Internationale Partners

Op 26 februari 2020 was het Instituut voor bedrijfsjuristen (IBJ) aanwezig op de 50e Algemene Vergadering van de Assocation Française des Juristes d'Entreprise (AFJE) in de mooie setting van de Automobile Club de France. We werden hartelijk ontvangen door Marc Mossé, Voorzitter en Anne Laure Paulet, Secretaris-generaal.

De Franse Vereniging van Bedrijfsjuristen (AFJE) en het Instituut voor Bedrijfsjuristen (IBJ) bundelen hun krachten over de grenzen heen om nauwere banden en synergieën te creëren. Een fascinerende samenwerking waarover we u zeker op de hoogte houden!

We kijken uit naar deze toekomstige samenwerking met onze Franse partner. In dit kader vermelden we ook graag een ontmoeting met de Rijselse collega’s van september 2019. Op verzoek van Bruno Contestin, hoofd van de regionale afdeling Hauts-de-France van de AFJE en voorzitter van “Lille Place Juridique”, vond, in samenwerking met het IBJ, een ontmoeting plaats van de Belgische en Rijselse beoefenaars van juridische beroepen en cijferberoepen. Het doel was gezamenlijke problemen en nieuwe behoeften te bespreken.

ECLA, of European Company Lawyers Association, is de overkoepelende organisatie van de verschillende nationale organisaties voor bedrijfsjuristen in Europa.

Via de aangesloten organisaties vertegenwoordigt ECLA meer dan 33.000 bedrijfsjuristen over 20 landen.

Als enige organisatie voor bedrijfsjuristen binnen de Europese Unie, heeft ECLA een unieke positie.

Het IBJ als lid van ECLA

Als lid van deze European Company Lawyers Association houdt het IBJ over de grenzen heen een internationale kijk. Hierin schuilt dan ook het belang van ECLA  voor het IBJ.

ECLA is bijzonder goed geplaatst om de bedrijfsjuristen te vertegenwoordigen bij de EU-autoriteiten en de Lidstaten. Dit doet ECLA onder meer aan de hand van vergelijkende studies en relevante publicaties. ECLA kan ook bogen op de rijke ervaring van zijn leden betreffende het beroep van bedrijfsjurist.

Els Steen, Ondervoorzitter van de Raad van het IBJ, zetelt in de Executive Board van ECLA.

Publicaties en evenementen

ECLA organiseert jaarlijks conferenties en colloquia in verschillende Europese steden. Bijeenkomsten rond themata die bedrijfsjuristen nauw aan het hart liggen, zoals compliance, data protection, LegalTech. De genodigde sprekers zorgen voor praktijkvoorbeelden uit het bedrijfsleven, de juridische wereld of de politieke levenssfeer.

In 2014 heeft ECLA op Europees niveau een deontologische code gelanceerd: "Code of ethics: declaration of common ethical principles relating to the company lawyer's practice in Europe." 

Ook heeft ECLA een witboek gewijd aan de onafhankelijkheid van de bedrijfsjurist, een zeer actueel thema. Het witboek, uitgegeven onder de verantwoordelijkheid van Ph. Coen, Erevoorzitter van ECLA en Ch. Roquilly, professor aan de EDHEC Business School, bevat een reeks interessante artikelen geschreven door juristen en advocaten uit heel wat Europese landen. De bijdrage van twee leden van ons Instituut, Philippe Lambrecht en Nathalie Ragheno heeft als titel: “In what sense are company lawyers ethically independent?”. 

Het witboek is opgebouwd rond 5 essentiële thema’s: de onafhankelijkheid en het arbeidscontract, de onafhankelijkheid en de ethiek, de onafhankelijkheid als gemoedstoestand, de onafhankelijkheid als plicht, de onafhankelijkheid en de integriteit. Dit uitstekende referentiewerk zal er zeker toe bijdragen dat het imago van de bedrijfsjurist in Europa wordt versterkt.

ECLA White Paper. U kunt de ECLA White Paper ook op Lexis Kiosk vinden.

Het IBJ droeg ook bij aan een studie die ECLA samen met Kluwer in april 2020 uitvoerde, “Legal Departments in a Digital Era” over de digitale evolutie van de juridische departementen in Europa. De studie is gebaseerd op een enquête uit het najaar van 2019 over Legal Tech en geeft een overzicht van de Europese kijk erop: prioriteiten, digitale strategieën, praktische ervaring met technologie en software, vrijgemaakt budget, etc. U kan de studie hier terugvinden.

Tenslotte publiceert ECLA elk jaar een “Yearbook”. De editie 2020 geeft een gedetailleerd overzicht van het statuut en de voorrechten van de bedrijfsjurist in de verschillende landen die lid zijn van ECLA. 

In de editie 2020 van het Yearbook kan u een artikel terugvinden van Marc Beyens, de Voorzitter van het IBJ, en Herman van Hecke, bedrijfsjurist en lid van de Raad van het IBJ. De titel: “Company Lawyers’ confidentiality in Belgium: status quaestionis” (De vertrouwelijkheid van de bedrijfsjuristen in België: stand van zaken).

“At ECLA we highly appreciate the very fruitful cooperation and friendly relationship with IJE/IBJ, being one of the most active advocates for company lawyers also on a European level for decades.”

Marcus M. Schmitt
Managing Director, ECLASinds 2014 is het IBJ toegetreden tot In-House Counsel Worldwide. ICW werd opgericht met als doel de ‘bedrijfsjuridische wereld’ internationaal samen te brengen, zowel de bedrijfsjuristen zelf, alsook de organisaties waartoe zij behoren.

Globalisering, steeds grotere uitdagingen met minder middelen en de sterke parallellen tussen de dagelijkse activiteit van de bedrijfsjuristen wereldwijd, zijn de 3 thema’s die tot het ontstaan van deze internationale organisatie voor bedrijfsjuristen hebben geleid.

Op dit ogenblik zijn er 10 organisaties uit 10 verschillende landen bij ICW aangesloten.

Het IBJ gelooft sterk in de boodschap van ICW dat een internationale verdediging van de belangen van de bedrijfsjurist de individuele bedrijfsjurist zonder twijfel ten goede zal komen. Zo streeft ICW naar een universele code van Legal Privilege dat cross-border afspraken moet vergemakkelijken.

Het IBJ en ICW hebben alvast als gemeenschappelijk doel om de bedrijfsjurist te promoten als een betrouwbare strategische partner die een onmisbaar onderdeel is geworden van het management van elk bedrijf waar ook ter wereld.