Gold Partner - Van Olmen & Wynant

Na reeds een jarenlange samenwerking met het IBJ als Silver Partner, zijn we zeer verheugd om hiermee verder gevolg aan te geven als Gold Partner.

Silver Partner - Claeys & Engels

Via ons sterk partnership met het IBJ delen we graag onze expertise via regelmatige updates en praktische inzichten over het brede spectrum van het sociaal recht.

Silver Partner - Crowell & Moring

We believe in long-term relationships and look forward to another year as a legal partner of the IBJ-IJE

Silver Partner - Deloitte Legal

We aim to bring to the IBJ/IJE our experience in the selection, development and deployment of legal tech solutions and our view on innovative ways of providing legal services. Experience the future of law, today.

Silver Partner - DLA Piper

Ons partnerschap met het IBJ biedt een voor beide partijen voordelig platform aan om samen te werken en kennis en inzichten te delen met bedrijfsjuristen. 

Silver Partner - Fieldfisher

"Fieldfisher is verheugd om een nieuwe samenwerking aan te gaan met het IBJ. Dit zal ons in staat stellen om IBJ-leden de vaardigheden van onze verschillende afdelingen en de innovatieve oplossingen die binnen ons kantoor zijn ontwikkeld, aan te bieden. We zijn ook verheugd om te kunnen profiteren van de ervaring van bedrijfsjuristen en hun knowhow als onderdeel van onze uitwisselingen."

Silver Partner - NautaDutilh

De samenwerking met het IBJ laat ons toe om een groot aantal bedrijfsjuristen te bereiken die vaak vanop de achtergrond het bedrijf op juridisch vlak ondersteunen.

Silver Partner - Timelex

Via ons partnership met het IBJ delen wij graag onze expertise over recht & technologie met bedrijfsjuristen.

Silver Partner - Vialegis

We werken voor vele bedrijven die bedrijfsjuristen zoeken, wat ons een unieke kijk geeft op en inzicht in de rol en het profiel van de bedrijfsjurist. 

Bronze Partner - Larcier Intersentia

Larcier-Intersentia, is verheugd het partnerschap met het IBJ te hernieuwen. We willen immers een betrouwbare informatie- en kennispartner zijn voor elke bedrijfsjurist.

Bronze Partner - Loyens & Loeff

We identify closely with the IJE’s new approach and strategy. We look forward to sharing our know-how with members of the IJE on a regular and structured basis.

Bronze Partner - Monard Law

Het IBJ laat het team van Monard Law toe om te luisteren naar de uitdagingen en business vraagstukken waarmee de bedrijfsjuristen te maken hebben. Het is door te luisteren, ideeën uit te wisselen en samen oplossingen te bedenken dat we meerwaarde kunnen bieden. Elke dag.

Bronze Partner - Osborne Clarke

Kennisdeling vinden wij belangrijk. Via ons partnership met het IBJ kunnen wij onze expertise en praktische inzichten delen over onderwerpen die voor bedrijfsjuristen relevant zijn.

Bronze Partner - Philippe & Partners

Het partnerschap met het IBJ zorgt voor een interessante kruisbestuiving tussen bedrijfsjuristen en advocaten die zeer waardevol is voor onze alledaagse praktijk.

Bronze Partner - Stibbe

Stibbe is een strategische partner van het IBJ en waardeert de jarenlange samenwerking met het Instituut. Het IBJ biedt een uniek platform om banden aan te halen en kennis en expertise uit te wisselen.

Bronze Partner - Strelia

Een groot deel van ons cliënteel bestaat uit grote en middelgrote Belgische bedrijven. In dit verband werken wij dagelijks nauw samen met meerdere bedrijfsjuristen.

Bronze Partner - Wolters Kluwer

Het partnership met het IBJ en de events zijn voor ons dé gelegenheid om onze ideeën, ontwikkelingen & inzichten voor een laatste keer te toetsen en te valideren.