Belangrijke principes van uw lidmaatschap : zijn uw gegevens correct?

Met het oog op het nieuwe jaar vatten we een aantal belangrijke principes samen in verband met uw lidmaatschap en uw lidgeld. 

Met het oog op het nieuwe jaar vatten we een aantal belangrijke principes samen in verband met uw lidmaatschap en uw lidgeld. 

Mogen wij u vragen ons op de hoogte te houden van mogelijke wijzigingen van uw gegevens en ons (indien gewenst) een PO-nummer te bezorgen ?

U heeft onlangs van ons een email  ontvangen met de vraag uw gegevens na te kijken en ons eventuele belangrijke informatie, zoals bijvoorbeeld het bestelbonnummer (PO-nummer), voor de facturatie van 2022 door te geven. Zo houden we onze ledendatabase up to date en kunnen we correcte facturen opmaken.

Wij danken u alvast even te tijd te nemen dit te verifiëren. Als lid bent u immers persoonlijk gebonden en draagt u, in deze hoedanigheid, de verantwoordelijkheid ons op de hoogte te houden van enige wijziging in uw situatie of uw gegevens. U kan uw professionele en privégegevens in ons bezit verifiëren in deze e-mail, alsook op MY IBJ (myibj.be). 

Hoeveel bedraagt de lidmaatschapsbijdrage?

De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage voor effectieve leden bedraagt 414 euro. Andere leden kunnen het bedrag voor het jaarlijkse lidgeld raadplegen in de samenvatting van de algemene voorwaarden.

Deze lidmaatschapsbijdrage is in zijn geheel verschuldigd, ook wanneer u slechts een deel van het jaar actief bent; bijvoorbeeld wanneer u in de loop van het jaar ontslag neemt, bij ouderschapsverlof, etc.

Wie is verantwoordelijk voor de betaling van de factuur?

De factuur wordt in de praktijk vaak aan uw werkgever gericht. Als lid draagt u de verantwoordelijkheid voor de goede opvolging en betaling van deze factuur. Dit is ook opgenomen in artikel 6 van de Deontologische Code van het Instituut.

Wanneer de factuur, gericht aan uw werkgever, onbetaald blijft, zal het IBJ een factuur op uw eigen naam opstellen.

U blijft lid

Tot slot geven wij ook mee dat uw lidmaatschap automatisch wordt verlengd, tenzij u zelf expliciet meedeelt dat u ontslag wenst te nemen als lid. Mocht u niet langer voldoen aan de voorwaarden om bedrijfsjurist te zijn, vragen we u ook dit onmiddellijk door te geven.

Heeft u vragen of opmerkingen over uw lidmaatschap, aarzel niet contact op te nemen met ons via de gebruikelijke kanalen:

Veel dank om dit samen met ons op te volgen.

Julie Dutordoir
Directeur-generaal

More news


13 september 2022

Een interview over de carriere van bedrijfsjuristen

Bedrijfsjurist, een beroep dat meer in de kijker moet komen.

Lees meer...

01 juli 2022

Cursus deontologie open voor inschrijving

Als bedrijfsjurist, bent u onderworpen aan de naleving van een professionele deontologische code,...

Lees meer...

31 mei 2022

Advocaat vs. bedrijfsjurist: meer dan één raakvlak?

Advocaat vs. bedrijfsjurist: meer dan één raakvlak?

Lees meer...

30 april 2022

Els Steen (IBJ) en Peter Callens (OVB) in gesprek

De belangen van bedrijfsjuristen en advocaten zijn vaak erg complementair.

Lees meer...

31 maart 2022

Legal Tech: help or hype?

What Legal Tech in 2022 can really do for company lawyers and companies

Lees meer...