Verandert u van werkgever of veranderen uw gegevens?

Verwittig het Instituut tijdig. Als lid bent u namelijk verplicht het Instituut op de hoogte te brengen van elke verandering in uw situatie, of het nu om een nieuwe werkgever of om nieuwe professionele of private contactgegevens gaat.

Dit is één van uw verantwoordelijkheden als lid van het Instituut voor bedrijfsjuristen, overigens opgenomen in artikel 12 van het Huishoudelijk Reglement van het Instituut. Het is niet de verantwoordelijkheid van uw werkgever. Het geeft ons ook de kans de lijst van bedrijfsjuristen (die door het publiek hier kan worden geraadpleegd) actueel te houden en ons ervan te verzekeren dat u alle communicatie van het Instituut goed ontvangt.

Volgens hetzelfde principe bent u zelf, als lid, verantwoordelijk voor de betaling van uw lidmaatschapsbijdrage. Deze verplichting is opgenomen in artikel 6 van de Deontologische Code van het IBJ: “De bedrijfsjurist dient erover te waken dat de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage die wordt vastgesteld door de algemene vergadering van het Instituut wordt betaald binnen de vooropgestelde termijn.”

Zelfs als uw werkgever uw lidmaatschapsbijdrage in uw plaats betaalt, weet dat u zelf, als natuurlijk persoon, lid bent van (of verbonden bent met) het IBJ, en niet uw werkgever.

U kan elke aanpassing via e-mail doorgeven via info@ibj.be.

Wij danken u voor uw medewerking en stellen het op prijs om op een efficiëntere en professionele manier te kunnen werken.

More news


29 september 2020

Cursus deontologie open voor inschrijving

Als bedrijfsjurist, bent u onderworpen aan de naleving van een professionele deontologische code,...

Lees meer...

29 september 2020

Verbonden leden

Het IBJ heeft onlangs zijn eerste "verbonden leden" verwelkomd.

Lees meer...

29 september 2020

Week van de bedrijfsjurist

2020… een jaar waarin letterlijk zowat alles onverwachts moet worden herdacht, zo ook onze...

Lees meer...

29 september 2020

Oproep aan de leden

Het IBJ vraagt u in het kader van de voortgezette opleiding 16 punten per periode te behalen

Lees meer...

31 augustus 2020

Verandert u van werkgever of veranderen uw gegevens?

Verwittig het Instituut tijdig. Als lid bent u namelijk verplicht het Instituut op de hoogte te...

Lees meer...