Dawn Raid

Wat te doen in het geval van een onderzoek of huiszoeking (of "dawn raid") van een autoriteit of rechterlijke instantie?

Wij raden u aan onmiddellijk contact op te nemen met het IBJ op

 • +32 2 500 03 25 (receptie)
 • +32 471 82 62 42 (Simon Vander Putten, Secretaris-generaal)
 • +32 478 75 70 37 (Julie Dutordoir, Directeur-generaal)

De vertrouwelijkheid van de adviezen van de bedrijfsjurist(en) waarborgen:

 • Breng uw teams op de hoogte van deze huiszoeking en waak erover dat elke onderzoeker telkens in aanwezigheid is van een bedrijfsjurist of een persoon die kennis heeft van de rechten van de onderneming in geval van een dawn raid.
 • Informeer de onderzoekers over uw statuut als bedrijfsjurist en vermeld (mondeling en schriftelijk in het proces-verbaal) het bestaan en de draagwijdte van de vertrouwelijkheid (artikel 5 van de wet van 1 maart 2000 tot oprichting van een Instituut van bedrijfsjuristen: “De door de bedrijfsjurist versterkte adviezen ten gunste van zijn werkgever in het kader van zijn functie van juridisch raadsman, zijn confidentieel”).
 • Identificeer vertrouwelijke documenten die niet kunnen worden gelezen of in beslag genomen en verzet u tegen het lezen of in beslag nemen ervan.

Wat als juridische adviezen toch in beslag worden genomen?

 • Als er toch vertrouwelijke documenten (elektronisch of op papier) in beslag worden genomen, vraag om de documenten in een gesloten omslag op te nemen met het oog op een latere beslissing door de bevoegde instantie.
 • Laat het volgende in het proces-verbaal opnemen:
  • het feit dat de vertrouwelijkheid werd ingeroepen, zelfs als de documenten uiteindelijk in beslag werden genomen;
  • de lijst van documenten waarvoor de vertrouwelijkheid wordt ingeroepen;
  • de staat waarin de documenten zich bevonden op het moment van de inbeslagname: onder verzegeling of leesbaar.

Hoe kan het IBJ u ondersteunen?

 • De voorzitter van het IBJ of een of een door hem gevolmachtigde persoon kan zich naar uw onderneming begeven om u bij te staan in de procedure wanneer de confidentialiteit in het gedrang komt; het IBJ kan u ook telefonisch begeleiden.
 • Door a posteriori tussen te komen om de vertrouwelijkheid van uw adviezen te verdedigen in de procedure die kan volgen op de huiszoeking.