Voor de opleidingsverstrekkers

HET abc VAN DE VOORTGEZETTE OPLEIDING VOOR OPLEIDINGSVERSTREKKERS

Het Instituut hecht veel belang aan de levenslange opleiding van zijn leden en in die zin hebben we een Voortgezette Opleiding opgericht. Wij geloven in de meerwaarde van opleidingen voor de professionele ontwikkeling van de bedrijfsjurist en zijn ervan overtuigd dat het ook een garantie is voor kwaliteit. Wij vragen onze leden om 16 punten voor Voortgezette Opleiding te behalen per periode van 12 maanden. We willen hen de kans geven hun persoonlijk programma samen te stellen uit een zo ruim mogelijk aanbod. Hierin willen we graag ook opleidingen opnemen die worden georganiseerd door andere opleidingsverstrekkers dan het IBJ.

Wie komt in aanmerking als opleidingsverstrekker?

Iedereen die een opleiding wil geven die geschikt is voor bedrijfsjuristen kan zich laten registreren als opleidingsverstrekker.

 1. Professionele opleidingsverstrekkers
  Als professionele opleidingsverstrekker kan u uw opleidingen laten erkennen door het IBJ. Een bedrijfsjurist die een opleiding volgt zal daarvoor ook punten krijgen van het IBJ.

 2. Universiteiten
  De juridische opleidingen van universiteiten (of van de Rechtsfaculteiten) worden steeds erkend door het IBJ.

 3. Bedrijven
  Een bedrijf of een federatie kan interne opleidingen waaraan bedrijfsjuristen die lid zijn van het IBJ aan deelnemen, laten erkennen. De bedrijfsjuristen krijgen hiervoor punten toegekend. Een interne opleiding wordt uitsluitend voor de eigen medewerkers van het bedrijf of van de federatie georganiseerd en gegeven door een eigen medewerker of een derde. De erkenningsaanvraag kan worden uitgevoerd door het lid zelf, zijn werkgever, een HR-verantwoordelijke, een juridisch directeur of een assistent(e). Het IBJ kan controle uitoefenen op de erkenningsaanvragen en het is aangeraden om slechts één rekening per bedrijf te gebruiken.

 4. Andere
  Wanneer u een opleiding geeft die geschikt is voor bedrijfsjuristen, kan u deze laten erkennen, bijvoorbeeld opleidingen gegeven door advocatenkantoren etc.

Welke opleidingen komen in aanmerking voor erkenning?

De opleidingen die door de Erkenningscommissie in aanmerking worden genomen in het kader van de Voortgezette Opleiding hoeven niet noodzakelijk een puur juridisch karakter te hebben. Ook de opleidingen die bijdragen tot de ontwikkeling van soft skills kunnen worden aanvaard. Elke opleiding waarvan kan worden aangetoond dat ze een meerwaarde oplevert voor de uitoefening van het beroep van bedrijfsjurist kan in rekening genomen worden voor Voortgezette Opleiding.

Hoe laat ik een opleiding erkennen?

U kan een opleiding laten erkennen door middel van een erkenningsaanvraag.

Een Erkenningscommissie beslist hierbij of de opleiding nuttig wordt geacht voor de professionele ontwikkeling van de bedrijfsjuristen. Ze houden ook rekening met het aantal punten dat de opleidingsverstrekker of aanvrager heeft toegekend.

Er moet minstens een termijn van 3 weken zijn tussen het indienen van de aanvraag tot erkenning en de datum waarop de opleiding, studiedag, cursus, etc. plaatsvindt.

De erkenningsaanvraag 

U kan de erkenningsaanvraag uitvoeren via ons intranet MY IBJ. Bij een eerste aanvraag klikt u op “aanvraag tot erkenning opleidingsverstrekker”, bij een tweede aanvraag opent u de tab “administratie” en klikt u daar op “opleiding toevoegen”. Vervolgens vult u het formulier in. We vragen u de gegevens van uw bedrijf, de gegevens van een contactpersoon en facturatiegegevens in te vullen, en stellen u praktische vragen over de opleiding. Het gaat over de titel en de inhoud van de opleiding, de datum en de plaats, maar ook over de berekening van de punten. Het IBJ kent 1 punt toe per gegeven uur opleiding, rekent geen pauze mee. Een opleiding van 1u30min bijvoorbeeld krijgt dus 1 punt.

Hoeveel bedragen de dossierkosten voor een aanvraag tot erkenning?

De administratiekosten voor een aanvraag tot erkenning bedragen de gevraagde registratieprijs voor een deelnemer met een minimum van 125 euro excl. BTW en een maximum van 695 euro excl. BTW, ongeacht of deze al dan niet is goedgekeurd.

Bedrijfseigen opleidingen, gratis opleidingen en opleidingen die door het IBJ worden georganiseerd, zijn vrijgesteld van dossierkosten. Door het IBJ erkende universitaire opleidingen zijn ook vrijgesteld van dossierkosten.

In geval van annulering worden de administratiekosten niet terugbetaald, tenzij het IBJ uiterlijk 3 werkdagen voor de datum van de cursus op de hoogte is gesteld van de annulering. In dit geval wordt de administratieve vergoeding gedeeltelijk terugbetaald, na aftrek van een niet-terugbetaalbaar bedrag van 125 euro, excl. BTW.

Wanneer moet een aanvraag tot erkenning worden ingediend?

Er moet minstens een termijn van 3 weken zijn tussen het indienen van de aanvraag tot erkenning en de datum waarop de opleiding, studiedag, cursus, etc. plaatsvindt.

Na de erkenningsaanvraag

 1. Als contactpersoon van de opleidingsverstrekker kan u de status van uw aanvraag volgen via uw profiel op ons intranet, MyIBJ.
  Al uw ingegeven aanvragen kan u terugvinden in de tab administratie bij “Voorgestelde opleidingen”.
 2. Na de opleiding vragen we u een aanwezigheidslijst te uploaden via het intranet, MyIBJ. Als opleidingsverstrekker bent u er verantwoordelijk voor dat onze leden hun punten ontvangen. U kan dit doen via “registreer deelnemers aan een opleiding”, opnieuw in de tab “administratie". Daar vindt u ook een template terug. We vragen u dit te doen ten laatste twee maanden na de opleiding. Onze leden ontvangen zo ook gelijktijdig en automatisch hun punten.

Voor vragen met betrekking tot onze Voortgezette Opleiding kunt u contact opnemen met Frederike Vander Elst, onze Permanent Education Officer op het volgende e-mail adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.