen we je om een aantal tips en tricks meteen in de praktijk toe te passen. Een must-see om te gedijen in deze uitdagende tijden!

Timing:

10u00-11u30 

Taal:

Engels 

Locatie:

online 

Spreker:

Elke Geraerts 

Donderdag 20/04/2023 - Impact op de maatschappij: Ethical leadership and innovation

Bekijk het programma

Inhoud

In een boeiende workshop gaan we ons verdiepen in zowel ethisch leiderschap als innovatie.  

Dit mag je verwachten:  

 • Het concept van ethisch leiderschap verkennen: wat is moreel juist en wat is fout? Het verschil tussen de twee herkennen, maar ook met als gevolg zich consequent te gedragen. 
 • Samen ontdekken dat dit enerzijds bestaat uit een duidelijk begrip van de eigen waarden en normen, maar anderzijds ook dat van anderen. We verkennen dit  door een aantal  “case studies” samen te bespreken op een interactieve manier.  
 • Hoe innovatief en creatief zijn we als persoon? Kunnen we aanleren meer creatief te zijn of is dit iets wat  we hebben of niet?  
 • Hoe zorgen we ervoor dat ons team of onze organisatie meer innoverend te werk gaat? Welke  ingrediënten zijn hiervoor nodig? 

Praktische cases, interactie en zelf experimenteren maken van deze workshop een must have voor al wie  zowel van ethiek als innovatie de bouwstenen van hun toekomstige organisatie willen maken.

Timing:

9u00-12u30 

Taal:

Nederlands

Locatie:

VBO (Ravensteinstraat 4  te 1000 Brussel) 

Spreker:

Laurent Jacquet 

Donderdag 05/05/2023 - Impact op anderen: Emotionele intelligentie in business

Bekijk het programma

Inhoud

Deze opleiding is gericht op bedrijfsjuristen die sterker willen worden in het begrijpen, herkennen en inzetten van emotionele intelligentie in een professionele context. 

Dit mag je verwachten:  

 • Welke impact hebben triggers & emoties (bij jou en de ander) op je resultaat en je professionele relatie?
 • Hoe kan je je emoties zo inzetten dat je je resultaat optimaliseert én tegelijk bruggen bouwt ?
 • Waaruit bestaan de hoekstenen van Emotionele Intelligentie?
 • Wat is de impact van emoties?
 • Wat is de wisselwerking tussen empathie & assertiviteit?
 • Hoe zet je Emotionele intelligentie in om professionele resultaten te verbeteren?

Timing:

12u30-16u00 

Taal:

Nederlands

Locatie:

VKW Limburg, Kunstlaan 16 - 3500 Hasselt 

Spreker:

Ellen Onkelinx 

Donderdag 25/05/2023 - Impact op de maatschappij: Risk management and ethics

Bekijk het programma

Inhoud

Tijdens hun opleiding, leren bedrijfsjuristen traditioneel de interpretatie van regels en verwijzen ze ernaar bij het adviseren van hun cliënten. De regels zijn echter vaak onzeker of dubbelzinnig en het louter interpreteren ervan volstaat niet om een duidelijk en praktisch advies te geven. Dit is nu net wat cliënten van een business partner verwachten.

Om deze valkuil te overwinnen is het essentieel om te begrijpen dat een risicoanalyse hand in hand gaat met de interpretatie van de wet. Het doel van de opleiding is om een methodologie van risicobeheer toegepast op juridische vraagstukken uit te klaren en deze met concrete voorbeelden te illustreren.

Risicobeheer toegepast op juridische kwesties leidt onvermijdelijk tot ethische vragen. We zullen in de loop van de opleiding zien waarom. De opleiding is niet bedoeld om bedrijfsjuristen een bepaalde ethische houding voor te schrijven, maar om de aandacht te vestigen op de ethische kwesties waarmee hun praktijk hen onvermijdelijk confronteert.

Dit mag je verwachten:  

 • Moeten bedrijfsjuristen het ethisch aspect integreren in hun functie?
 • Moeten bedrijfsjuristen de "stem van de ethiek" in de onderneming zijn, of bestaat hun rol erin de economische belangen van de onderneming te bevorderen, zonder rekening te houden met ethische kwesties?
 • Hoe staan bedrijfsjuristen persoonlijk tegenover deze kwesties?
 • Hoe verschillen de antwoorden naargelang de plaats van de ethiek in de hoofden van de bedrijfsleiders?

Timing:

9u00-12u30 

Taal:

Nederlands-Frans

Locatie:

VBO (Ravensteinstraat 4  te 1000 Brussel) 

Spreker:

Antoine Henry de Frahan 

Donderdag 08/06/2023 - Impact op anderen: Vorm geven aan change management

Bekijk het programma

Inhoud

Verandering is overal en constant, maar neemt zeer verschillende vormen aan: soms abrupt, soms progressief; soms gekozen en gewenst; eens gunstig, en dan weer negatief; persoonlijk of collectief.

In plaats van een wondermiddel voor te schrijven om met verandering om te gaan, zal deze workshop ons ertoe aanzetten anders over verandering en onze houding tegenover verandering na te denken. 

