Maandag 16 november 2020 - 13.30 – 15.00 / WAT IS DUURZAAM ONDERNEMEN?

Wat is duurzaam ondernemen?

Topic 1

13u40 – 14u10

Wat betekent Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in de onderneming? Wat is de link met begrippen als ethiek en duurzame ontwikkeling?

In deze presentatie loodst de spreker u doorheen concepten als "duurzaamheid", "duurzame ontwikkeling" en "corporate (social) responsibility" (CSR). Het begrip "duurzame ontwikkeling" is gedefinieerd in het Brundtlandrapport van de VN uit 1987. Het concept kreeg vervolgens geleidelijk vorm tot de publicatie van de "doelstellingen voor duurzame ontwikkeling" in 2015. Bovendien heeft de Europese Commissie sinds het begin van de jaren 2000 een definitie(s) van MVO voorgesteld en beschouwt zij MVO als een element van het concurrentievermogen van Europese ondernemingen. Hoe passen bedrijven deze concepten toe? En hoe kunnen we op basis van deze bevindingen een bedrijf vandaag de dag algemeen als duurzaam of verantwoord definiëren?

Valérie Swaen, Professor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, UCLouvain (Louvain School of Management) - FR

Topic 2

14u10 – 14u40

Duurzaam ondernemen en het recht
Circulaire bedrijfsmodellen - juridische knelpunten               

De overgang van een lineaire naar een meer circulaire economie gaat gepaard met nieuwe bedrijfsmodellen, waaronder het aanbieden van producten als dienst, Product As A Service (‘PAAS’). ‘Light as a service’  is slechts één voorbeeld. Ons huidige recht is echter nog sterk gefocust op koopcontracten en veel minder op de complexe contractuele ketens die vaak met een dienstenmodel gepaard gaan. Wat zijn de juridische knelpunten en kunnen die contractueel worden opgevangen? Is er nood aan bijkomende reglementering om de eindgebruiker een gelijkaardige bescherming te bieden als wanneer hij een goed aankoopt? En zijn dergelijke PAAS modellen wel per definitie duurzamer?

Evelyne Terryn, Professor handelsrecht en consumentenrecht, KU Leuven - NL

Harry Slachmuylders, Doctorandus Consumer Competition Market, KU Leuven - NL

TOPIC 3

14u40 – 14u50

Een duurzame onderneming vereist een duurzaam bestuur. Hoe dit juridisch inkleden.

Ondernemingen worden steeds meer afgerekend op hun bestuur, het beleid dat ze voeren, de wijze waarop ze producten en goederen produceren en aanbieden. Dit is het gevolg van de impact die ondernemingen hebben op onze omgeving. Het mag worden verwacht dat in de toekomst ondernemingen meer in rechte zullen worden aangesproken. Het antwoord is een duurzaam bestuur en beleid waarbij rekening wordt gehouden met de reactie van de klanten, leveranciers en het publiek. De spreker gaat na hoe het bestuur in rechte kan worden aangesproken en hoe zich hiertegen te verweren en welke preventieve maatregelen aangewezen zijn.

Dirk Van Gerven, Managing Partner, NautaDutilh

Bedrijfsjurist, waarom vandaag deelnemen?

  • Wilt u begrijpen wat de begrippen "duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen" betekenen?
  • Vraagt u zich af of en op welke basis uw onderneming en haar diensten als duurzaam kan kwalificeren?
  • Wilt u inzicht krijgen in de juridische aspecten die zich voordoen wanneer een onderneming wil overschakelen naar een circulair model?