Bedrijfsjurist, wanneer moet u uw titel gebruiken?

U moet uw titel van bedrijfsjurist gebruiken telkens u in deze hoedanigheid optreedt. De beschermde titel van bedrijfsjurist kan worden gebruikt in combinatie met uw interne titel, maar het is cruciaal dat u zich identificeert als bedrijfsjurist in al uw handelingen.

De beschermde titel "bedrijfsjurist" (of de Franstalige variant "juriste d’entreprise") moet worden gebruikt:

  • telkens u optreedt in uw hoedanigheid van bedrijfsjurist (artikel 2 van de Deontologische Code van het IBJ)
  • en dus ook telkens wanneer u een juridisch advies geeft (artikel 5 van de wet tot oprichting van het IBJ van 1 maart 2000)

Het Instituut raadt aan de titel ook te gebruiken:

  • wanneer u een seminarie bijwoont dat verband houdt met een juridisch onderwerp of het beroep of wanneer u er als spreker optreedt
  • wanneer u in het openbaar spreekt als bedrijfsjurist

In de praktijk kunnen interne bedrijfstitels (bijvoorbeeld "juridisch adviseur", "legal advisor", "legal counsel", “CLO” etc.) worden gebruikt, maar dit in combinatie met "bedrijfsjurist".

De titel "bedrijfsjurist" is beschermd en voorbehouden aan de effectieve leden van het IBJ. Het gebruik van de titel door een niet-lid is een strafbaar feit (artikel 6 van de wet tot oprichting van het IBJ: boete van 200 tot 1.000 EUR).

De titel mag niet worden gebruikt (artikel 2 van de Deontologische Code van het IBJ):

  • buiten de beroepsactiviteit (bijv. in het kader van een privé-geschil of in het kader van een bijkomende activiteit
  • indien de jurist in een andere functie binnen de onderneming optreedt (bijv. een mandaat als bestuurder)

Het gebruik van de titel van bedrijfsjurist is cruciaal. Dit is het voor iedereen het zichtbare teken waardoor u zich identificeert dat u deel uitmaakt van het gereglementeerde beroep van bedrijfsjurist, d.w.z. het tweede grootste gereglementeerde juridische beroep qua aantal leden (ongeveer 2200 effectieve leden). Laten we onze titel gebruiken, zoals alle advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders dat doen!

More news


29 februari 2024

Dag van de rechtsstaat - 15 en 26 maart 2024

15/03/24 - 13u30, Mechelen 26/03/24 - 20u00, Mechelen

Lees meer...

30 januari 2024

Fons Van Dijck: De 4 krachten van de bedrijfsjurist van morgen

Veel mensen vragen zich af wat de toekomst brengt, voor henzelf, voor hun omgeving, voor hun...

Lees meer...

20 december 2023

Een rode draad van dankbaarheid

  We naderen het einde van 2023. Een bewogen en moeilijk jaar (alweer) voor onze wereld, met klein...

Lees meer...

30 november 2023

Studenten, job days en stages

De maand november staat voor de juristen in opleiding in het teken van jobbeurzen – of “job days”.

Lees meer...

17 november 2023

Nieuwe videoclip van het IBJ en ons beroep

Nieuwe videoclip van het IBJ en ons beroep.

Lees meer...