Nieuwe maatregelen voor werkgevers om het hoofd te bieden aan Covid-19: vermindering arbeidsduur, tijdelijke werkloosheid en de consumptiecheque

De regering heeft een aantal nieuwe maatregelen ingevoerd die de werkgevers kunnen gebruiken om de coronacrisis het hoofd te bieden. De meeste van deze maatregelen werden ingevoerd door de koninklijke besluiten nr. 45 en nr. 46 van 26 juni 2020. Het zijn niet allemaal echt nieuwe maatregelen, maar ook uitbreidingen en/of verlengingen van eerder ingevoerde maatregelen. Sommige van deze maatregelen zijn beperkt tot bedrijven die erkend zijn als bedrijven in moeilijkheden of in herstructurering.

De regering heeft een aantal nieuwe maatregelen ingevoerd die de werkgevers kunnen gebruiken om de coronacrisis het hoofd te bieden. De meeste van deze maatregelen werden ingevoerd door de koninklijke besluiten nr. 45 en nr. 46 van 26 juni 2020. Het zijn niet allemaal echt nieuwe maatregelen, maar ook uitbreidingen en/of verlengingen van eerder ingevoerde maatregelen. Sommige van deze maatregelen zijn beperkt tot bedrijven die erkend zijn als bedrijven in moeilijkheden of in herstructurering (zie B). Hieronder vindt u een overzicht.

 1. Voor alle bedrijven:
  1. Verlenging van de tijdelijke werkloosheid als gevolg van Covid-19
   De regering heeft dit flexibele systeem van tijdelijke werkloosheid verlengd tot 31 augustus 2020. Voor sommige sectoren die zwaar door de crisis worden getroffen, wordt het verlengd tot 31 december 2020. De lijst van deze sectoren is nog niet officieel, omdat de minister van Werk wil onderzoeken welke sectoren in de loop van juli nog gebruik maken van het systeem om te bepalen welke sectoren het flexibele systeem het meest nodig hebben. Het is zo goed als zeker dat de evenementensector en de horecasector in deze lijst zullen worden opgenomen.

   Voor de overige sectoren geldt na 31 augustus een overgangsperiode tot het einde van het jaar. Tijdens deze overgangsperiode zullen werkgevers hun werknemers niet op het systeem van tijdelijke werkloosheid kunnen zetten vanwege overmacht door Covid-19, maar ze kunnen wel hun toevlucht nemen tot de traditionele tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. De voorwaarden en modaliteiten van dit systeem zullen echter worden versoepeld. Zo zal de maximale periode voor economische werkloosheid langer worden. De regels met betrekking tot dit overgangssysteem moeten nog worden gepubliceerd.

  2. Verlenging van het Corona-ouderschapsverlof
   Het systeem van corona-ouderschapsverlof wordt verlengd tot 30 september 2020. In dit systeem kan een ouder van een kind van minder dan 12 jaar of van een gehandicapt kind tot 21 jaar, zijn arbeidstijd met een ½ of 1/5de verminderen (als de werkgever dit toestaat). De ouder krijgt een uitkering van de RVA (125% van de normale uitkering).

   Vanaf 1 juli 2020 kunnen alleenstaande ouders en ouders van gehandicapte kinderen ook een voltijds corona-ouderschapsverlof opnemen met een uitkering van 150% van de normale uitkering voor ouderschapsverlof.

   Meer informatie vindt u hier.

  3. Consumptiecheque van 300 euro
   Een werkgever kan zijn werknemers een cheque van 300 euro toekennen die voor het einde van het jaar kan worden besteed aan restaurants, bars, hotels, culturele activiteiten of sport in België. De cheque is vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen (hij is dus 100% netto). Deze 300 euro zijn ook uitgesloten van de maximale loonontwikkeling. De Belgische lonen mogen slechts (gemiddeld per onderneming) beperkt stijgen met een bepaald percentage per jaar. De algemene loonnorm voor 2020 is 1,1%.

