Uw lidmaatschap : een paar algemene principes

Nu het einde van het kalenderjaar nadert en in het zicht van een nieuw jaar willen we u als IBJ Team wijzen op een aantal belangrijke principes in verband met de facturatie van uw lidmaatschap.

Nu het einde van het kalenderjaar nadert en in het zicht van een nieuw jaar willen we u als IBJ Team wijzen op een aantal belangrijke principes in verband met de facturatie van uw lidmaatschap.

Hou ons op de hoogte van de wijzigingen in uw situatie en PO-nummer

U heeft onlangs van ons een email  ontvangen met de vraag eventuele wijzigingen in uw situatie of uw gegevens en belangrijke informatie, zoals bijvoorbeeld het bestelbonnummer (PO-nummer), voor de facturatie van 2021 door te geven. Zo houden we onze ledendatabase up to date en kunnen we correcte facturen opmaken.

Wij dringen er dan ook op aan hierop te reageren. Als lid bent u immers persoonlijk gebonden en draagt u, in deze hoedanigheid, de verantwoordelijkheid ons op de hoogte te houden van enige wijziging in uw situatie of uw gegevens. U kan uw professionele en privégegevens in ons bezit ook zelf verifiëren op MY IBJ

Hoeveel bedraagt de lidmaatschapsbijdrage?

De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage voor effectieve leden bedraagt 414 euro.

Deze lidmaatschapsbijdrage is in zijn geheel verschuldigd, ook wanneer u slechts een deel van het jaar actief bent; bijvoorbeeld wanneer u in de loop van het jaar ontslag neemt, bij zwangerschapsverlof, etc.

Wie is verantwoordelijk voor de betaling van de factuur?

De factuur wordt in de praktijk vaak aan uw werkgever gericht. Als lid draagt u de verantwoordelijkheid voor de goede opvolging en betaling van deze factuur. Dit is ook opgenomen in artikel 6 van de Deontologische Code van het Instituut.

Wanneer de factuur, gericht aan uw werkgever, onbetaald blijft, zal het IBJ een factuur op uw eigen naam opstellen.

U blijft lid

Tot slot herhaal ik nog even dat uw lidmaatschap niet beëindigd wordt, tenzij u zelf expliciet meedeelt dat u ontslag wenst te nemen als lid. Mocht u niet langer voldoen aan de voorwaarden om bedrijfsjurist te zijn, vragen we u ook dit te communiceren voor het einde van dit jaar.

Heeft u vragen of opmerkingen over uw lidmaatschap, aarzel niet contact op te nemen met ons via de gebruikelijke kanalen:

Veel dank om dit samen met ons op te volgen.

Julie Dutordoir
Directeur-generaal

More news


01 april 2021

Voortgezette opleiding - Opleidingspunten te verkrijgen door een publicatie te schrijven

Als lid van het IBJ weet u intussen vast wel dat u jaarlijks 16 punten dient te behalen in het...

Lees meer...

31 maart 2021

Regionale werking Vlaanderen van het IBJ

Graag stellen wij u kort de regionale werking Vlaanderen van het IBJ voor, ook bekend als "IBJ in...

Lees meer...

31 maart 2021

Ook de paralegal met wie u samenwerkt binnen uw onderneming kan zich aansluiten bij het ibj!

Ook de paralegal met wie u samenwerkt binnen uw onderneming kan zich aansluiten bij het...

Lees meer...

25 februari 2021

Voortgezette opleiding - Bedrijfseigen opleidingen

Zoals u allen weet, vraagt het IBJ u 16 punten te behalen per jaar. Als verantwoordelijke...

Lees meer...