Bedrijfsjuristen en bedrijfsverantwoordelijkheid.

Naar eindeloze aansprakelijkheden voor ondernemingen? 

Dinsdag 15.11.2022

Het Instituut voor bedrijfsjuristen nodigt u uit op zijn 33ste Dag van de bedrijfsjuristen met als thema "Bedrijfsjuristen en bedrijfsverantwoordelijkheid. Naar eindeloze aansprakelijkheden voor ondernemingen? ".

We bestuderen de bedrijfsverantwoordelijkheid in de breedste zin van het woord, bekeken vanuit het perspectief van bedrijfsjuristen.

Ondernemingen zijn in toenemende mate onderworpen aan talrijke verplichtingen: klokkenluiders, bescherming van (persoons)gegevens, reporting.... Wij maken de balans op van de (nieuwe) verantwoordelijkheden die uit de wet voortvloeien. Wij kijken ook naar de bijzondere rol van bedrijfsjuristen in deze context en bespreken de risico's en opportuniteiten die verbonden zijn aan deze groeiende trend die ondernemingen treft.

We behandelen de individuele aansprakelijkheid van ondernemingen in een contractuele en buitencontractuele context. Wij maken de balans op van de concrete gevolgen van de hervorming van het Burgerlijk Wetboek voor deze vraagstukken, teneinde 'best practices' uit te wisselen en te debatteren over de maatschappelijke impact die deze nieuwe wet teweegbrengt. Wij gaan ook na welke gevolgen de crisissen (Covid, Oekraïne, opwarming van de aarde, enz.) hebben voor de wijze waarop wij de verantwoordelijkheden in onze contracten regelen of herzien.

We bieden u een rijkgevuld programma aan met als doel uw horizon te verbreden vanuit een thema dat zowel tijdloos als zeer actueel is. U wordt op de hoogte gebracht van de laatste juridische ontwikkelingen en u krijgt tips en ideeën voor uw dagelijkse praktijk. De inzichten en tendensen van experten uit verschillende werelden (professoren, onderzoekers, advocaten, magistraten, ...) worden gecombineerd met die uit de praktijk (bedrijfsjuristen, CEO's). 

Dit evenement is bovendien een mooie gelegenheid om elkaar opnieuw te ontmoeten in het prachtige kader van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België voor een uniek networkingmoment.

We kijken ernaar uit om u te mogen verwelkomen!