Algemene Vergadering van het IBJ

Op 8 juni 2020 nam de gewone Algemene Vergadering van het IBJ plaats. Door de COVID-19 crisis werd deze voor het eerst per videoconferentie gehouden.

De activiteiten van het jaar 2019 werden doorgenomen, met name het functioneren van het IBJ, de Voortgezette Opleiding, de evenementen en de strategische en academische partnerschappen.

2019 was een transitiejaar voor het IBJ, dat werd gekenmerkt door de aanwerving van een nieuwe Directeur-generaal en twee nieuwe teamleden, met een bijzondere focus op Voortgezette Opleiding, communicatie en dienstverlening aan de leden. Achter de schermen startten in 2019 ook een aantal noodzakelijke ICT- en financiële projecten, waarvan we de eerste vruchten al in 2020 plukken.

De Algemene Vergadering was ook een gelegenheid om na te denken over de gevolgen van de COVID-19 crisis, die met name invloed heeft op de festiviteiten die het IBJ had gepland om zijn 20ste verjaardag te vieren. Het Instituut maakte van de gelegenheid gebruik om zijn leden in stroomversnelling digitale content aan te bieden.

Alle agendapunten werden tijdens de vergadering goedgekeurd. Naast de jaarrekening en de begroting heeft de vergadering de lidgelden voor de "verbonden leden" van het Instituut bepaald, een categorie waar u binnenkort meer over te weten komt.

Wij danken alle aanwezige leden en in het bijzonder het Bureau van de Algemene Vergadering.

Een kopie van de PowerPoint-presentatie is op aanvraag beschikbaar voor leden via info@ije.be.

More news


29 april 2021

Voortgezette opleiding - Punten behalen via een tussenkomst als spreker

Ik hoef u niet meer te vertellen dat u als lid van het IBJ dit jaar, net als tijdens uw vorige...

Lees meer...

29 april 2021

Warme oproep – reik de hand naar onze studenten

In deze bijzondere COVID tijden ontvingen wij een warme (dringende) oproep van onze universiteiten.

Lees meer...

29 april 2021

Terugblik op de online infoavond over diverse juridische beroepen

Terugblikop de online infoavond over diverse juridische beroepen, georganiseerd door het Vlaams...

Lees meer...

29 april 2021

Interview met decaan Wouter Devroe (KU Leuven) over het belang van stages in deze covid-19 tijden.

Zoals u weet, zijn studenten ook getroffen door deze onvoorziene situatie ten gevolge van de...

Lees meer...

01 april 2021

Voortgezette opleiding - Opleidingspunten te verkrijgen door een publicatie te schrijven

Als lid van het IBJ weet u intussen vast wel dat u jaarlijks 16 punten dient te behalen in het...

Lees meer...