Interview met decaan Wouter Devroe (KU Leuven) over het belang van stages in deze covid-19 tijden.

Zoals u weet, zijn studenten ook getroffen door deze onvoorziene situatie ten gevolge van de gezondheidscrisis.

Welke gevolgen heeft de gezondheidscrisis op de studenten van de KU Leuven?

De gevolgen zijn wellicht het grootst op vlak van het mentaal welzijn van studenten. Zij hebben het gevoel (en ik met hun) dat er wat met hen ‘gesold’ is, omdat hun mening nooit is gevraagd vooraleer wijzigingen werden aangekondigd en ze van de campus werden weggestuurd. Wij hebben daarom een eenvoudig principe gehanteerd: bij om het even welke kleur of kleurvariant hebben we het wettelijk maximum aantal studenten toegelaten op de campus. Zo zijn er maar enkele weken geweest dat niemand welkom was en zelfs dan waren de bibliotheken open, waren er studieplekken enzovoort.

Sommige studenten komen ook financieel serieus in de problemen door deze gezondheidscrisis en die zijn we gaan opsporen en hebben hen dan ook bijgestaan.

Studenten die vorig jaar zijn afgestudeerd hebben we aangeschreven om te weten of ze een job hebben gevonden. Voor degenen voor wie het niet is gelukt, hebben we contact gelegd met een rekruteringskantoor voor coaching en assistentie om een job te vinden.

Er zijn dus veel inspanningen gedaan langs onze kant maar dit kan natuurlijk het verdriet niet wegnemen van de gemiste kansen die niet meer terugkomen. Ik heb zelf een afstuderende zoon, dus ik begrijp volledig hoe moeilijk de situatie is voor studenten, ook al omdat er zoveel wijzigingen zijn geweest, we zitten nu aan het 8ste regime van dit Academiejaar.

De enige troost is dat de studieresultaten voor degenen die niet hebben afgehaakt, beter zijn dan de voorbije jaren. Ik krijg soms de vraag van mensen uit de bedrijfswereld of deze generatie afstuderenden wel even sterk zal zijn als niet-coronageneraties. Dan antwoord ik “ze zullen  minstens even goed zijn”. Ze hebben erg hard gewerkt, konden niet veel anders doen dan studeren. Ze zullen ook beter voorbereid zijn op tegenslagen en op langdurige moeilijkheden.

Waarom zijn stages zo belangrijk voor studenten? Zijn er ook alternatieven?

Tot mijn grote verbazing zijn stages dit jaar grotendeels doorgegaan, maar wel virtueel. Zelfs een virtuele stage heeft een heel positief effect op het “even uit je eigen wereld treden” van de studenten. ‘Echte’ stages in bedrijven of bij een rechtbank zijn uiteraard nog leuker, maar het was al fijn om te weten dat het virtueel ook kon. Bedrijven zijn momenteel gebonden door wettelijke beperkingen en kunnen geen stages ter plaatse aanbieden, maar ze blijven enthousiast om stagiairs te ontvangen.

Nu andere zaken die je even uit je eigen wereld laten treden, zoals Erasmus, deels werden geannuleerd, zijn stages nog belangrijker. Veel alternatieven om uit de isolatie te treden zijn eigenlijk verdwenen. Daarom zijn we erg dankbaar dat het Instituut voor bedrijfsjuristen ons wil bijstaan in het zoeken van stageplaatsen voor rechtenstudenten.

Hoelang duurt een stage gemiddeld?

Dat kan gaan van een paar weken tot 2 maanden. Gemiddeld duurt een stage 1 maand en vindt deze idealiter plaats in de zomer. Er zijn ook stages tijdens het jaar maar veel minder, wat begrijpelijk is. Ik zou studenten ook niet aanmoedigen om stage te lopen door het jaar heen, anders wordt het voor hen zeer intensief en gaan ze zich vervreemden van hun studies. Soms gaan studenten op stage in januari, tussen de twee semesters en dat lukt nog net wel.

Welke (types) bedrijven komen in aanmerking bij studenten die op zoek zijn naar een stageplaats?

