Oproep tot kandidaatstelling: verkiezingen raad en beroepscommissie van het instituut voor bedrijfsjuristen

Dit najaar kiezen we de leden van de Raad en de bedrijfsjuristen die zetelen in de Beroepscommissie voor een nieuw mandaat van 3 jaar.

Beste leden,

Dit najaar kiezen we de leden van de Raad en de bedrijfsjuristen die zetelen in de Beroepscommissie voor een nieuw mandaat van 3 jaar.

U kunt zich voor deze verkiezingen kandidaat stellen als:

 • lid van de Raad voor een mandaat van 3 jaar:
  • 10 Nederlandstalige raadsleden
  • 10 Franstalige raadsleden
  • en hun plaatsvervangers

(Het mandaat is tweemaal hernieuwbaar.)

 • bedrijfsjurist die zetelt in de Beroepscommissie voor een mandaat van 3 jaar (opgelet – u moet een anciënniteit van minstens 10 jaar hebben).
  • 2 Nederlandstalige leden
  • 2 Franstalige leden
  • en hun plaatsvervangers

(Het mandaat is éénmaal hernieuwbaar.)

De resultaten worden bekendgemaakt tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering aansluitend op het afsluiten van de verkiezingen (de exacte datum wordt u binnenkort gecommuniceerd). Aan de Algemene Vergadering zal worden voorgesteld te beslissen dat de nieuwe Raad in functie treedt op 1 januari 2022.

Wilt u zich kandidaat stellen voor een van deze mandaten?

-        Stuur uiterlijk op vrijdag 15 oktober 2021 uw kandidatuur per e-mail met ontvangstbevestiging aan de Directeur-generaal van het Instituut: julie.dutordoir@ibj.be (of per aangetekend schrijven: Julie Dutordoir, Instituut voor bedrijfsjuristen, Stuiversstraat 8, 1000 Brussel).

-        Uw kandidatuur dient vergezeld te zijn van een tekst van maximum 10.000 tekens (inclusief spaties) met uw motivatie in de beide landstalen en een foto voor publicatie op de website van het IBJ.

Het volledige kiesreglement vindt u op onze website et op MY IBJ. Enkel de effectieve leden (bedrijfsjuristen) mogen zich kandidaat stellen en stemmen.

Wij rekenen op uw engagement dat van belang is voor de goede werking en toekomst van ons Instituut.

Indien u meer informatie wenst over deze verkiezingen en/of functies en taken en verantwoordelijkheden van een Raadslid kan u steeds contact met ons nemen.  

Met vriendelijke groeten,

Julie Dutordoir, Directeur-generaal

More news


13 september 2021

Oproep tot kandidaatstelling: verkiezingen raad en beroepscommissie van het instituut voor bedrijfsjuristen

Dit najaar kiezen we de leden van de Raad en de bedrijfsjuristen die zetelen in de...

Lees meer...

05 september 2021

Voortgezette opleiding : update puntenaantal 2021

Voortgezette opleiding : update puntenaantal 2021

Lees meer...

05 september 2021

Raadpleeg presentaties van opleidingen, de Flash en nog veel meer op MY IBJ

Raadpleeg presentaties van opleidingen, de Flash en nog veel meer op MY IBJ

Lees meer...

05 september 2021

Ook de paralegal met wie u samenwerkt binnen uw onderneming kan zich aansluiten bij het ibj!

Ook de paralegal met wie u samenwerkt binnen uw onderneming kan zich aansluiten bij het...

Lees meer...

04 juli 2021

Noteer de datum van 18-11-21 van de 32e Dag van de bedrijfsjurist in uw agenda

Noteer de datum van 18-11-21 van de 32e Dag van de bedrijfsjurist in uw agenda!

Lees meer...