ALS BEDRIJFSJURIST

WORD nu LID van het IBJ !

 

10 redenen om u aan te sluiten bij het IBJ

Als bedrijfsjurist, geniet u van volgende voordelen:

 1. Beschermde titel
  U draagt de beschermde titel ‘bedrijfsjurist’. Dit impliceert dat u ingeschreven bent op de ledenlijst van het IBJ, dat u de deontologische regels respecteert en dat u de beroepstucht van het IBJ erkent.

 2. Vertrouwelijkheid van de adviezen
  U geniet van het “legal privilege”: de juridische adviezen die u aan uw werkgever verstrekt zijn vertrouwelijk krachtens de wet.

 3. Rechtsbijstand
  U bent beschermd door een collectieve verzekering rechtsbijstand in het kader van uw beroepsactiviteiten als bedrijfsjurist. Deze rechtsbijstandsverzekering heeft tot doel de intellectuele onafhankelijkheid te garanderen.

 4. Deontologie
  Als bedrijfsjurist bent u onderworpen aan een deontologische beroepscode. Het IBJ biedt u hierover een cursus aan om dit verder toe te lichten.

 5. Networking
  Als lid van het IBJ maakt u deel uit van een netwerk van meer dan 2000 bedrijfsjuristen en andere beoefenaars van juridische beroepen. Samen met onze gewaardeerde partners organiseren we jaarlijks verschillende events waar u elkaar kan ontmoeten en van gedachten kan wisselen.

 6. Practice Groups
  De Practice Groups zijn het kloppende hart van het IBJ. In onze Practice Groups kan u kennis, ervaringen en best practices uitwisselen met praktijkjuristen binnen een bepaald domein van het recht of binnen een bepaalde sector. Als jonge bedrijfsjurist laten we u ook kennis maken met AJJA. De associatie van jonge bedrijfsjuristen vormt een dynamisch netwerk om uw loopbaan en uw professionele ontwikkeling verder uit te bouwen.

 7. Voortgezette Opleiding
  Ons aanbod Voortgezette Opleiding biedt u als bedrijfsjurist een wezenlijke toegevoegde waarde voor de uitoefening van uw beroep. Het aanbod is heel divers en omvat ook gratis opleidingen en webinars. Als bedrijfsjurist bent u verplicht om aan de Voortgezette Opleiding deel te nemen. U kan ook deelnemen aan de unieke opleidingen van de Legal Soft Skills Academy, speciaal op maat voor de bedrijfsjuristen, waarmee u uw cross-functionele vaardigheden verder kan ontwikkelen. Met dit initiatief wil het IBJ aandacht besteden aan opleidingen met niet-juridische inhoud, met name soft skills, die steeds meer aan belang winnen.

 8. Het IBJ in uw regio
  Wij brengen het IBJ dicht bij u. Dankzij onze regionale werking is het IBJ niet alleen in Brussel actief, maar kan u als lid ook genieten van onze activiteiten in uw eigen regio.

 9. Juridische informatie
  In onze maandelijkse nieuwsbrief leest u alles over de geplande IBJ-activiteiten en andere networking activiteiten, over onze opleidingen en over bepaalde actuele juridische ontwikkelingen. U kan het IBJ ook volgen via onze website, via MyIBJ en via LinkedIn.

 10. Uw stem telt
  U krijgt als bedrijfsjurist de kans uw stem te laten horen. Daardoor kan u bijdragen aan een verdere professionalisering van ons beroep, met grotere maatschappelijke impact.

Voorwaarden om BEDRIJFSJURIST te worden van het Instituut voor bedrijfsjuristen 

 1. Rechtendiploma
  U bent houder van een diploma van master, licentiaat of doctor in de rechten of in het notariaat, afgeleverd door een Belgische universiteit of van een gelijkwaardig buitenlands diploma.

 2. Arbeidscontract
  U bent door een arbeidsovereenkomst of een statuut verbonden aan een werkgever die in België, in de publieke of private sector, een economische, sociale, administratieve of wetenschappelijke activiteit uitoefent. Deze werkgever is een onderneming, een ondernemingsverbond of een instelling met rechtspersoonlijkheid.

 3. In hoofdzaak juridische verantwoordelijkheden
  U verstrekt studies en adviezen, stelt akten op, geeft raad en verleent bijstand op juridisch vlak ten voordele van deze werkgever, van de ermee verbonden ondernemingen of instellingen, van de ondernemingsverbdonden of de leden ervan. U draagt in hoofdzaak verantwoordelijkheden op juridisch vlak. 
 1. Intellectuele onafhankelijkheid. U oefent het beroep van bedrijfsjurist in volle intellectuele onafhankelijkheid uit.

 

WORD nu LID van het IBJ !


Praktische informatie

De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage voor de bedrijfsjuristen bedraagt 414 € voor elk kalenderjaar dat is gestart (wanneer de aanvaarding van uw lidmaatschap door de Raad van het Instituut gebeurt na 31 augustus, zal u slechts 207 EUR betalen voor het kalenderjaar van uw inschrijving). U vindt hier een samenvatting van de voorwaarden toepasselijk op het lidgeld van het IBJ. 

Opdat uw dossier met de aanvraag tot lidmaatschap behandeld kan worden tijdens de vergadering van de Raad, moet het volledige dossier tijdig in ons bezit zijn. U vindt hieronder de respectievelijke uiterlijke data van ontvangst van het dossier per Raad.

ONTVANGST DOSSIER VÒÒR

 

vergadering van de raad

20 januari 2024

10 maart 2024

10 april 2024

10 juni 2024

4 september 2024

1 oktober 2024

1 december 2024

 

 

5 februari 2024

25 maart 2024

26 april 2024

25 juni 2024

16 september 2024

14 oktober 2024

16 december 2024