Nationale enquête “haalt u wel alles uit uw conflicten? “

Nationale enquête “haalt u wel alles uit uw conflicten? “

We nodigen u graag uit om deel te nemen aan een nationale en sectorbrede enquête over conflictbeheersing. Via een gerichte survey willen we inzicht krijgen in de wijze waarop ondernemingen hun conflicten aanpakken. Slecht beheerste conflicten kunnen de commerciële relaties en het voortbestaan van een onderneming immers ernstig schaden. Het is derhalve van cruciaal belang hierop te anticiperen, op passende wijze en met volledige kennis van zaken, om te voorkomen dat een conflict een blok aan het been van een onderneming wordt.

Met de survey bevragen we enerzijds het gedrag in de omgang met conflicten en de manier om een potentieel conflict op te lossen. Anderzijds wordt er gepeild naar de manier om zich tegen conflicten te wapenen. De resultaten zullen ons toelaten om aanbevelingen voor ondernemingen te formuleren omtrent efficiënte(re) manieren om conflicten te voorkomen en op te lossen.

Deze survey is een initiatief van het Belgische Centrum voor Mediatie en Arbitrage (CEPANI), het Instituut voor bedrijfsjuristen (IBJ), de Confederatie Bouw en Agoria in nauwe samenwerking met het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO FEB).

We zouden het ten zeerste appreciëren als u bereid zou zijn om ook uw mening te delen. Het invullen van deze enquête vraagt een 10-tal minuten van uw tijd.

Uiteraard houden we u op de hoogte van de resultaten.

Hartelijk dank bij voorbaat.

Julie Dutordoir, Directeur-generaal IBJ-IJE
Benoît Kohl, Voorzitter CEPANI
Philippe Lambrecht, Bestuurder-Secretaris-generaal VBO
Natasha Seghers, Compliance Officer Agoria
Elke Van Overwaele, Manager Legal Department Confederatie Bouw

 

Neem deel

More news


13 september 2021

Oproep tot kandidaatstelling: verkiezingen raad en beroepscommissie van het instituut voor bedrijfsjuristen

Dit najaar kiezen we de leden van de Raad en de bedrijfsjuristen die zetelen in de...

Lees meer...

05 september 2021

Voortgezette opleiding : update puntenaantal 2021

Voortgezette opleiding : update puntenaantal 2021

Lees meer...

05 september 2021

Raadpleeg presentaties van opleidingen, de Flash en nog veel meer op MY IBJ

Raadpleeg presentaties van opleidingen, de Flash en nog veel meer op MY IBJ

Lees meer...

05 september 2021

Ook de paralegal met wie u samenwerkt binnen uw onderneming kan zich aansluiten bij het ibj!

Ook de paralegal met wie u samenwerkt binnen uw onderneming kan zich aansluiten bij het...

Lees meer...

04 juli 2021

Noteer de datum van 18-11-21 van de 32e Dag van de bedrijfsjurist in uw agenda

Noteer de datum van 18-11-21 van de 32e Dag van de bedrijfsjurist in uw agenda!

Lees meer...