Bedrijfsjurist, wanneer moet u uw titel gebruiken?

U moet uw titel van bedrijfsjurist gebruiken telkens u in deze hoedanigheid optreedt. De beschermde titel van bedrijfsjurist kan worden gebruikt in combinatie met uw interne titel, maar het is cruciaal dat u zich identificeert als bedrijfsjurist in al uw handelingen.

De beschermde titel "bedrijfsjurist" (of de Franstalige variant "juriste d’entreprise" of Engelstalige variant "company lawyer") moet worden gebruikt:

  • telkens u optreedt in uw hoedanigheid van bedrijfsjurist (artikel 2 van de Deontologische Code van het IBJ)
  • en dus ook telkens wanneer u een juridisch advies geeft (artikel 5 van de wet tot oprichting van het IBJ van 1 maart 2000)

Het Instituut raadt aan de titel ook te gebruiken:

  • wanneer u een seminarie bijwoont dat verband houdt met een juridisch onderwerp of het beroep of wanneer u er als spreker optreedt
  • wanneer u in het openbaar spreekt als bedrijfsjurist

In de praktijk kunnen interne bedrijfstitels (bijvoorbeeld "juridisch adviseur", "legal advisor", "legal counsel", “CLO” etc.) worden gebruikt, maar dit in combinatie met "bedrijfsjurist".

De titel "bedrijfsjurist" is beschermd en voorbehouden aan de effectieve leden van het IBJ. Het gebruik van de titel door een niet-lid is een strafbaar feit (artikel 6 van de wet tot oprichting van het IBJ: boete van 200 tot 1.000 EUR).

De titel mag niet worden gebruikt (artikel 2 van de Deontologische Code van het IBJ):

  • buiten de beroepsactiviteit (bijv. in het kader van een privé-geschil of in het kader van een bijkomende activiteit
  • indien de jurist in een andere functie binnen de onderneming optreedt (bijv. een mandaat als bestuurder)

Het gebruik van de titel van bedrijfsjurist is cruciaal. Dit is het voor iedereen het zichtbare teken waardoor u zich identificeert dat u deel uitmaakt van het gereglementeerde beroep van bedrijfsjurist, d.w.z. het tweede grootste gereglementeerde juridische beroep qua aantal leden (ongeveer 2200 effectieve leden). Laten we onze titel gebruiken, zoals alle advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders dat doen!

More news


17 december 2020

(Vervolg)opleiding Deontologie – Voor wie en waarom ?

Het Instituut staat garant voor de deontologie van de bedrijfsjurist

Lees meer...

17 december 2020

Uw lidmaatschap : een paar algemene principes

Nu het einde van het kalenderjaar nadert en in het zicht van een nieuw jaar willen we u als IBJ...

Lees meer...

08 december 2020

Het IBJ neemt deel aan de Ronde Tafel van de Legal Tech Summit

Het IBJ neemt op 11 december 2020 deel aan de Ronde Tafel van de Legal Tech Summit.

Lees meer...

29 oktober 2020

Herinnering opleiding deontologie

Als bedrijfsjurist bent u onderworpen aan de naleving van een professionele deontologische code,...

Lees meer...

29 oktober 2020

Bedrijfsjurist, wanneer moet u uw titel gebruiken?

U moet uw titel van bedrijfsjurist gebruiken telkens u in deze hoedanigheid optreedt. De...

Lees meer...