Voortgezette Opleiding – een nieuw jaar

Voortgezette Opleiding – een nieuw jaar

Als lid van het IBJ moet u dit jaar 16 opleidingspunten behalen. Wij helpen u daarbij.

Als bedrijfsjurist is het van groot belang dat u uw kennis op peil houdt. Daarom wil het Instituut u bijstaan in uw traject van levenslang leren en uw professionele ontwikkeling.

Verplichte Voortgezette Opleiding

Het IBJ werkt met een verplichte Voortgezette opleiding. 

Bij de start van dit nieuwe jaar is ook een nieuwe puntenperiode voortgezette opleiding gestart. Als lid van het Instituut voor bedrijfsjuristen bent u verplicht per jaar minimum 16 opleidingspunten te behalen, dit tussen 1 januari en 31 december 2021.

Kort samengevat: Eén punt is gelijk aan één uur effectieve opleiding. U begint het kalenderjaar met 0 punten, tenzij u een teveel aan punten uit de vorige periode kon overdragen, wat automatisch is gebeurd.

Hoe kan u punten behalen?

U kan zich inschrijven voor erkende opleidingen, georganiseerd door het IBJ of door externe opleidingsverstrekkers. Het voordeel? Na het volgen van de opleiding ontvangt u de punten automatisch.

Het gevarieerde opleidingsaanbod van het IBJ en de erkende opleidingen van de externe opleidingsverstrekkers vindt u terug via MY IBJ. Deze lijst wordt dagelijks geüpdatet. De opleidingen worden in deze bijzondere maanden  georganiseerd in de vorm van webinars. Dit maakt het voor u mogelijk opleidingen ‘vanop afstand’ te volgen en het gevraagde puntenaantal te behalen.

U kan ook voor andere, niet erkende opleidingen punten bekomen. Dit kan u door na de opleiding online een puntenaanvraag in te dienen via MY IBJ. Dit kan bijvoorbeeld voor een bedrijfsinterne opleiding, een buitenlandse opleiding, een opleiding in de lijn van uw vakgebied, een opleiding waarbij u les gaf, etc. Deze puntenaanvraag moet ten laatste vier maanden na de opleiding worden ingediend en we vragen u ons hierbij een aanwezigheidsattest te bezorgen. Denk hier dus onmiddellijk aan na het volgen van een opleiding.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen, contacteer ons dan via: voortgezetteopleiding@ibj.be of raadpleeg onze zeer complete FAQ’s.

Uw Permanent Education Officer,
Frederike Vander Elst

More news


29 april 2021

Voortgezette opleiding - Punten behalen via een tussenkomst als spreker

Ik hoef u niet meer te vertellen dat u als lid van het IBJ dit jaar, net als tijdens uw vorige...

Lees meer...

29 april 2021

Warme oproep – reik de hand naar onze studenten

In deze bijzondere COVID tijden ontvingen wij een warme (dringende) oproep van onze universiteiten.

Lees meer...

29 april 2021

Terugblik op de online infoavond over diverse juridische beroepen

Terugblikop de online infoavond over diverse juridische beroepen, georganiseerd door het Vlaams...

Lees meer...

29 april 2021

Interview met decaan Wouter Devroe (KU Leuven) over het belang van stages in deze covid-19 tijden.

Zoals u weet, zijn studenten ook getroffen door deze onvoorziene situatie ten gevolge van de...

Lees meer...

01 april 2021

Voortgezette opleiding - Opleidingspunten te verkrijgen door een publicatie te schrijven

Als lid van het IBJ weet u intussen vast wel dat u jaarlijks 16 punten dient te behalen in het...

Lees meer...