Het Instituut voor bedrijfsjuristen verkiest een nieuwe Raad en Voorzitter

Els Steen, bedrijfsjurist bij Ahold Delhaize (CLO Europe & Indonesia) volgt Marc Beyens, bedrijfsjurist bij Engie (General Counsel Energy Belux) op.

Els Steen werd verkozen als nieuwe Voorzitter van het Instituut voor bedrijfsjuristen (IBJ) door de recent vernieuwde Raad waarin twintig raadsleden voor een termijn van 3 jaar (2022-2024) zetelen.  De kersverse Voorzitter wil er met de Raad over waken dat het beroep van bedrijfsjurist de zichtbaarheid, waardering en respect krijgt dat het verdient.

Els Steen zal, als opvolger van Marc Beyens, de nieuw samengestelde Raad van het IBJ voorzitten. Deze Raad weerspiegelt de diversiteit van het beroep en het Instituut met 20 bedrijfsjuristen uit verschillende sectoren, elk met hun eigen unieke ervaring. Hun verkiezing toont aan hoe veelzijdig en dynamisch het beroep is, waarbij een hoog aanpassingsvermogen cruciaal is om succesvol te zijn in het vak en gepaste impact te hebben binnen de onderneming en de maatschappij. Hun verkiezing toont ook de ambitie om verder bruggen te slaan tussen de politieke en academische wereld en naar andere (internationale) beroepsorganisaties om de zichtbaarheid van het beroep te versterken.

Els Steen startte haar carrière aan de Antwerpse balie. Vervolgens ging ze in 2004 als bedrijfsjurist aan de slag bij Delhaize Groep waar ze het reilen en zeilen van deze snel veranderende sector leerde kennen. Op juridisch vlak bouwde ze een rijke all-round ervaring op, omringd door een team van bedrijfsjuristen. In 2012 werd ze Vice-President Legal Affairs bij Delhaize Belgium en stapte vervolgens in 2016 over naar Ahold Delhaize waar ze momenteel, sinds 2021, de functie van CLO (Chief Legal Officer) Europa en Indonesië op zich neemt.

Tijdens het vorige mandaat van de Raad van het IBJ nam Els Steen binnen het Uitvoerend Comité (ExCo) de functie van Ondervoorzitter op. Ze is ook lid van het Uitvoerend Comité van de European Company Lawyers’ Association (ECLA).

Ik dank Marc Beyens en de uittredende raadsleden hartelijk voor hun positieve gedrevenheid die belangrijke verwezenlijkingen tijdens hun mandaat mogelijk maakte. Zo ging het IBJ de voorbije drie jaar door een belangrijk transformatietraject en werd het Instituut gemoderniseerd. Verder bouwend op deze evolutie is het mijn ambitie om er samen met de gedreven Raad van doorwinterde CLO’s, jong talent, solo bedrijfsjuristen en gefocuste experts over te waken dat het beroep van bedrijfsjurist de erkenning, waardering en respect krijgt dat het verdient. Ik wil mij de komende drie jaar vooral buigen over de rol en impact van de bedrijfsjurist in de onderneming en het versterkte engagement naar universiteiten en naar de leden centraal stellen. Wat ik hierbij belangrijk en leerrijk vind, is een lijn te mogen vormen met geëngageerde collega’s in de Raad, in de commissies en met het IBJ-team. Ieder met weinig tijd misschien, maar geconnecteerd, efficiënt en vooral met plezier”, aldus Els Steen.

“Het moment is aangebroken om de fakkel over te dragen aan Els Steen en de nieuwe Raad. Ik ben ervan overtuigd dat Els en haar team krachtdadig de belangen van ons beroep en de maatschappelijke rol van de bedrijfsjurist verder zullen verdedigen. Ik wens tot slot alle leden, de vorige Raad en het IBJ-team van harte te danken voor de onvergetelijke rijke ervaring die ik als Voorzitter mocht opdoen”, besluit Marc Beyens.

