ALS BEDRIJFSJURIST

10 redenen om u aan te sluiten bij het IBJ

Als bedrijfsjurist, geniet u van volgende voordelen:

 1. Beschermde titel
  U draagt de beschermde titel ‘bedrijfsjurist’. Dit impliceert dat u ingeschreven bent op de ledenlijst van het IBJ, dat u de deontologische regels respecteert en dat u de beroepstucht van het IBJ erkent.

 2. Vertrouwelijkheid van de adviezen
  U geniet van het “legal privilege”: de juridische adviezen die u aan uw werkgever verstrekt zijn vertrouwelijk krachtens de wet.

 3. Rechtsbijstand
  U bent beschermd door een collectieve verzekering rechtsbijstand in het kader van uw beroepsactiviteiten als bedrijfsjurist. Deze rechtsbijstandsverzekering heeft tot doel de intellectuele onafhankelijkheid te garanderen.

 4. Deontologie
  Als bedrijfsjurist bent u onderworpen aan een deontologische beroepscode. Het IBJ biedt u hierover een cursus aan om dit verder toe te lichten.

 5. Networking
  Als lid van het IBJ maakt u deel uit van een netwerk van meer dan 2000 bedrijfsjuristen en andere beoefenaars van juridische beroepen. Samen met onze gewaardeerde partners organiseren we jaarlijks verschillende events waar u elkaar kan ontmoeten en van gedachten kan wisselen.

 6. Practice Groups
  De Practice Groups zijn het kloppende hart van het IBJ. In onze Practice Groups kan u kennis, ervaringen en best practices uitwisselen met praktijkjuristen binnen een bepaald domein van het recht of binnen een bepaalde sector. Als jonge bedrijfsjurist laten we u ook kennis maken met AJJA. De associatie van jonge bedrijfsjuristen vormt een dynamisch netwerk om uw loopbaan en uw professionele ontwikkeling verder uit te bouwen.

 7. Voortgezette Opleiding
  Ons aanbod Voortgezette Opleiding biedt u als bedrijfsjurist een wezenlijke toegevoegde waarde voor de uitoefening van uw beroep. Het aanbod is heel divers en omvat ook gratis opleidingen en webinars. Als bedrijfsjurist bent u verplicht om aan de Voortgezette Opleiding deel te nemen. U kan ook deelnemen aan de unieke opleidingen van de Legal Soft Skills Academy, speciaal op maat voor de bedrijfsjuristen, waarmee u uw cross-functionele vaardigheden verder kan ontwikkelen. Met dit initiatief wil het IBJ aandacht besteden aan opleidingen met niet-juridische inhoud, met name soft skills, die steeds meer aan belang winnen.

 8. Het IBJ in uw regio
  Wij brengen het IBJ dicht bij u. Dankzij onze regionale werking is het IBJ niet alleen in Brussel actief, maar kan u als lid ook genieten van onze activiteiten in uw eigen regio.

 9. Juridische informatie
  In onze maandelijkse nieuwsbrief leest u alles over de geplande IBJ-activiteiten en andere networking activiteiten, over onze opleidingen en over bepaalde actuele juridische ontwikkelingen. U kan het IBJ ook volgen via onze website, via MyIBJ en via LinkedIn.

 10. Uw stem telt
  U krijgt als bedrijfsjurist de kans uw stem te laten horen. Daardoor kan u bijdragen aan een verdere professionalisering van ons beroep, met grotere maatschappelijke impact.

Voorwaarden om BEDRIJFSJURIST te worden van het Instituut voor bedrijfsjuristen 

 1. Rechtendiploma
  U bent houder van een diploma van master, licentiaat of doctor in de rechten of in het notariaat, afgeleverd door een Belgische universiteit of van een gelijkwaardig buitenlands diploma.

 2. Arbeidscontract
  U bent door een arbeidsovereenkomst of een statuut verbonden aan een werkgever die in België, in de publieke of private sector, een economische, sociale, administratieve of wetenschappelijke activiteit uitoefent. Deze werkgever is een onderneming, een ondernemingsverbond of een instelling met rechtspersoonlijkheid.

 3. Juridische verantwoordelijkheden
  U verstrekt studies en adviezen, stelt akten op, geeft raad en verleent bijstand op juridisch vlak ten voordele van deze werkgever, van de ermee verbonden ondernemingen of instellingen, van de ondernemingsverbdonden of de leden ervan. U vindt hier een samenvatting van de voorwaarden toepasselijk op het lidgeld van het IBJ.

  U draagt in hoofdzaak verantwoordelijkheden op juridisch vlak.

WORD nu LID van het IBJ !


Praktische informatie

De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage voor de bedrijfsjuristen bedraagt 414 € voor elk kalenderjaar dat is gestart (wanneer u zich aansluit bij het Instituut vanaf 1 juli, zal u slecht 207 € betalen voor het kalenderjaar van uw inschrijving). U vindt hier een samenvatting van de voorwaarden toepasselijk op het lidgeld van het IBJ. 

Opdat uw dossier met de aanvraag tot lidmaatschap behandeld kan worden tijdens de vergadering van de Raad, moet het volledige dossier tijdig in ons bezit zijn. U vindt hieronder de respectievelijke uiterlijke data van ontvangst van het dossier per Raad.

ONTVANGST DOSSIER VÒÒR

 

vergadering van de raad

Donderdag 10 februari 2022

Vrijdag 25 februari 2022

dinsdag 19 april 2022

dinsdag  7 juni 2022

disndag 12 juli 2022

dinsdag 30 augustus 2022

maandag 24 oktober 2022

dinsdag 29 november 2022

 

 

Dinsdag 22 februari 2022

Donderdag 10 maart 2022

donderdag 5 mei 2022

donderdag 23 juni 2022

woensdag  27 juli 2022

dinsdag 13 september 2022

dinsdag 8 november 2022

donderdag 15 december 2022