The Legal Symphony - De rollen van bedrijfsjuristen in een veranderende wereld

Dinsdag 14.11.2023


Het Instituut voor bedrijfsjuristen nodigt u uit voor de 34e Dag van de bedrijfsjuristen, met als thema "The Legal Symphony - De rollen van bedrijfsjuristen in een veranderende wereld".

Meer dan ooit navigeren bedrijfsjuristen doorheen een complexe juridische partituur, waarin ze diverse rollen vertolken die voortvloeien uit hun taak als interne juridisch adviseur.

Naast het ontcijferen van nationale en internationale wetgeving en het transponeren hiervan in hun onderneming met behulp van de juiste instrumenten, ontwikkelen ze een gevoeligheid voor risicobeheer, maken ze gebruik van legal design en artificiële intelligentie, en zijn ze zich bewust van het groeiende belang van compliance voor ondernemingen.

Deze boeiende studienamiddag belicht de rol van bedrijfsjuristen vanaf het ontstaan van de wetgeving tot aan de uitvoering ervan met een origineel en rijk programma dat zowel focust op onze beroepsgroep als op de aangrenzende vakgebieden. U vindt er inzichten en getuigenissen van experts en professionals uit diverse horizonten (professoren, onderzoekers, ondernemers, ambtenaren, advocaten, bedrijfsjuristen ...).

Dit evenement is bovendien een mooie gelegenheid om elkaar opnieuw te ontmoeten in het prachtige kader van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België voor een uniek networkingmoment.

De deelnemers ontvangen ook een exemplaar van het verzamelwerk uitgegeven door Larcier Intersentia in de reeks "Tendensen in het bedrijfsrecht". Dit boek biedt bijdragen over de rollen van bedrijfsjuristen vandaag de dag. Het gaat dieper in op de rollen van vertrouwelijk juridisch advies geven, risicobeheer en compliance, de essentiële relationele competenties voor bedrijfsjuristen (communicatie, bemiddeling en onderhandeling), de uitdagingen gesteld door sommige nieuwe (Europese) wetgevingen (ESG, klokkenluiden ...) en zoveel meer. Deze compacte gids is een perfecte aanvulling op de Dag van de bedrijfsjuristen, voor elke jurist die zijn of haar praktijk en kennis wil uitbreiden.

Wij kijken er alvast naar uit u talrijk te mogen verwelkomen!