Wetgeving

Het Instituut voor bedrijfsjuristen (IBJ) is opgericht bij wet van 1 maart 2000 tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen (zoals gewijzigd bij wet van 19 mei 2010), die onder meer de werking van het Instituut, de voorwaarden om bedrijfsjurist te worden en de vertrouwelijkheid van de adviezen van de bedrijfsjurist omschrijft:

Wet van 1 maart 2000 tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen.

Het tuchtreglement van het Instituut voor bedrijfsjuristen werd vastgelegd bij Koninklijk Besluit:

Koninklijk Besluit van 19 april 2006 houdende het tuchtreglement van het Instituut voor bedrijfsjuristen. 

De werking van het Instituut wordt verder geregeld door zijn Huishoudelijk Reglement, dat is goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de leden van het Instituut:

Huishoudelijk Reglement van het Instituut voor bedrijfsjuristen van 19 juni 2001, voor het laatst gewijzigd op 8 juni 2020.

De deontologische regels voor de bedrijfsjuristen zijn vastgelegd in een deontologische code goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de leden van het Instituut voor bedrijfsjuristen:

Deontologische code van het Instituut voor bedrijfsjuristen, voor het laatst gewijzigd op 20 mei 2020.

Het Instituut heeft aanbevelingen aangenomen om de toepassing van het principe van de vertrouwelijkheid van de door de bedrijfsjurist verstrekte adviezen ten gunste van zijn/haar werkgever in de dagelijkse praktijk te faciliteren:  

Aanbevelingen van de Raad van het Instituut voor bedrijfsjuristen van 13 maart 2012 omtrent de confidentialiteit van de adviezen van de bedrijfsjurist.