"Als bedrijfsjuristen krijgen we alle kantjes te zien, wat ons inzicht geeft in de processen, relaties en waarden van de onderneming. Als er dus iemand is die perfect geplaatst is om de rol van ethisch kompas op zich te nemen en op een onafhankelijke en professionele manier de onderneming een spiegel voor te houden, dan is het de bedrijfsjurist wel. Je rug rechten en dat ook doen, is niet altijd evident. Daarom is het IBJ als buddy belangrijk, niet alleen om me te helpen expertise op peil te houden, niet alleen om voor onze beroepsgroep op te komen, maar ook omwille van de toegang tot een rijk netwerk waar we ervaringen en tips met elkaar op een vertrouwelijke manier kunnen uitwisselen."

Els Steen, 
Voorzitter, IBJ
Bedrijfsjurist, Ahold Delhaize