Studienamiddag in samenwerking met het vbo, cepani, agoria en confederatie bouw - 12-05-21

Samen met het VBO, Cepani, Agoria en Confederatie Bouw organiseren we een studienamiddag “Evoluties en alternatieven inzake geschillenbeslechting”. Daar geen enkele onderneming op een geschil zit te wachten, worden deze zoveel mogelijk vermeden of in een vroeg stadium ontmijnd. Is dat niet mogelijk, dan moet het geschil worden beslecht. Tijdens de studienamiddag zoomen specialisten vanuit diverse invalshoeken in op diverse aspecten om geschillen te voorkomen, te beheersen en te beslechten.

EVOLUTIES EN ALTERNATIEVEN INZAKE GESCHILLENBESLECHTING - 12 MEI 2022

Na de nationale enquête “HAALT U WEL ALLES UIT UW CONFLICTEN?” waarvoor we in 2021 konden rekenen op jullie geapprecieerde medewerking, komen we bij u terug met een studienamiddag die u inzicht zal geven in de evoluties en alternatieven inzake geschillenbeslechting in ondernemingen.

Geen enkele onderneming zit te wachten op een conflict of geschil. Geschillen zijn duur, tijdrovend en leiden af van de corebusiness. In het beste geval worden geschillen dan ook vermeden of in een vroeg stadium ontmijnd.

Is dat niet mogelijk, dan moet het geschil worden beslecht. Daar bestaan verschillende alternatieven voor, elk met voor- en nadelen. Wie die voor- en nadelen goed doorgrondt, kan het meest geschikte instrument kiezen, ook preventief.

Tijdens de studienamiddag zoomen specialisten vanuit diverse invalshoeken in op diverse aspecten om geschillen te voorkomen, te beheersen en te beslechten. Geen theorie om de theorie, wel praktisch en pragmatisch. Met aandacht voor de psychologie van geschillen en geschillenbeslechting in een digitale wereld. Els Steen, Voorzitter van het IBJ en Saskia Mermans, Erevoorzitter werpen mee hun licht op de materie.

 

Voor meer info:

 

More news


28 november 2022

Publicatie: het beroep van bedrijfsjurist - algemene organisatie & deontologie

Op onze Dag van de bedrijfsjuristen van 15 november ll, hadden wij het genoegen de publicatie van...

Lees meer...

28 november 2022

Corporate Responsibility: acht lessen voor de bedrijfsjurist

Dinsdag 15 november ll. vond de 33e Dag van de bedrijfsjuristen plaats. Onderwerp van de dag was...

Lees meer...

23 september 2022

Neem deel aan onze grote beloningsenquête in samenwerking met Vlerick Business School en Vialegis

Het Instituut voor bedrijfsjuristen wil een gangmaker zijn voor het delen van kennis en ervaringen binnen...

Lees meer...

13 september 2022

Een interview over de carriere van bedrijfsjuristen

Bedrijfsjurist, een beroep dat meer in de kijker moet komen.

Lees meer...

01 juli 2022

Cursus deontologie open voor inschrijving

Als bedrijfsjurist, bent u onderworpen aan de naleving van een professionele deontologische code,...

Lees meer...