Woord van de voorzitter & de Directeur-generaal

Beste bezoekers,

marc beyens

Het is een groot genoegen onze nieuwe website aan u te mogen voorstellen.

Meer dan ooit tevoren wil het Instituut voor bedrijfsjuristen (IBJ) als onmisbaar dynamisch netwerk voor zijn leden, de bedrijfsjurist, een klankbord zijn, waar ervaringen worden uitgewisseld en informatie wordt gedeeld met betrekking tot  juridische ontwikkelingen en de nieuwste trends in de juridische en ondernemingswereld.

 

Een goede en sterke communicatie is hierbij cruciaal. Niet enkel met onze leden, maar ook met de maatschappij, de politieke, juridische en academische wereld en onze partners, die we oprecht danken voor de hechte samenwerking.

In 2020 viert het IBJ zijn 20e verjaardag. Deze zal er enigszins anders uitzien door de Covid-19 pandemie. Toch is dit een verjaardag om even bij stil te staan want het IBJ heeft in deze jaren mooie bruggen gebouwd, tussen mensen, partners, bedrijven en belangen. We hebben een constructieve bijdrage geleverd aan de professionaliteit en intellectuele autonomie van ons metier. De bedrijfsjurist verkeert in de bijzondere positie, die ook zijn kracht is, om vanuit de onderneming zelf, juridische adviezen te geven, waardoor hij een beter inzicht bekomt in de activiteiten en processen van de onderneming. Zijn maatschappelijke rol wint meer en meer aan belang en dit willen wij dan ook in de kijker zetten. Door zijn sterke visie is het IBJ met zijn ‘Legal Privilege’ een gewaardeerde speler in de juridische wereld, niet alleen in België, maar ook over onze grenzen heen.

Vol energie, toewijding en plezier zullen wij ons, samen met het IBJ-team, het Bestuur en de Raad inzetten om het IBJ als de ontmoetingsplaats van de bedrijfsjurist verder op de kaart te zetten en te doen leven.

We nodigen u graag uit een kijkje te nemen op wat we te bieden hebben.

Marc Beyens     Julie Dutordoir 
Voorzitter  Directeur-generaal