Maatschappelijke Partners

WIJ ZETTEN ONZE maatschappelijke PARTNERS GRAAG IN DE KIJKER EN DANKEN HUn voor DE FIJNE SAMENWERKING.

Het IBJ verdedigt het belang van de rol van bedrijfsjuridische beroepen voor de onderneming én de maatschappij, jegens de overheid, de andere (juridische) beroepen, in het socio-economische veld en de bredere samenleving. De rechtsstaat is even essentieel als kwetsbaar, en verdient aandacht en ondersteuning.

Vandaar onze steun vanuit onze beroepsgroep voor het initiatief ‘Dag van de Rechtsstaat’ en ‘Institut d’études sur la Justice’, twee prachtige initiatieven die erkenning verdienen.

Vzw 400 organiseert elk jaar de Dag van de Rechtsstaat in samenwerking met onder meer de Stad Mechelen, de Orde van Vlaamse Balies (OVB) en het IBJ. Eminente sprekers uit binnen- en buitenland lichten op deze dag hun visie op de rechtsstaat toe en gaan met elkaar in debat.

De aanleiding voor de oprichting was de vierhonderdste verjaardag van de plechtige zitting waarmee de Grote Raad eertijds haar intrek nam in het voormalige paleis van Margaretha van Oostenrijk, waar sedertdien gedurende 400 jaar onafgebroken een rechtbank heeft gezeteld, wat een uniek gegeven is.

In 2024 is de organisatie alvast toe aan zijn vijfde editie van dit mooie gebeuren.

“Alle juristen hebben voordeel bij de verdediging van de rechtsstaat, niet in het minst de bedrijfsjuristen. Wij verwelkomen dan ook ten zeerste een samenwerking tussen het IBJ en de dag van de rechtstaat.”

Contact

BART WILLOCX
voorzitter vzw 400
E: bart.willocx@just.fgov.be

Website: https://www.dagvanderechtsstaat.be/

 

De vzw Institut d’Études sur la Justice’ voert een burgerinitiatief uit om het grote publiek en jongeren bewust te maken van het belang van de gerechtelijke instelling in een rechtsstaat. Dit doel wordt nagestreefd met twee websites, Justice-en-ligne en Questions-Justice, die gratis toegankelijk zijn dankzij een team dat voornamelijk bestaat uit vrijwilligers, waaronder veel beoefenaars van juridische beroepen.

Het doel van Justice-en-ligne is om het grote publiek op een wetenschappelijk verantwoorde en voor iedereen toegankelijke manier te informeren over de werking en de rol van justitie en de mensen die daarbij betrokken zijn, in een rechtsstaat die voortdurend verandert. Dit burgerproject wordt gerealiseerd door minstens één keer per week artikelen op de site te publiceren, meestal gebaseerd op actuele gebeurtenissen, evenals video's.

Questions-Justice streeft hetzelfde doel na, maar is meer specifiek gericht op tieners en hun leerkrachten. In wezen worden dezelfde artikelen gepubliceerd, maar in een taal die is aangepast aan jongeren. Het platform biedt ook leermiddelen die gratis ter beschikking worden gesteld aan docenten.

Het project is een groot succes: de sites zijn in 2023 meer dan twee miljoen keer bezocht.

Om volledig onafhankelijk te zijn van enige politieke, financiële of commerciële macht of belangen, wordt het Institut d’études sur la Justice’ voornamelijk gefinancierd door individuele filantropie en sponsoring.

"In een tijd waarin de rechtsstaat door sommigen in twijfel wordt getrokken, hoopt het Instituut voor gerechtelijke studies dat, dankzij zijn partnerschap met het IBJ, de leden zich bewust worden van het belang om dit burgerinitiatief te steunen.

Dit partnerschap zal Justice-en-ligne en Questions-Justice ook in staat stellen om de bezorgdheden van bedrijfsjuristen op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid beter weer te geven".

Pierre Vandernoot

Contact

PIERRE VANDERNOOT
Voorzitter van de vzw “lnstitut d'Etudes sur la Justice”
Directeur van www.justice-en-ligne.be en www.questions-justice.be
website: pvdnpro@gmail.com