Zijn uitwisselingen tussen een bedrijfsjurist en een advocaat vertrouwelijk?

Niet-publieke informatie die wordt uitgewisseld tussen bedrijfsjuristen wordt in principe als vertrouwelijk beschouwd op grond van artikel 11 van de deontologische code van het IBJ. Maar hoe zit het met uitwisselingen die u zou hebben met een advocaat die bijvoorbeeld zou optreden voor één van de leveranciers, klanten, concurrenten etc. van uw onderneming?

De correspondentie die de advocaat en de bedrijfsjurist uitwisselen, ongeacht welk medium gebruikt wordt, is in principe niet gedekt door enige bijzondere vertrouwelijkheid.

Het IBJ heeft een overeenkomst met de Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone (Avocats.be), die het echter mogelijk maakt om de vertrouwelijkheid van de correspondentie en de gesprekken tussen de bedrijfsjurist en de advocaat overeen te komen. Daartoe moet een uitdrukkelijk akkoord worden gesloten, ondertekend door de onderneming en de advocaat (die op het tableau ingeschreven moet zijn) – een model is opgenomen in bijlage van de overeenkomst. De vertrouwelijkheid kan dan alleen worden opgeheven met de gezamenlijke toestemming van de Voorzitter van het IBJ en de Stafhouder van de orde van de advocaat in kwestie. Op die manier heeft de tussen de advocaat en de bedrijfsjurist overeengekomen vertrouwelijkheid een extra laag deontologische bescherming. De uitgewisselde documenten mogen dus in principe niet voorgelegd worden in het kader van een procedure.

Dit geldt voor advocaten die lid zijn van een Franstalige (of Duitstalige) balie in België. Er bestaat geen overeenkomst met de Nederlandstalige Orde van Vlaamse Balies (OVB) of andere buitenlandse balies. Toch staat het u vrij om met een dergelijke advocaat expliciet overeen te komen dat uw uitwisselingen met hem/haar als vertrouwelijk moeten beschouwd worden.

 

More news


29 september 2020

Cursus deontologie open voor inschrijving

Als bedrijfsjurist, bent u onderworpen aan de naleving van een professionele deontologische code,...

Lees meer...

29 september 2020

Verbonden leden

Het IBJ heeft onlangs zijn eerste "verbonden leden" verwelkomd.

Lees meer...

29 september 2020

Week van de bedrijfsjurist

2020… een jaar waarin letterlijk zowat alles onverwachts moet worden herdacht, zo ook onze...

Lees meer...

29 september 2020

Oproep aan de leden

Het IBJ vraagt u in het kader van de voortgezette opleiding 16 punten per periode te behalen

Lees meer...

31 augustus 2020

Verandert u van werkgever of veranderen uw gegevens?

Verwittig het Instituut tijdig. Als lid bent u namelijk verplicht het Instituut op de hoogte te...

Lees meer...