Verbonden leden

Het IBJ heeft onlangs zijn eerste "verbonden leden" verwelkomd.

Het IBJ heeft onlangs zijn eerste "verbonden leden" verwelkomd.

Wat betekent verbonden lidmaatschap?

De Raad van het Instituut voor bedrijfsjuristen (IBJ) heeft onlangs de mogelijkheid geïmplementeerd die door het Huishoudelijk Reglement van het Instituut wordt geboden om categorieën van verbonden leden te creëren voor natuurlijke personen die niet voldoen aan alle voorwaarden van de wet van 1 maart 2000 (IBJ-wet).   

Zo wilde het Instituut openstaan voor bepaalde categorieën van personen die niet onder de IBJ-wet vallen en hen bepaalde diensten en erkenning aanbieden. Het Instituut is ervan overtuigd dat hun aanwezigheid gunstig zal zijn voor het Instituut en zijn leden.

Het spreekt voor zich dat de effectieve leden de hoogste prioriteit van het Instituut blijven. Verbonden leden genieten niet van de rechten die de IBJ-wet voor bedrijfsjuristen voorbehoudt, zoals de titel van bedrijfsjurist en de vertrouwelijkheid van advies. Toch is het Instituut van plan om hen bepaalde opleidingen, networking, haar nieuwsbrieven, enz. aan te bieden.

Om welke soorten verbonden leden gaat het?

Tot op heden zijn drie categorieën van verbonden leden geïmplementeerd.

De eerste categorie omvat "zelfstandige" juristen die op dezelfde manier actief zijn binnen een onderneming als een bedrijfsjurist, maar die niet werken onder een arbeidsovereenkomst (of statuut) zoals vereist door de IBJ-wet, maar gebonden zijn door een contract voor dienstverlening als zelfstandige. Deze categorie zou het ook mogelijk maken dat "legal interim managers" verbonden lid worden.

De tweede categorie betreft juristen die werken voor een entiteit met als hoofdtaak de uitoefening van de openbare macht, namelijk de zogenaamde normatieve of controleopdrachten (wetten opstellen of doen naleven). Volgens de voorbereidende werken van de IBJ-wet kunnen deze juristen ook geen bedrijfsjuristen worden.

De derde categorie betreft "paralegals", die in principe slechts een diploma van het korte type in de rechten of rechtspraktijk (of gelijkwaardige ervaring) hebben en die, onder de controle of verantwoordelijkheid van ten minste één interne jurist, taken uitvoeren zoals juridisch onderzoek, ontwerpen of beheer van juridische documenten, ondersteuning van de juridische afdeling of andere duidelijk omschreven juridische taken.

Meer informatie?

De IBJ-website bevat nu informatie over verbonden leden en inschrijvingsformulieren. De voorwaarden voor toetreding, rechten en verplichtingen van deze verbonden leden zijn vastgelegd in een verordening van de Raad die met name beschikbaar is op MY IBJ.

Aarzel niet om uw collega's voor te stellen om zich als verbonden lid bij het Instituut aan te sluiten, als ze onder deze categorieën vallen, en aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie via info@ibj.be.

More news


29 februari 2024

Dag van de rechtsstaat - 15 en 26 maart 2024

15/03/24 - 13u30, Mechelen 26/03/24 - 20u00, Mechelen

Lees meer...

30 januari 2024

Fons Van Dijck: De 4 krachten van de bedrijfsjurist van morgen

Veel mensen vragen zich af wat de toekomst brengt, voor henzelf, voor hun omgeving, voor hun...

Lees meer...

20 december 2023

Een rode draad van dankbaarheid

  We naderen het einde van 2023. Een bewogen en moeilijk jaar (alweer) voor onze wereld, met klein...

Lees meer...

30 november 2023

Studenten, job days en stages

De maand november staat voor de juristen in opleiding in het teken van jobbeurzen – of “job days”.

Lees meer...

17 november 2023

Nieuwe videoclip van het IBJ en ons beroep

Nieuwe videoclip van het IBJ en ons beroep.

Lees meer...