Verandert u van werkgever of veranderen uw gegevens?

Verwittig het Instituut tijdig. Als lid bent u namelijk verplicht het Instituut op de hoogte te brengen van elke verandering in uw situatie, of het nu om een nieuwe werkgever of om nieuwe professionele of private contactgegevens gaat.

Dit is één van uw verantwoordelijkheden als lid van het Instituut voor bedrijfsjuristen, overigens opgenomen in artikel 12 van het Huishoudelijk Reglement van het Instituut. Het is niet de verantwoordelijkheid van uw werkgever. Het geeft ons ook de kans de lijst van bedrijfsjuristen (die door het publiek hier kan worden geraadpleegd) actueel te houden en ons ervan te verzekeren dat u alle communicatie van het Instituut goed ontvangt.

Volgens hetzelfde principe bent u zelf, als lid, verantwoordelijk voor de betaling van uw lidmaatschapsbijdrage. Deze verplichting is opgenomen in artikel 6 van de Deontologische Code van het IBJ: “De bedrijfsjurist dient erover te waken dat de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage die wordt vastgesteld door de algemene vergadering van het Instituut wordt betaald binnen de vooropgestelde termijn.”

Zelfs als uw werkgever uw lidmaatschapsbijdrage in uw plaats betaalt, weet dat u zelf, als natuurlijk persoon, lid bent van (of verbonden bent met) het IBJ, en niet uw werkgever.

U kan elke aanpassing via e-mail doorgeven via info@ibj.be.

Wij danken u voor uw medewerking en stellen het op prijs om op een efficiëntere en professionele manier te kunnen werken.

More news


17 december 2020

(Vervolg)opleiding Deontologie – Voor wie en waarom ?

Het Instituut staat garant voor de deontologie van de bedrijfsjurist

Lees meer...

17 december 2020

Uw lidmaatschap : een paar algemene principes

Nu het einde van het kalenderjaar nadert en in het zicht van een nieuw jaar willen we u als IBJ...

Lees meer...

08 december 2020

Het IBJ neemt deel aan de Ronde Tafel van de Legal Tech Summit

Het IBJ neemt op 11 december 2020 deel aan de Ronde Tafel van de Legal Tech Summit.

Lees meer...

29 oktober 2020

Herinnering opleiding deontologie

Als bedrijfsjurist bent u onderworpen aan de naleving van een professionele deontologische code,...

Lees meer...

29 oktober 2020

Bedrijfsjurist, wanneer moet u uw titel gebruiken?

U moet uw titel van bedrijfsjurist gebruiken telkens u in deze hoedanigheid optreedt. De...

Lees meer...