Over de nieuwe Raad van het IBJ

De 20 als raadslid verkozen bedrijfsjuristen zijn: Filip Beyers  (Proviron), Véronique Boveroux  (ULiège), Christine Declercq  (Synegrid), Pierre-François Delneste  (Proximus), Nicolas Istas (Novartis), Julie Loffet (Sogepa), Delphine Melkebeke (Puratos), Els Ponnet (BNP Paribas Fortis), Sybille Pringot  (Engie), Cristina Rossi (Coca-Cola Services), Donovan Sheppard (Carrier), Els Steen (Ahold Delhaize), Fanny Storms (Mithra Pharmaceuticals), Tatyana Thys (Proximus), Dominique Trimpont (ING Belgium), Emma Van Campenhoudt (CEPANI), Herman Van Hecke (KBC Groep), Hugo Vanneuville (ISS Facility Services BeLux), Ellen Vantomme (Postitive Thinking Company) en Sarah Wijns (Terumo).

De nieuwe Ondervoorzitters van het IBJ zijn Nicolas Istas en Herman Van Hecke. De Secretarissen zijn Donovan Sheppard  en Sarah Wijns. De Penningmeester is Hugo Vanneuville. Deze 5 personen vormen samen met de Voorzitter het Uitvoerend Comité (ExCo).

Over het IBJ en het beroep van bedrijfsjurist

Het Instituut voor bedrijfsjuristen (IBJ), opgericht bij wet van 1 maart 2000, is de federale beroepsorde voor bedrijfsjuristen en telt meer dan 2100 leden. Het IBJ vertegenwoordigt en beschermt de belangen van het beroep in het algemeen en van de bedrijfsjurist in het bijzonder. De bedrijfsjuristen hebben een beschermde titel en hun juridische adviezen ten behoeve van de werkgever zijn vertrouwelijk. Bedrijfsjuristen zijn onderworpen aan een eigen deontologie, die hun intellectuele onafhankelijkheid en voortgezette opleiding garandeert.  Het IBJ wil, als onmisbaar dynamisch netwerk voor zijn leden, verbondenheid creëren, een klankbord en platform zijn waar ervaringen worden uitgewisseld en informatie met betrekking tot de nieuwste juridische trends en ontwikkelingen op de werkvloer worden gedeeld. Zo organiseerde het IBJ in 2021 ongeveer 100 activiteiten in samenwerking met zijn loyale partners en werkgroepen.

De rol en functie van de bedrijfsjurist zijn uniek. De bedrijfsjurist staat in dienst van de onderneming en is als een “insider” vertrouwd met de sector, de diensten en/of goederen, de processen, de mensen en de cultuur van de onderneming. De bedrijfsjurist denkt proactief mee en draagt vanuit juridisch oogpunt bij tot de verwezenlijking van de missie van de onderneming. Dankzij de unieke rol binnen de onderneming kan de bedrijfsjurist doeltreffend en proactief advies verlenen als business partner én als bewaker van de integriteit van de onderneming. De bedrijfsjurist heeft ook een rol van algemeen belang en draagt bij tot de rechtstaat door toe te zien dat de onderneming de wet naleeft.

    

Voor meer informatie:
Julie Dutordoir
Directeur-generaal IBJ
+32 478 75 70 37
Julie.Dutordoir@ibj.be

 

Read in English

More news


14 maart 2024

Van Olmen & Wynant is de nieuwe golden partner van het IBJ

Met groot genoegen kondigen wij jullie aan dat Van Olmen & Wynant in 2024 de Golden Partner is van...

Lees meer...

29 februari 2024

Dag van de rechtsstaat - 15 en 26 maart 2024

15/03/24 - 13u30, Mechelen 26/03/24 - 20u00, Mechelen

Lees meer...

30 januari 2024

Fons Van Dijck: De 4 krachten van de bedrijfsjurist van morgen

Veel mensen vragen zich af wat de toekomst brengt, voor henzelf, voor hun omgeving, voor hun...

Lees meer...

20 december 2023

Een rode draad van dankbaarheid

  We naderen het einde van 2023. Een bewogen en moeilijk jaar (alweer) voor onze wereld, met klein...

Lees meer...

30 november 2023

Studenten, job days en stages

De maand november staat voor de juristen in opleiding in het teken van jobbeurzen – of “job days”.

Lees meer...