Dit mag je verwachten:  

 • Wanneer moeten we ons verzetten tegen verandering, wanneer moeten we het aanmoedigen?
 • Wanneer moeten we verandering aannemen, aanpassen, versnellen, vertragen en beperken?
 • Hoe doen we dat in de praktijk?
 • Welke veranderingen staan ons te wachten?
 • Wat zijn de verschillende houdingen die we aannemen tegenover deze veranderingen?
 • Wat is de optimale houding naargelang het type verandering?
 • Welk type verandering vraagt welke manier van handelen?

Verre van een theoretische discussie, zullen de ideeën worden gepresenteerd aan de hand van typische situaties in het beroepsleven van bedrijfsjuristen.

Timing:

9u00-12u30 

Taal:

Nederlands

Locatie:

VBO (Ravensteinstraat 4  te 1000 Brussel)

Spreker:

Barend Blondé

Donderdag 25/09/2023 - Negotiation is more than an art

Bekijk het programma

Inhoud

Deze opleiding richt zich tot juristen die hun onderhandelingsvaardigheden wensen te versterken.

Bedrijfsjuristen onderhandelen dagelijks, zowel intern als extern. De praktijk leert ons dat vele professionelen zich laten vangen door de dirty tricks van het onderhandelen, zich laten leiden door emoties en/of zich ook gehinderd voelen door hun eigen ego en door interne spanningen binnen het bedrijf.

Onderhandelen is een kunst die je kan leren en moet onderhouden. Deze opleiding biedt een introductie in de wereld van het principieel onderhandelen en reikt het begin aan van een sterke format waarmee je gegarandeerd meer kans maakt om onderhandelingen tot een goed einde te brengen.

Dit mag je verwachten:  

 • hoe een onderhandeling analyseren en waarom de voorbereiding zo essentieel is;
 • als bedrijfsjurist wat te doen tijdens de onderhandeling;
 • hoe je te gedragen voor én tijdens de onderhandeling;
 • waaraan aandacht te besteden bij het sluiten van een deal, bij het stopzetten van een onderhandeling of bij het vinden van een minnelijke regeling in het geval van een conflict.

Met dit onderdeel krijg je inzicht in de complexiteit van onderhandelen en reikt men jou de beginselen aan van een sterke onderhandelingsstructuur, becommentarieerd met “best practices” en “failures”.

Timing:

9u00-12u30 

Taal:

Nederlands

Locatie:

VBO (Ravensteinstraat 4  te 1000 Brussel)

Spreker:

Theo De Beir 

Donderdag 26/10/2023 - Impact op jezelf: Time to energise

Bekijk het programma

Inhoud

Een gezonde geest in een energiek lichaam, dat is de rode draad doorheen deze workshop. Zeker in tijden waar u en uw medewerkers vaak onder druk staan, is het cruciaal om energie management voorrang te geven.  In de workshop Time To Energise, gebaseerd op haar boek, geeft Carolien Van Den Bosch meer inzicht in het mechanisme van stress, en hoe slaap, beweging en voeding, maar ook authentieke verbinding kunnen bijdragen aan een hoger energieniveau. Deze workshop moedigt niet alleen het individu aan, maar zet ook het hele team aan tot actie!

Dit mag je verwachten:  

 • Hoe energie vernieuwen voor jezelf en jouw team?
 • Ontdek hoe beweging, slaap en voeding onlosmakelijk samenhangen met de werking van ons brein.
 • Leer hoe je die samenhang kan optimaliseren en je voor zelf op alle vlakken meer energie kan opwekken.

Timing:

9u00-12u30 

Taal:

Nederlands

Locatie:

VBO (Ravensteinstraat 4  te 1000 Brussel)

Spreker:

Carolien Van Den Bosch

Donderdag 07/12/2023 - Impact op jezelf: Personal leadership

Bekijk het programma

Inhoud

In een complexe wereld waarin snelheid en verandering de enige constanten zijn, moeten de leiders van vandaag meer dan ooit gedreven zijn door wie ze echt zijn. In dit traject staat de ontdekkingstocht naar jezelf centraal: weten wat echt belangrijk is, wat je sterktes zijn en wat je drijft. Iedereen kan een echte leider kan zijn, elk op zijn eigen authentieke manier.  

Dit mag je verwachten:  

 • Hoe kan je jezelf de juiste vragen stellen om beter te begrijpen hoe je bent en wat jou energie geeft? 
 • Hoe kan je jouw belangrijkste waarden en overtuigingen identificeren en zo een duidelijker beeld krijgen van wat belangrijk is voor jezelf, en hoe je dit gaat kunnen gebruiken voor al jouw beslissingen?  
 • Wat zijn jouw sterktes en hoe kan je deze nog meer gebruiken om meer impact te hebben? 
 • Hoe zorg ik ervoor dat mijn sterktes geen valkuilen worden? En welke strategieën zijn er om dit te vermijden?  

Zo krijgen we een beter beeld hoe we in elkaar zitten, wat ons energie geeft, en wat écht belangrijk is voor ons. Dit vormt de basis van authentiek leiderschap. 

Timing:

9u00-12u30 

Taal:

Nederlands

Locatie:

VBO (Ravensteinstraat 4  te 1000 Brussel)

Spreker:

Laurent Jacquet