Hommage aan Jean-Pierre Blumberg en Prof. dr. Anne-Marie Van den Bossche

Vorig jaar overleden 2 eminente juristen uit het ondernemingsrecht, Jean-Pierre Blumberg en Anne-Marie Van den Bossche. Jean-Pierre Blumberg was actief in het vennootschapsrecht, de acquisitiepraktijk, het financieel recht en corporate governance. Anne-Marie Van den Bossche was een autoriteit in het mededingingsrecht.

Vorig jaar overleden 2 eminente juristen uit het ondernemingsrecht, Jean-Pierre Blumberg en Anne-Marie Van den Bossche. Jean-Pierre Blumberg was actief in het vennootschapsrecht, de acquisitiepraktijk, het financieel recht en corporate governance. Anne-Marie Van den Bossche was een autoriteit in het mededingingsrecht.
Om hen te huldigen wordt voor elk van beiden een huldeboek samengesteld met interessante bijdragen over themata  uit het ondernemingsrecht die hen dierbaar waren.


Jean-Pierre Blumberg was gespecialiseerd in het vennootschapsrecht en werd vooral bekend door zijn bijdrage aan overnamedossiers en beursnoteringen. Die bijdrage bestond niet alleen in juridisch-technische expertise, hoewel hij aandacht voor het detail en correct juridisch taalgebruik van groot belang vond.

Cliënten droegen Jean-Pierre op handen omdat ze er het volle vertrouwen in hadden dat deze stijlvolle, gecultiveerde en belezen man een haarscherpe analyse van de situatie zou maken en zijn uitzonderlijke intelligentie en tact zou aanwenden om een akkoord te smeden dat door iedereen gedragen werd. Ook bij zijn tegenstrevers en confraters was Jean-Pierre graag gezien omdat hij rust uitstraalde, steeds luisterbereid was, goedgeluimd en met een fijne zin voor humor de spanning van onderhandelingen kon verlichten.

De dossiers waarvan hij de titularis was, begonnen met de initialen ‘JPB’, wat dan ook een evidente titel werd voor dit liber amicorum. Hij was een heraut van vernieuwing en internationalisering in de advocatuur. Door zijn grote rol in de fusie van het Belgisch-Luxemburgse kantoor De Bandt met het Britse topkantoor Linklaters oogstte hij zoveel respect in internationale middens dat hij jarenlang een leidende rol zou opnemen in de bestuursorganen van Linklaters.

Het is typerend voor zijn brede interesse dat hij jarenlang aan de Universiteit Antwerpen bleef doceren, hoewel dit vaak moeilijk te combineren was met zijn drukke bezigheden.


Dit liber amicorum omvat bijdragen uit het vennootschapsrecht, de acquisitiepraktijk, het financieel recht, corporate governance en de huidige tendensen in de internationale advocatuur. Deze thema’s illustreren de veelzijdige interesses van Jean-Pierre Blumberg en de dankbaarheid van zijn vrienden dat ze hem hebben mogen ontmoeten op hun levenspad.

Meer informatie over dit liber amicorum ‘JPB’ : https://intersentia.be/nl/jpb.html


Prof. dr. Anne-Marie Van den Bossche was woordvoerder van de onderzoeksgroep Onderneming en Recht van de Faculteit Rechten aan de Universiteit Antwerpen; ze overleed op 31 juli 2020. Haar collega’s en vrienden betuigen haar hulde met een boek én een studienamiddag.

Het huldeboek Eerlijke en vrije mededinging: wijsheid is maat bundelt bijdragen van leden van de onderzoeksgroep over actuele mededingingsrechtelijke thema’s, waaraan Anne-Marie Van den Bossche in haar indrukwekkende academische loopbaan aan de universiteiten van Antwerpen (1999-2020) en Nijmegen (2000- 2007) veel aandacht heeft besteed.

Het boek begint dan ook met huldebijdragen vanwege de Universiteit Antwerpen (van de hand van Henri Swennen) en vanwege de Radboud Universiteit Nijmegen (van de hand van Henri de Waele).


Het eerste deel van het huldeboek legt de nadruk op bepaalde actuele ontwikkelingen in het mededingingsrecht. De recentste uitdagingen op het gebied van private handhaving, staatsteun en fiscaliteit, alsook nieuwe Europese ontwikkelingen, zoals de Digital Markets Act en de European Green Deal, komen hierin aan bod.

Het tweede deel bestudeert een andere actuele rechtsevolutie, met name die waarin de wetgever groeiende belangstelling heeft voor de onderneming als beschermingswaardige (zwakkere) entiteit. In dit deel wordt niet alleen de recente Belgische wet van 4 april 2019 bestudeerd, maar krijgen ook de regels over niet-concurrentiebedingen voor aandeelhouders en bestuurders, de posities van schuldeisers en schuldenaars in insolventieprocedures en auteurs in auteurscontracten uitvoerig aandacht.

Naar aanleiding van de publicatie van dit boek organiseert de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen een academische zitting ter ere van prof. dr. Anne-Marie Van den Bossche op donderdag 18 november 2021 (aanvang om 17.00 uur). Voorafgaand aan deze academische zitting houdt de onderzoeksgroep Onderneming en Recht een studienamiddag, eveneens te Antwerpen.

Meer informatie over het Huldeboek: https://intersentia.be/nl/eerlijke-en-vrije-mededinging-wijsheid-is-maat.html

More Partner Blogs


17 september 2021

Working remotely from or a business trip to a third country

Working remotely from or a business trip to a third country.

Lees meer...

09 september 2021

ESG: an introduction to the European framework and recent initiatives in Belgium

ESG: an introduction to the European framework and recent initiatives in Belgium

Lees meer...

30 augustus 2021

The use of biometric data by employers

The use of biometric data by employers.  A new draft recommendation of the Belgian Data Protection Authority...

Lees meer...

09 augustus 2021

CJEU accepts employer’s prohibition of religious signs in the workplace, if based on a genuine need

CJEU accepts employer’s prohibition of religious signs in the workplace, if based on a genuine need...

Lees meer...

06 augustus 2021

Digitaal beheer van (papieren) effectenregisters

Het digitaal beheer van papieren effectenregisters en de ondersteunende mogelijkheden voor...

Lees meer...