Persoonlijk denk ik niet dat er een plaats is waar studenten op dit ogenblik geen stage willen lopen. Net zoals mensen die absoluut in een internationaal advocatenkantoor willen werken en andere die liever willen pionieren in een kleine omgeving, vind je deze tendens ook terug bij studenten. Er is op dat vlak enorm veel diversiteit.

We hebben nu bijvoorbeeld een mooie samenwerking met Materialise. Niet zozeer als een stage maar werkelijk als een deel van een masterproef, een soort ‘clinic’ waarin zij gaan samenwerken rond relevante juridische thema’s zoals in dit geval, mededingingsrecht. Dat is ook een manier om studenten kennis te laten maken met het bedrijfsleven. Dit soort initiatieven is ook erg welkom. Het hoeft niet altijd om de klassieke zomerstages te gaan, we kunnen contacten met het bedrijfsleven ook meer integreren in de opleiding zelf. We gaan nooit zeggen dat de masterproef volledig wordt vervangen door een stage bij een bedrijf, maar wel dat je in dat bedrijf bepaalde juridische vragen gaat oplossen, onder academische begeleiding van een medewerker van de KU Leuven waarbij academici en bedrijfsjuristen goed samenwerken. Dat heeft een positieve impact, niet slechts  op de studenten maar ook op de begeleiders die zo ook met elkaar in contact treden over de grenzen universiteit-bedrijfsleven heen.

Wat verwacht u specifiek van de mentor, hier de ‘bedrijfsjurist’?

Het belangrijkste is dat de mentor tijd wil besteden om stagiairs dagdagelijks nuttig aan het werk te houden. Je moet ze kunnen enthousiasmeren voor de job en deze in al zijn aspecten tonen. Zo zal je ook veel terugkrijgen van de student, maar dit vraagt natuurlijk veel inspanning.

De eerste keer raad ik aan om niet te veel stagiairs te nemen en misschien zelfs niet voor een maand. Als een bedrijf te veel ineens wilt doen in dit verband kan het snel op zijn limieten stoten. Het zinvol aan het werk houden van studenten is de grootste opdracht en de moeilijkste.

Hoe kunnen het IBJ en de KU Leuven elkaar helpen om de stages, en het nut ervan, beter te omschrijven zodat het een win-win wordt, in het voordeel van beiden?

Bedrijfsjuristen die al ervaring hebben met het begeleiden van stagiairs zouden hun best practices maar ook pitfalls kunnen delen met collega’s, bijvoorbeeld via een platform van het IBJ. Laat kenbaar maken wat er succesvol was bij jou en wat minder succesvol was, welke opdrachten je zoal gaf aan de studenten, zodat dit andere bedrijfsjuristen kan inspireren. Op dit ogenblik doen we dat nog niet. Als er samenwerkingen zijn, dan wordt dat meestal op microniveau afgehandeld en dan wordt die informatie enkel doorgegeven aan de administratie van de rechtenfaculteit, maar daar blijft het bij. Het lijkt me dan ook goed hier de handen in elkaar te slaan om een ruimere verspreiding te geven aan onze ervaringen.

Nadia Karera – Membership Services Coordinator

More news


29 april 2021

Voortgezette opleiding - Punten behalen via een tussenkomst als spreker

Ik hoef u niet meer te vertellen dat u als lid van het IBJ dit jaar, net als tijdens uw vorige...

Lees meer...

29 april 2021

Warme oproep – reik de hand naar onze studenten

In deze bijzondere COVID tijden ontvingen wij een warme (dringende) oproep van onze universiteiten.

Lees meer...

29 april 2021

Terugblik op de online infoavond over diverse juridische beroepen

Terugblikop de online infoavond over diverse juridische beroepen, georganiseerd door het Vlaams...

Lees meer...

29 april 2021

Interview met decaan Wouter Devroe (KU Leuven) over het belang van stages in deze covid-19 tijden.

Zoals u weet, zijn studenten ook getroffen door deze onvoorziene situatie ten gevolge van de...

Lees meer...

01 april 2021

Voortgezette opleiding - Opleidingspunten te verkrijgen door een publicatie te schrijven

Als lid van het IBJ weet u intussen vast wel dat u jaarlijks 16 punten dient te behalen in het...

Lees meer...