Dawn Raid

WHAT TO DO IN THE EVENT OF AN INVESTIGATION OR SEARCH (A “DAWN RAID”) BY AN AUTHORITY OR JUDICIAL BODY?

We advise you to contact the IBJ-IJE immediately on

 • +32 2 500 03 25 (reception)
 • +32 471 82 62 42  (Simon Vander Putten, Secretary-General)
 • +32 478 75 70 37 (Julie Dutordoir, Director-General)

Ensure the confidentiality of all company lawyer advice:

 • In the event of a dawn raid, inform your team(s) of this search and ensure that each investigator is always in the presence of a company lawyer or a person with knowledge of the company's rights.
 • Inform the investigators of your status as company lawyer and state (orally and in writing in the official report) the existence and scope of confidentiality (Article 5 of the Act of 1 March 2000 on the establishment of an Institute for Company lawyerscompany lawyer: “The advice provided by an company lawyer to his or her employer in the context of his or her duties as legal counsel is confidential.”).
 • Identify confidential documents that cannot be read or taken and resist any attempt to read or take them.

Wat als juridische adviezen toch in beslag worden genomen?

 • Als er toch vertrouwelijke documenten (elektronisch of op papier) in beslag worden genomen, vraag om de documenten in een gesloten omslag op te nemen met het oog op een latere beslissing door de bevoegde instantie.
 • Laat het volgende in het proces-verbaal opnemen:
  • het feit dat de vertrouwelijkheid werd ingeroepen, zelfs als de documenten uiteindelijk in beslag werden genomen;
  • de lijst van documenten waarvoor de vertrouwelijkheid wordt ingeroepen;
  • de staat waarin de documenten zich bevonden op het moment van de inbeslagname: onder verzegeling of leesbaar.

Hoe kan het IBJ u ondersteunen?

 • De voorzitter van het IBJ of een of een door hem gevolmachtigde persoon kan zich naar uw onderneming begeven om u bij te staan in de procedure wanneer de confidentialiteit in het gedrang komt; het IBJ kan u ook telefonisch begeleiden.
 • Door a posteriori tussen te komen om de vertrouwelijkheid van uw adviezen te verdedigen in de procedure die kan volgen op de huiszoeking.