Voortgezette opleiding - Punten behalen via een tussenkomst als spreker

Ik hoef u niet meer te vertellen dat u als lid van het IBJ dit jaar, net als tijdens uw vorige periode, verplicht bent 16 punten te behalen. Dat heeft u allen intussen gelezen. Dit doel kan u op verschillende manieren bereiken.

Ik hoef u niet meer te vertellen dat u als lid van het IBJ dit jaar, net als tijdens uw vorige periode, verplicht bent 16 punten te behalen. Dat heeft u allen intussen gelezen. Dit doel kan u op verschillende manieren bereiken.

U kan zich inschrijven voor talrijke mooie gratis opleidingen van het IBJ en zijn partners via MY IBJ. Verder zijn er ook andere manieren om uw verplichte 16 punten te behalen. Bedrijfseigen opleidingen en wetenschappelijke publicaties kwamen de afgelopen maanden reeds aan bod.

Dit zijn niet de enige mogelijkheden om punten te behalen, u kan deze ook op andere manieren behalen. Een voorbeeld daarvan is doceren van een bepaalde rechtsmaterie, ofwel een tussenkomst als spreker.

Ook hiervoor gelden een aantal basisregels, gelijkaardig aan die voor een wetenschappelijke publicatie, die ik kort voor u zal samenvatten. Bij een tussenkomst als spreker kan u 2 punten per half uur spreektijd ontvangen. Aan het aantal punten dat u als spreker per periode kan verzamelen, is een maximum van 10 punten per jaar verbonden, net als voor een publicatie.

De maxima van de publicatie en van de tussenkomst als spreker kunnen bij elkaar worden opgeteld. Het is dus mogelijk om zowel in de categorie publicatie als in de categorie tussenkomst als spreker het maximum van de punten te behalen en deze bij elkaar op te tellen binnen dezelfde periode, indien gewenst.

Om uw punten te verkrijgen, vragen we u zelf een puntenaanvraag in te dienen via MY IBJ door te klikken op het tabblad "MY IJE", vervolgens op "voer een aanvraag van punten in" en ten slotte op “Interventie als spreker”. We vragen naar de titel, de organisator, de doelgroep, de datum en de locatie. Verder vragen we u een beschrijving van de opleiding te geven en een programma te uploaden. Tot slot vragen we u uw voorbereidingstijd en spreektijd in te vullen en wordt het aantal punten berekend dat u zal worden toegekend.

Net als voor alle andere individuele puntenaanvragen, is het belangrijk deze puntenaanvraag binnen de vier maanden na de datum van de tussenkomst als spreker in te dienen.

Meer informatie vindt u op https://ibj.be/nl/voortgezette-opleiding/faq-voortgezette-opleiding.

Heeft u vragen over voortgezette opleidingen, dan kan u daarmee steeds bij ons terecht via voortgezetteopleiding@ibj.be

Uw Permanent Education Officer – Frederike Vander Elst

More news


29 april 2021

Voortgezette opleiding - Punten behalen via een tussenkomst als spreker

Ik hoef u niet meer te vertellen dat u als lid van het IBJ dit jaar, net als tijdens uw vorige...

Lees meer...

29 april 2021

Warme oproep – reik de hand naar onze studenten

In deze bijzondere COVID tijden ontvingen wij een warme (dringende) oproep van onze universiteiten.

Lees meer...

29 april 2021

Terugblik op de online infoavond over diverse juridische beroepen

Terugblikop de online infoavond over diverse juridische beroepen, georganiseerd door het Vlaams...

Lees meer...

29 april 2021

Interview met decaan Wouter Devroe (KU Leuven) over het belang van stages in deze covid-19 tijden.

Zoals u weet, zijn studenten ook getroffen door deze onvoorziene situatie ten gevolge van de...

Lees meer...

01 april 2021

Voortgezette opleiding - Opleidingspunten te verkrijgen door een publicatie te schrijven

Als lid van het IBJ weet u intussen vast wel dat u jaarlijks 16 punten dient te behalen in het...

Lees meer...