Verandert u van werkgever of veranderen uw gegevens?

Verwittig het Instituut tijdig. Als lid bent u namelijk verplicht het Instituut op de hoogte te brengen van elke verandering in uw situatie, of het nu om een nieuwe werkgever of om nieuwe professionele of private contactgegevens gaat.

Dit is één van uw verantwoordelijkheden als lid van het Instituut voor bedrijfsjuristen, overigens opgenomen in artikel 12 van het Huishoudelijk Reglement van het Instituut. Het is niet de verantwoordelijkheid van uw werkgever. Het geeft ons ook de kans de lijst van bedrijfsjuristen (die door het publiek hier kan worden geraadpleegd) actueel te houden en ons ervan te verzekeren dat u alle communicatie van het Instituut goed ontvangt.

Volgens hetzelfde principe bent u zelf, als lid, verantwoordelijk voor de betaling van uw lidmaatschapsbijdrage. Deze verplichting is opgenomen in artikel 6 van de Deontologische Code van het IBJ: “De bedrijfsjurist dient erover te waken dat de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage die wordt vastgesteld door de algemene vergadering van het Instituut wordt betaald binnen de vooropgestelde termijn.”

Zelfs als uw werkgever uw lidmaatschapsbijdrage in uw plaats betaalt, weet dat u zelf, als natuurlijk persoon, lid bent van (of verbonden bent met) het IBJ, en niet uw werkgever.

U kan elke aanpassing via e-mail doorgeven via info@ibj.be.

Wij danken u voor uw medewerking en stellen het op prijs om op een efficiëntere en professionele manier te kunnen werken.

More news


29 februari 2024

Dag van de rechtsstaat - 15 en 26 maart 2024

15/03/24 - 13u30, Mechelen 26/03/24 - 20u00, Mechelen

Lees meer...

30 januari 2024

Fons Van Dijck: De 4 krachten van de bedrijfsjurist van morgen

Veel mensen vragen zich af wat de toekomst brengt, voor henzelf, voor hun omgeving, voor hun...

Lees meer...

20 december 2023

Een rode draad van dankbaarheid

  We naderen het einde van 2023. Een bewogen en moeilijk jaar (alweer) voor onze wereld, met klein...

Lees meer...

30 november 2023

Studenten, job days en stages

De maand november staat voor de juristen in opleiding in het teken van jobbeurzen – of “job days”.

Lees meer...

17 november 2023

Nieuwe videoclip van het IBJ en ons beroep

Nieuwe videoclip van het IBJ en ons beroep.

Lees meer...