Samenvatting voorwaarden toepasselijk op het lidgeld van het IBJ

Aangenomen door de Raad van het IBJ op 15 december 2020 en gebaseerd op de wet van 1 maart 2000, het Huishoudelijk Reglement, de Deontologische Code en de beslissingen van de Algemene Vergadering en de Raad van het IBJ.

 • Bedrag van het jaarlijkse lidgeld:
  • Effectieve leden (bedrijfsjuristen): 414€
   • 394€ indien de onderneming of groep minstens 30 leden telt
   • 207€ voor het 1ste jaar indien inschrijving na 1 juli.
  • Verbonden leden: 350€
  • Verbonden leden – paralegals: 250€
 • Betalingstermijn: 60 dagen vanaf datum factuur.
 • Lidmaatschap is voor onbepaalde duur, tot ontslag van het lid.
 • Het jaarlijkse lidgeld is in geheel verschuldigd, ook al is het lid slechts een deel van het jaar actief (bv. bij ontslag in de loop van het jaar of bij schorsing van activiteit gedurende meerdere maanden).
 • Het lid staat ten allen tijde in voor een goede opvolging van de betaling van de factuur, ook indien de factuur gericht is aan zijn werkgever.
 • In geval van niet-betaling na herinnering wordt het lidgeld rechtstreeks aan het lid gefactureerd en wordt er desgevallend overgegaan naar gedwongen invordering, disciplinaire opvolging en/of wordt het lid geacht ontslag te nemen.
 • Het lid brengt het IBJ onmiddellijk op de hoogte van wijzigingen in zijn/haar gegevens of situatie (verandering van werkgever of functie, van professionele of privé contactcontactgegevens enz...).

 

Download IN PDF