Publicatie wijzigingen van IBJ-wet in het staatsblad

Het IBJ is verheugd u mee te delen dat de recente wijzigingen aan de IBJ-wet van 1 maart 2000 in het Belgisch Staatsblad van 22 mei jongstleden zijn gepubliceerd. Dit betekent dat ze in werking treden op 1 juni 2023.

Het IBJ is verheugd u mee te delen dat de recente wijzigingen aan de IBJ-wet van 1 maart 2000 in het Belgisch Staatsblad van 22 mei jongstleden zijn gepubliceerd. Dit betekent dat ze in werking treden op 1 juni 2023.

De wijzigingen zijn om grondwettelijke redenen in twee wetten gesplitst: de wet van 14 maart 2023 (algemeen) en de wet van 7 april 2023 (disciplinaire aspecten). In afwachting van de officiële consolidatie van de tekst van de IBJ-wet, vindt u op onze website een door ons gemaakte geconsolideerde versie.

Deze publicatie belichaamt een belangrijke erkenning voor ons beroep, zijn ontwikkeling en zijn impact op de samenleving. Op deze pagina kunt u een verklarende video (her)bekijken waarin de belangrijkste wetswijzigingen worden samengevat:

  • De nieuwe wet is een verankering van wat in de rechtspraak al geruime tijd werd aanvaard: het advies verstrekt door een bedrijfsjurist (= lid van het IBJ) is vertrouwelijk en niet vatbaar voor beslag, en daarmee wordt niet enkel het advies als dusdanig bedoeld, maar ook het verzoek om advies, de interne correspondentie over dat verzoek, ontwerpadviezen en voorbereidende documenten voor het advies.
  • De wet bevestigt ook dat bedrijfsjuristen adviezen verstrekken over de "bepaling van de rechtspositie" van de onderneming, hetgeen kadert in de preventie van juridische conflicten en ook de uitoefening betreft van de rechten van de verdediging van de onderneming.
  • De wet schrijft nu ook expliciet voor dat de bedrijfsjurist intellectueel onafhankelijk werkt als hij/zij zijn/haar werkgever begeleidt.
  • Nieuw is ook dat de wet bepaalde bedrijfsjuristen, vaak Chief Legal Officers, de mogelijkheid biedt om zelfs met het statuut van zelfstandige ook te worden toegelaten tot het Instituut omdat zij lid zijn van het bestuursorgaan van hun bedrijf.
  • De missie van het Instituut wordt verduidelijkt en aangevuld met de promotie van de fundamentele waarden van het beroep, de ondersteuning van de leden en de behartiging van de beroepsbelangen in ruime zin.
  • Na meer dan 20 jaar wordt de werking van het Instituut, zijn bestuursorganen en tuchtorganen ook gemoderniseerd.

More news


14 maart 2024

Van Olmen & Wynant is de nieuwe golden partner van het IBJ

Met groot genoegen kondigen wij jullie aan dat Van Olmen & Wynant in 2024 de Golden Partner is van...

Lees meer...

29 februari 2024

Dag van de rechtsstaat - 15 en 26 maart 2024

15/03/24 - 13u30, Mechelen 26/03/24 - 20u00, Mechelen

Lees meer...

30 januari 2024

Fons Van Dijck: De 4 krachten van de bedrijfsjurist van morgen

Veel mensen vragen zich af wat de toekomst brengt, voor henzelf, voor hun omgeving, voor hun...

Lees meer...

20 december 2023

Een rode draad van dankbaarheid

  We naderen het einde van 2023. Een bewogen en moeilijk jaar (alweer) voor onze wereld, met klein...

Lees meer...

30 november 2023

Studenten, job days en stages

De maand november staat voor de juristen in opleiding in het teken van jobbeurzen – of “job days”.

Lees meer...