Herinnering opleiding deontologie

Als bedrijfsjurist bent u onderworpen aan de naleving van een professionele deontologische code, die uw rol, uw verantwoordelijkheid en de wijze waarop u het beroep uitoefent, vastlegt.

Als bedrijfsjurist bent u onderworpen aan de naleving van een professionele deontologische code, die uw rol, uw verantwoordelijkheid en de wijze waarop u het beroep uitoefent, vastlegt.

  • Als bedrijfsjurist maakt u integraal deel uit van het bedrijf waarvoor u werkt.
  • U bekleedt een ideale positie om het juridische mijnenveld waarin uw werkgever beweegt mee in kaart te brengen en hem er zo veilig mogelijk doorheen te loodsen.
  • U bent bij uitstek geschikt om als strategische partner de objectieven van uw bedrijf te ondersteunen en tegelijk als ‘gatekeeper’ op te treden om op preventieve wijze de naleving van de wetten te bevorderen.

En juist daarom is de deontologische code die uw beroep ondersteunt zo belangrijk.

Elke nieuw lid dient de verplichte basiscursus deontologie van het IBJ te volgen binnen de 3 jaar na zijn aansluiting en een vervolgcursus binnen de 3 jaar die erop volgen. Sinds dit jaar kunnen deze cursussen online gevolgd worden in het Frans, Nederlands en Engels.

Vergeet u niet in te schrijven via uw persoonlijke ruimte op MY IBJ.

More news


29 februari 2024

Dag van de rechtsstaat - 15 en 26 maart 2024

15/03/24 - 13u30, Mechelen 26/03/24 - 20u00, Mechelen

Lees meer...

30 januari 2024

Fons Van Dijck: De 4 krachten van de bedrijfsjurist van morgen

Veel mensen vragen zich af wat de toekomst brengt, voor henzelf, voor hun omgeving, voor hun...

Lees meer...

20 december 2023

Een rode draad van dankbaarheid

  We naderen het einde van 2023. Een bewogen en moeilijk jaar (alweer) voor onze wereld, met klein...

Lees meer...

30 november 2023

Studenten, job days en stages

De maand november staat voor de juristen in opleiding in het teken van jobbeurzen – of “job days”.

Lees meer...

17 november 2023

Nieuwe videoclip van het IBJ en ons beroep

Nieuwe videoclip van het IBJ en ons beroep.

Lees meer...