Paralegals

WAT HOUDT HET IN?

Sinds de Algemene Vergadering van 8 juni 2020, hebben wij het genoegen verbonden leden, waaronder paralegals te mogen verwelkomen.

De paralegal heeft hiermee toegang tot een netwerk van meer dan 2000 effectieve en verbonden leden. Zij kunnen ook deelnemen aan de talrijke events die wij samen met onze gewaardeerde partners organiseren om van gedachten te wisselen en ervaringen uit te reiken.

Specifiek voor deze doelgroep, hebben wij ook onderstaande activiteiten ingepland:

28 mei 2021

Webinar (2 hours)

The role of the paralegal in a changing environment

Topics:

  • Role of the legal department
  • What changes can be expected?
  • What does this mean for the paralegal/support lawyer? What chances do these changes represent?
  • How can I effectively make use of these chances?

22 september 2021

Live event

Personal leadership for the paralegal

Topics

  • Communication patterns and skills
  • Dialogue skills
  • Personal strengths and how to effectively use them
  • Difficult conversations

VOOR WIE IS HET?

Voor de paralegal met wie uw samenwerkt en onze leden.

HOEVEEL PUNTEN LEVERT MIJN DEELNAME AAN DIT EVENEMENT IN HET KADER VAN DE VOORGEZETTE OPLEIDING OP?

Als onderdeel van de verplichte Voortgezette Opleiding levert uw deelname 1 punt per opleidingsuur op.

CONTACTPERSOON

Julie Drouguet