Van Olmen & Wynant is de nieuwe golden partner van het IBJ

Met groot genoegen kondigen wij jullie aan dat Van Olmen & Wynant in 2024 de Golden Partner is van het IBJ.

Met groot genoegen kondigen wij jullie aan dat Van Olmen & Wynant in 2024 de Golden Partner is van het IBJ.

Van Olmen & Wynant staat al sinds de oprichting van ons Instituut als partner aan onze zijde. Wij koesteren onze jarenlange constructieve en loyale samenwerking en hebben de ambitie samen verder in te zetten op een interessante en verrijkende uitwisseling van kennis en ervaring. Het is mede dankzij de steun van onze Partners, en in het bijzonder onze Golden Partner, dat wij voor onze leden zoveel fijne momenten van kennisoverdracht kunnen realiseren.

Wij laten Chris Van Olmen, Managing Partner bij Van Olmen & Wynant hierover aan het woord.

VOW is reeds lang partner van het IBJ, hoe ziet u dat het beroep van bedrijfsjurist geëvolueerd is in de voorbije jaren ? En hoe is de dienstverlening van advocaten naar bedrijfsjuristen toe mee-geëvolueerd ?

Samen met de verregaande juridisering van de samenleving zijn ook het takenpakket en de uitdagingen voor de bedrijfsjuristen fel toegenomen. De explosie aan regelgeving en de steeds snellere ontwikkelingen binnen de rechtspraak en rechtsleer maken het werk van de bedrijfsjurist er niet gemakkelijker op. Enerzijds heeft dit geleid, zeker in de grote bedrijven, tot een toename van de specialisatie van de bedrijfsjuristen, anderzijds heeft dit er ook toe geleid dat de bedrijfsjurist meer dan ooit nood heeft aan een betrouwbare externe juridische dienstverlener. Het is immers onmogelijk om alle gespecialiseerde kennis intern op te bouwen. De samenwerking tussen bedrijfsjurist en advocaat is met de digitalisering van de maatschappij ook flexibeler en technisch minder omslachtig geworden, vooral dankzij het gemak van tools zoals Teams en Zoom. Niettemin blijft het belangrijk om elkaar regelmatig te ontmoeten. De beste samenwerking verloopt in een sfeer van vertrouwen, en die verbondenheid wordt nog steeds het gemakkelijkst gecreëerd door geregeld samen aan tafel te zitten en 'face to face' de samenwerking te bespreken.

Hoe heeft u het IBJ zien evolueren en welke uitdagingen/opportuniteiten ziet u als ‘Golden Partner’ voor het IBJ?

We zien inderdaad dat het Instituut voor bedrijfsjuristen mee-evolueert met de maatschappij. Dit komt uiteraard aan bod in de opleidingen georganiseerd met partners, maar dit zien we ook aan de uitbreiding van de Practice Groups. Zo kwamen er Practice Groups bij inzake ESG en Legal Tech. Binnen deze Practice Groups komen er eveneens belangrijke ontwikkelingen aan bod, zoals het gebruik van Artificiële Intelligentie. Zonder twijfel zal AI ook de komende jaren ‘top of mind’ zijn van vele bedrijfsjuristen en zullen ook de advocatenkantoren hier verder op inspelen. De ongelofelijke snelheid van de ontwikkelingen inzake AI vormen uiteraard een uitdaging voor het IBJ en zijn leden, maar ook een opportuniteit om hier verder mee aan de slag te gaan. Er wordt vaak over AI gesproken als een risico, maar zonder naïef te willen zijn wil ik evenzeer geloven in de kansen die deze technologie biedt. Het blijft echter niet gemakkelijk om de juiste keuzes te maken. Nu er steeds meer AI-spelers op de markt komen die vaak erg dure tools voor juridische teams aanbieden is er mogelijks een kans voor het IBJ om hier zijn leden verder in te begeleiden. 

Wat is voor u essentieel in een goede samenwerking tussen advocaat en bedrijfsjurist?

Een succesvolle samenwerking tussen een advocaat en een bedrijfsjurist is van cruciaal belang voor een doeltreffende juridische ondersteuning binnen een organisatie. Belangrijk is ook wederzijds respect voor elkaars expertise. Heldere en open communicatie vormt de basis van deze samenwerking, waarbij zowel de advocaat als de bedrijfsjurist in staat moeten zijn om complexe juridische concepten begrijpelijk over te brengen, zowel aan elkaar als aan niet-juridische belanghebbenden binnen het bedrijf. De advocaat moet goed weten wat de bedrijfsjurist qua communicatie verwacht: een gedetailleerde analyse, of een beknopt antwoord. Dit verschilt van bedrijf tot bedrijf, van persoon tot persoon maar ook van zaak tot zaak. Het is dan ook noodzakelijk dat dit op voorhand wordt uitgeklaard. Efficiënt tijdsbeheer, het stellen van realistische doelen en het effectief inzetten van de gepaste middelen om juridische kwesties aan te pakken zijn eveneens van belang. Daarnaast is een diepgaand begrip van de bedrijfscontext cruciaal voor de advocaten, zodat zij juridisch advies kunnen verstrekken dat nauw aansluit bij de zakelijke doelstellingen. Het impliceert een openheid voor elkaars input en een gezamenlijke inspanning om de beste juridische oplossingen voor het bedrijf te vinden.

Ten slotte zijn ook flexibiliteit en aanpassingsvermogen vereist, gezien de snel veranderende juridische omgeving en zakelijke behoeften.

Welke klemtoon wil u leggen op de samenwerking Van Olmen & Wynant/IBJ tijdens het golden partnership en hoe wil u het partnership laten leven binnen uw kantoor?

Van Olmen & Wynant is al vele jaren een trouwe partner van het IBJ. Tijdens het golden partnership wensen wij onze samenwerking verder te versterken door onze vertrouwde formule van de seminaries onder de noemer “Employment Forum” aan te vullen met “Corporate Forum” of “Commercial Forum” en enkele webinars. De betrokken partners, Koen Hoornaert (Corporate) en Alexei Loubkine (Commercial) maken hier enthousiast werk van. Daarnaast zijn wij in gesprek met verschillende Practice Groups om te bekijken wat wij voor hen kunnen betekenen.  Wij kijken er ook naar uit om naast onze juridische inbreng ook bij te dragen tot het netwerkgebeuren rond het IBJ, in het bijzonder richten we ons hierbij ook graag tot de jongere bedrijfsjuristen.

More news


14 maart 2024

Van Olmen & Wynant is de nieuwe golden partner van het IBJ

Met groot genoegen kondigen wij jullie aan dat Van Olmen & Wynant in 2024 de Golden Partner is van...

Lees meer...

29 februari 2024

Dag van de rechtsstaat - 15 en 26 maart 2024

15/03/24 - 13u30, Mechelen 26/03/24 - 20u00, Mechelen

Lees meer...

30 januari 2024

Fons Van Dijck: De 4 krachten van de bedrijfsjurist van morgen

Veel mensen vragen zich af wat de toekomst brengt, voor henzelf, voor hun omgeving, voor hun...

Lees meer...

20 december 2023

Een rode draad van dankbaarheid

  We naderen het einde van 2023. Een bewogen en moeilijk jaar (alweer) voor onze wereld, met klein...

Lees meer...

30 november 2023

Studenten, job days en stages

De maand november staat voor de juristen in opleiding in het teken van jobbeurzen – of “job days”.

Lees meer...