Frederike Vander Elst

Permanent Education Officer

Als Permanent Education Officer bestaat mijn voornaamste taak uit het in goede banen leiden van alle aspecten rond de Voortgezette Opleiding en deze voor u ook te verduidelijken.

Verder ben ik ook uw contactpersoon en aanspreekpunt voor Voortgezette Opleiding. Alle vragen die u als lid in verband hiermee heeft, kan u bijgevolg aan mij stellen. Ik probeer hierop een zo helder mogelijk antwoord te formuleren.

Tenslotte wil ik er nog aan toevoegen dat ik net als het IBJ veel waarde hecht aan levenslang leren en aan uw professionele ontwikkeling.

TEL +32 2 500 03 27

MAIL Frederike.VanderElst@ibj.be