Belangrijke principes van uw lidmaatschap : zijn uw gegevens correct?

Met het oog op het nieuwe jaar vatten we een aantal belangrijke principes samen in verband met uw lidmaatschap en uw lidgeld. 

Met het oog op het nieuwe jaar vatten we een aantal belangrijke principes samen in verband met uw lidmaatschap en uw lidgeld. 

Mogen wij u vragen ons op de hoogte te houden van mogelijke wijzigingen van uw gegevens en ons (indien gewenst) een PO-nummer te bezorgen ?

U heeft onlangs van ons een email  ontvangen met de vraag uw gegevens na te kijken en ons eventuele belangrijke informatie, zoals bijvoorbeeld het bestelbonnummer (PO-nummer), voor de facturatie van 2022 door te geven. Zo houden we onze ledendatabase up to date en kunnen we correcte facturen opmaken.

Wij danken u alvast even te tijd te nemen dit te verifiëren. Als lid bent u immers persoonlijk gebonden en draagt u, in deze hoedanigheid, de verantwoordelijkheid ons op de hoogte te houden van enige wijziging in uw situatie of uw gegevens. U kan uw professionele en privégegevens in ons bezit verifiëren in deze e-mail, alsook op MY IBJ (myibj.be). 

Hoeveel bedraagt de lidmaatschapsbijdrage?

De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage voor effectieve leden bedraagt 414 euro. Andere leden kunnen het bedrag voor het jaarlijkse lidgeld raadplegen in de samenvatting van de algemene voorwaarden.

Deze lidmaatschapsbijdrage is in zijn geheel verschuldigd, ook wanneer u slechts een deel van het jaar actief bent; bijvoorbeeld wanneer u in de loop van het jaar ontslag neemt, bij ouderschapsverlof, etc.

Wie is verantwoordelijk voor de betaling van de factuur?

De factuur wordt in de praktijk vaak aan uw werkgever gericht. Als lid draagt u de verantwoordelijkheid voor de goede opvolging en betaling van deze factuur. Dit is ook opgenomen in artikel 6 van de Deontologische Code van het Instituut.

Wanneer de factuur, gericht aan uw werkgever, onbetaald blijft, zal het IBJ een factuur op uw eigen naam opstellen.

U blijft lid

Tot slot geven wij ook mee dat uw lidmaatschap automatisch wordt verlengd, tenzij u zelf expliciet meedeelt dat u ontslag wenst te nemen als lid. Mocht u niet langer voldoen aan de voorwaarden om bedrijfsjurist te zijn, vragen we u ook dit onmiddellijk door te geven.

Heeft u vragen of opmerkingen over uw lidmaatschap, aarzel niet contact op te nemen met ons via de gebruikelijke kanalen:

Veel dank om dit samen met ons op te volgen.

Julie Dutordoir
Directeur-generaal

More news


15 januari 2023

Uw punten voortgezette opleiding in 2023

Bij een nieuw jaar hoort een nieuwe puntenperiode.

Lees meer...

14 december 2022

Uw bedrijf overhalen tot bemiddeling

De mogelijkheid om een geschil via bemiddeling te beslechten is inmiddels bij (bijna) alle...

Lees meer...

28 november 2022

Publicatie: het beroep van bedrijfsjurist - algemene organisatie & deontologie

Op onze Dag van de bedrijfsjuristen van 15 november ll, hadden wij het genoegen de publicatie van...

Lees meer...

28 november 2022

Corporate Responsibility: acht lessen voor de bedrijfsjurist

Dinsdag 15 november ll. vond de 33e Dag van de bedrijfsjuristen plaats. Onderwerp van de dag was...

Lees meer...

23 september 2022

Neem deel aan onze grote beloningsenquête in samenwerking met Vlerick Business School en Vialegis

Het Instituut voor bedrijfsjuristen wil een gangmaker zijn voor het delen van kennis en ervaringen binnen...

Lees meer...