  4. Terbeschikkingstelling van werknemers in vitale sectoren
   Sinds 1 april 2020 is het mogelijk om werknemers gedurende een periode van schorsing van hun arbeidsovereenkomst (bv. wegens tijdelijke werkloosheid) tewerk te stellen bij een werkgever in een vitale sector (land-, tuin- en bosbouw). Deze mogelijkheid is verlengd tot 31 augustus 2020.

 1. Voor bedrijven die erkend zijn als zijnde in moeilijkheden of als een onderneming in herstructurering

  1. Collectieve vermindering arbeidsduur
   Vanaf 1 juli 2020 kunnen ondernemingen die erkend zijn als ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering (tijdelijk) een collectieve vermindering van arbeidsduur met 1/5 of ½ invoeren gedurende een periode van maximaal één jaar (zolang zij erkend blijven als ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering). De arbeidsduurvermindering zou de vorm kunnen aannemen van de invoering van een 4-daagse werkweek. Een dergelijke collectieve arbeidstijdverkorting kan worden ingevoerd door middel van een collectieve arbeidsovereenkomst of door een wijziging van het arbeidsreglement.

   Het loonverlies moet gedeeltelijk door de werkgever worden gecompenseerd (en de minimumloongrenzen moeten worden gerespecteerd), maar de werkgever zal een forfaitaire vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen ontvangen.

   Meer informatie vindt u hier.

  2. Corona-tijdskrediet
   Vanaf 1 juli 2020 kan een werkgever een werknemer vragen zijn arbeidstijd met 1/5 of ½ te verminderen gedurende minimaal 1 maand en maximaal 6 maanden. Het initiatief komt van de werkgever, maar de werknemer moet zijn toestemming geven. Tijdens dit Corona-tijdskrediet krijgt de werknemer een onderbrekingsvergoeding, die gelijk is aan die van een normaal tijdskrediet. Het tijdskrediet moet worden opgenomen binnen het tijdsbestek waarin het bedrijf is erkend als zijnde in moeilijkheden of in herstructurering.

   Meer informatie vindt u hier.

  3. Coronalandingsbaan
   Vanaf 1 juli 2020 kan een werknemer van meer dan 55 jaar oud met een beroepsloopbaan van meer dan 25 jaar een coronalandingsbaan in gang zetten waarbij hij zijn arbeidsduur met 1/5 of ½ vermindert. De werknemer moet een anciënniteit van ten minste 24 maanden hebben binnen het bedrijf. Een landingsbaan systeem, is normaal gesproken pas mogelijk vanaf 60 jaar.  De arbeidsduurvermindering moet plaatsvinden binnen het tijdsbestek waarin de onderneming wordt erkend als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering. Er is geen andere maximumduur, maar 1 maand is het minimum. De vergoeding is vergelijkbaar met die van een normale landingsbaan.

   Meer informatie vindt u hier.

More Partner Blogs


14 januari 2021

Why the general counsel should care about regulatory compliance software

According to the Legal Departments in a Digital Era report, 72% of legal departments say...

Lees meer...

11 januari 2021

The European Commission unveils proposals for a digital services act and a digital markets act

On 15 December 2020, the European Commission finally unveiled its long-awaited proposals for a...

Lees meer...

23 december 2020

Telewerk en arbeidsongeval

De Covid-19-crisis heeft een grote toename van telewerk veroorzaakt zonder dat iedereen altijd...

Lees meer...

22 december 2020

Brexit: impact voor werkgevers

Vanaf 1 januari 2021 zijn Britse werknemers derdelanders. Meer concreet zullen de gevolgen vooral...

Lees meer...

17 december 2020

De “nieuwe” alarmbelprocedure met betrekking tot de BV

Het gebeurt maar al te vaak dat vennootschappen reeds geruime tijd in moeilijke papieren verkeren...

Lees meer...