Webinars

Wat houdt het in?

De COVID-19 crisis legde onze fysieke activiteiten even stil. Het duurde echter niet lang voor het IBJ webinars kon opzetten om zo opleidingen te kunnen blijven aanbieden, vaak in nauwe samenwerking met onze gewaardeerde partners. Volgende activiteiten worden momenteel onder de vorm van webinars gehouden:

  • Deep Dives: een in depth opleiding met een duur van ongeveer drie uur waarbij één onderwerp dieper wordt belicht vanuit meerdere invalshoeken door zowel bedrijfsjuristen als externe experten.
  • Lunchdebatten: een anderhalf uur durend seminarie dat een actueel onderwerp behandelt met betrekking tot bedrijfsjuridische kwesties.
  • Legal Soft Skills Academy: opleidingen gericht op het verder ontwikkelen van uw cross-functionele vaardigheden.
  • Practice Group-meetings: vergaderingen van 1 uur tot anderhalf uur over een onderwerp dat specifiek op een bepaalde bedrijfstak gericht is.

Voor wie is het?

Onze leden.

Hoeveel punten levert mijn deelname aan dit evenement in het kader van de Voorgezette Opleiding op?

Als onderdeel van de verplichte Voortgezette Opleiding levert uw deelname 1 punt per opleidingsuur op.

Contactpersoon

/ Julie Drouguet