Herinnering opleiding deontologie

Als bedrijfsjurist bent u onderworpen aan de naleving van een professionele deontologische code, die uw rol, uw verantwoordelijkheid en de wijze waarop u het beroep uitoefent, vastlegt.

Als bedrijfsjurist bent u onderworpen aan de naleving van een professionele deontologische code, die uw rol, uw verantwoordelijkheid en de wijze waarop u het beroep uitoefent, vastlegt.

  • Als bedrijfsjurist maakt u integraal deel uit van het bedrijf waarvoor u werkt.
  • U bekleedt een ideale positie om het juridische mijnenveld waarin uw werkgever beweegt mee in kaart te brengen en hem er zo veilig mogelijk doorheen te loodsen.
  • U bent bij uitstek geschikt om als strategische partner de objectieven van uw bedrijf te ondersteunen en tegelijk als ‘gatekeeper’ op te treden om op preventieve wijze de naleving van de wetten te bevorderen.

En juist daarom is de deontologische code die uw beroep ondersteunt zo belangrijk.

Elke nieuw lid dient de verplichte basiscursus deontologie van het IBJ te volgen binnen de 3 jaar na zijn aansluiting en een vervolgcursus binnen de 3 jaar die erop volgen. Sinds dit jaar kunnen deze cursussen online gevolgd worden in het Frans, Nederlands en Engels.

Vergeet u niet in te schrijven via uw persoonlijke ruimte op MY IBJ.

More news


01 april 2021

Voortgezette opleiding - Opleidingspunten te verkrijgen door een publicatie te schrijven

Als lid van het IBJ weet u intussen vast wel dat u jaarlijks 16 punten dient te behalen in het...

Lees meer...

31 maart 2021

Regionale werking Vlaanderen van het IBJ

Graag stellen wij u kort de regionale werking Vlaanderen van het IBJ voor, ook bekend als "IBJ in...

Lees meer...

31 maart 2021

Ook de paralegal met wie u samenwerkt binnen uw onderneming kan zich aansluiten bij het ibj!

Ook de paralegal met wie u samenwerkt binnen uw onderneming kan zich aansluiten bij het...

Lees meer...

25 februari 2021

Voortgezette opleiding - Bedrijfseigen opleidingen

Zoals u allen weet, vraagt het IBJ u 16 punten te behalen per jaar. Als verantwoordelijke...

Lees meer...