Mogelijkheid tot vrijstelling voor voortgezette opleiding

Mogelijkheid tot vrijstelling voor voortgezette opleiding

Beste leden,

Als lid van het Instituut voor bedrijfsjuristen bent u verplicht 16 punten per jaar te behalen voor voortgezette opleiding. Dat heeft u intussen wel vernomen.

Deze deontologische verplichting wordt geregeld door het Reglement inzake Voortgezette Opleiding.

Wist u dat u dit reglement ook voorziet dat u een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van de verplichting tot voortgezette opleiding kan aanvragen om gemotiveerde redenen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer u zwangerschapsverlof of ouderschapsverlof opneemt of om medische redenen afwezig bent, etc.

Wanneer u wordt vrijgesteld van de verplichting tot voortgezette opleiding betekent dit concreet meestal een vermindering van het aantal te behalen punten gedurende het lopende jaar.

Om een vrijstelling te bekomen, vragen we dat u ons het document “aanvraag tot vrijstelling” ingevuld en ondertekend bezorgt. Dit document vindt u terug via MY IBJ, in de rubriek “Library”, onder “Voortgezette opleiding”. U hoeft geen andere documenten of attesten toe te voegen.

De Raad van het IBJ beslist of de vrijstelling kan worden toegekend.

Heeft u vragen of opmerkingen, aarzel niet ons te contacteren via voortgezetteopleiding@ibj.be. U kan ook de FAQ van de voortgezette opleidingen op de website raadplegen.

Uw Permanent Education Officer – Frederike Vander Elst

More news


03 oktober 2021

Opleiding deontologie: wie moet wat wanneer volgen?

Opleiding deontologie: wie moet wat wanneer volgen?

Lees meer...

03 oktober 2021

Mogelijkheid tot vrijstelling voor voortgezette opleiding

Mogelijkheid tot vrijstelling voor voortgezette opleiding

Lees meer...

03 oktober 2021

Oproep tot kandidaten: update deontologische code en voorstel maatschappelijk charter

Oproep tot kandidaten: update deontologische code en voorstel maatschappelijk...

Lees meer...

03 oktober 2021

De Flash : onontbeerlijk voor het IBJ

De Flash : onontbeerlijk voor het IBJ

Lees meer...

13 september 2021

Oproep tot kandidaatstelling: verkiezingen raad en beroepscommissie van het instituut voor bedrijfsjuristen

Dit najaar kiezen we de leden van de Raad en de bedrijfsjuristen die zetelen in de...

Lees meer...