Het IBJ bij de Job Days

IBJ bij de Job Days

Tijdens de laatste weken was het IBJ aanwezig op meerdere “Job Days”, onder andere die van de UCLouvain en de ULiège.

We vertegenwoordigden er het Instituut. Daarnaast waren ook vele advocatenkantoren aanwezig, die vaak zeer zichtbaar zijn op dergelijke evenementen, maar ook vertegenwoordigers van het notariaat, van balies van advocaten, van gerechtsdeurwaarderskantoren of ook verschillende openbare diensten en NGO’s.

Dit was voor ons een mooie gelegenheid om de studenten te informeren over ons beroep en over het Instituut.

Menig student kwam ons vragen stellen over het beroep van bedrijfsjurist en over het Instituut. Waaruit bestaat het beroep? Welke keuzevakken in de studie staan toe als bedrijfsjurist aan de slag te gaan? Is het vereist een stage te lopen zoals aan de balie? Hoe een baan te vinden? Wat doet het Instituut? Enz.

Uit de gestelde vragen blijkt onder meer dat vele studenten vragende partij zijn voor stages in een bedrijf en dat een bepaald aantal studenten nog geen duidelijke visie heeft van het beroep bedrijfsjurist. Contact met het Instituut tijdens dergelijke evenementen kan de voorstelling die zij hebben van het werk van een bedrijfsjurist concreter maken.

We hopen dat we de studenten hebben kunnen inlichten door onze aanwezigheid, en zelfs studenten  hebben kunnen overtuigen om bedrijfsjurist te worden. Het lijkt erop dat veel studenten er in elk geval aan zullen denken zich bij het Instituut aan te sluiten als of wanneer zij als jurist in een onderneming werken.

Dergelijke “Job Days” zijn dus interessante uitwisselingsmomenten. Zij laten niet alleen toe de perceptie van ons beroep te testen, maar zijn ook de gelegenheid onze passie over te brengen op de studenten en hun uit te leggen dat dat recht, waarover ze in hun lessen leren, slechts een toegangspoort is naar een realiteit die veel ingewikkelder en rijker is, als bedrijfsjurist.

Een welgemeende dank aan Stéphanie Blavier, Marie-Laurence Benvenuto en Simon Vander Putten, bedrijfsjuristen, voor hun vertegenwoordiging van het Instituut tijdens de Job Days.

More news


13 september 2022

Een interview over de carriere van bedrijfsjuristen

Bedrijfsjurist, een beroep dat meer in de kijker moet komen.

Lees meer...

01 juli 2022

Cursus deontologie open voor inschrijving

Als bedrijfsjurist, bent u onderworpen aan de naleving van een professionele deontologische code,...

Lees meer...

31 mei 2022

Advocaat vs. bedrijfsjurist: meer dan één raakvlak?

Advocaat vs. bedrijfsjurist: meer dan één raakvlak?

Lees meer...

30 april 2022

Els Steen (IBJ) en Peter Callens (OVB) in gesprek

De belangen van bedrijfsjuristen en advocaten zijn vaak erg complementair.

Lees meer...

31 maart 2022

Legal Tech: help or hype?

What Legal Tech in 2022 can really do for company lawyers and companies

Lees meer...