Studienamiddag in samenwerking met het vbo, cepani, agoria en confederatie bouw - 12-05-21

Samen met het VBO, Cepani, Agoria en Confederatie Bouw organiseren we een studienamiddag “Evoluties en alternatieven inzake geschillenbeslechting”. Daar geen enkele onderneming op een geschil zit te wachten, worden deze zoveel mogelijk vermeden of in een vroeg stadium ontmijnd. Is dat niet mogelijk, dan moet het geschil worden beslecht. Tijdens de studienamiddag zoomen specialisten vanuit diverse invalshoeken in op diverse aspecten om geschillen te voorkomen, te beheersen en te beslechten.

EVOLUTIES EN ALTERNATIEVEN INZAKE GESCHILLENBESLECHTING - 12 MEI 2022

Na de nationale enquête “HAALT U WEL ALLES UIT UW CONFLICTEN?” waarvoor we in 2021 konden rekenen op jullie geapprecieerde medewerking, komen we bij u terug met een studienamiddag die u inzicht zal geven in de evoluties en alternatieven inzake geschillenbeslechting in ondernemingen.

Geen enkele onderneming zit te wachten op een conflict of geschil. Geschillen zijn duur, tijdrovend en leiden af van de corebusiness. In het beste geval worden geschillen dan ook vermeden of in een vroeg stadium ontmijnd.

Is dat niet mogelijk, dan moet het geschil worden beslecht. Daar bestaan verschillende alternatieven voor, elk met voor- en nadelen. Wie die voor- en nadelen goed doorgrondt, kan het meest geschikte instrument kiezen, ook preventief.

Tijdens de studienamiddag zoomen specialisten vanuit diverse invalshoeken in op diverse aspecten om geschillen te voorkomen, te beheersen en te beslechten. Geen theorie om de theorie, wel praktisch en pragmatisch. Met aandacht voor de psychologie van geschillen en geschillenbeslechting in een digitale wereld. Els Steen, Voorzitter van het IBJ en Saskia Mermans, Erevoorzitter werpen mee hun licht op de materie.

 

Voor meer info:

 

More news


29 februari 2024

Dag van de rechtsstaat - 15 en 26 maart 2024

15/03/24 - 13u30, Mechelen 26/03/24 - 20u00, Mechelen

Lees meer...

30 januari 2024

Fons Van Dijck: De 4 krachten van de bedrijfsjurist van morgen

Veel mensen vragen zich af wat de toekomst brengt, voor henzelf, voor hun omgeving, voor hun...

Lees meer...

20 december 2023

Een rode draad van dankbaarheid

  We naderen het einde van 2023. Een bewogen en moeilijk jaar (alweer) voor onze wereld, met klein...

Lees meer...

30 november 2023

Studenten, job days en stages

De maand november staat voor de juristen in opleiding in het teken van jobbeurzen – of “job days”.

Lees meer...

17 november 2023

Nieuwe videoclip van het IBJ en ons beroep

Nieuwe videoclip van het IBJ en ons beroep.

Lees meer...