Uw punten voortgezette opleiding in 2023

Bij een nieuw jaar hoort een nieuwe puntenperiode.

Ook dit jaar begeleidt het IBJ u bij het behalen van uw jaarlijkse 16 punten voor voortgezette opleiding. Om het eenvoudig te houden is 1 uur gelijk aan 1 punt. Op die manier blijft u op de hoogte van de juridische ontwikkelingen en blijft u zich beroepshalve ontwikkelen.

U bent vrij om u te vormen volgens uw eigen noden, en uw programma samen te stellen met juridische opleidingen, of ook met niet-juridische opleidingen die nuttig zijn voor het beroep, waarvoor u tot maximum 12 punten per jaar kan behalen.

Als u te veel punten had behaald in 2022, zijn deze reeds automatisch overgedragen naar 2023 (met een maximum van 12 overgedragen punten).

U kan punten behalen voor:

  • Opleidingen van het IBJ: Deze zijn meestal gratis, worden u aangeboden in samenwerking met onze partners, in de vorm van een webinar of een seminarie en u vindt deze terug via MY IBJ, in onze mailings en in de Flash – U ontvangt de punten automatisch;
  • Externe, goedgekeurde opleidingen: Vele andere opleidingen werden reeds goedgekeurd en kan u terugvinden via MY IBJ – U ontvangt de punten automatisch;
  • Andere externe opleidingen: U kan ook punten behalen door een individuele puntenaanvraag in te dienen binnen de 4 maanden na het volgen van een opleiding;
  • Bedrijfseigen opleiding: U kan hiervoor een individuele puntenaanvraag indienen; als meerdere collega’s deze hebben gevolgd kan uw bedrijf ook gratis een erkenningsaanvraag als opleidingsverstrekker indienen (Contacteer ons als u vragen heeft);
  • Artikel of juridische voordracht: Schrijft u een publicatie in een tijdschrift, juridische nieuwsbrief of boek, of bent u uitgenodigd als spreker tijdens een seminarie of voor een juridische opleiding ? Vraag uw punten via MY IBJ!

Een vraag? Raadpleeg de FAQ van de voortgezette opleiding op onze website.
Uw feedback is steeds welkom. U kan ons hiervoor contacteren via VoortgezetteOpleiding@ibj.be of via 02/500.03.27.

 

More news


15 januari 2023

Uw punten voortgezette opleiding in 2023

Bij een nieuw jaar hoort een nieuwe puntenperiode.

Lees meer...

14 december 2022

Uw bedrijf overhalen tot bemiddeling

De mogelijkheid om een geschil via bemiddeling te beslechten is inmiddels bij (bijna) alle...

Lees meer...

28 november 2022

Publicatie: het beroep van bedrijfsjurist - algemene organisatie & deontologie

Op onze Dag van de bedrijfsjuristen van 15 november ll, hadden wij het genoegen de publicatie van...

Lees meer...

28 november 2022

Corporate Responsibility: acht lessen voor de bedrijfsjurist

Dinsdag 15 november ll. vond de 33e Dag van de bedrijfsjuristen plaats. Onderwerp van de dag was...

Lees meer...

23 september 2022

Neem deel aan onze grote beloningsenquête in samenwerking met Vlerick Business School en Vialegis

Het Instituut voor bedrijfsjuristen wil een gangmaker zijn voor het delen van kennis en ervaringen binnen...

Lees meer...