Paralegals

WAT HOUDT HET IN?

Sinds de Algemene Vergadering van 8 juni 2020, hebben wij het genoegen verbonden leden, waaronder paralegals te mogen verwelkomen.

De paralegal heeft hiermee toegang tot een netwerk van meer dan 2000 effectieve en verbonden leden. Zij kunnen ook deelnemen aan de talrijke events die wij samen met onze gewaardeerde partners organiseren om van gedachten te wisselen en ervaringen uit te reiken.

VOOR WIE IS HET?

Voor de paralegal met wie uw samenwerkt en onze leden.

HOEVEEL PUNTEN LEVERT MIJN DEELNAME AAN DIT EVENEMENT IN HET KADER VAN DE VOORGEZETTE OPLEIDING OP?

Als onderdeel van de verplichte Voortgezette Opleiding levert uw deelname 1 punt per opleidingsuur op.

CONTACTPERSOON

Julie Drouguet