FAQ Voortgezette Opleiding

ALGEMEEN
  1. Vanaf wanneer is de Voortgezette Opleiding van toepassing?
    De Voortgezette Opleiding is gestart op 1 september 2018.

  2. Waarop is het Reglement van de Voortgezette Opleiding gebaseerd?
    Het Reglement vloeit voort uit artikel 10bis van het Huishoudelijk Reglement (waarbij elk toetredend lid zich engageert om zich continu bij te scholen). Het Reglement werd goedgekeurd bij beslissing van de Raad van het Instituut van 27 maart 2017. Artikel 5 van de Deontologische Code bepaalt trouwens dat elk lid als deontologische plicht heeft zijn kennis van het recht en van zijn onderneming up to date te houden.