Business & human rights 2.0: juridische facetten van het esg-debat

business & human rights 2.0: juridische facetten van het esg-debat, donderdag 2 december 2021

Op 2 december 2021 vond de studienamiddag Business & Human Rights 2.0: Juridische facetten van het ESG-debat plaats. Een initiatief dat uitging van de UGent.

Dit thema leeft binnen onze community. Het Instituut voor bedrijfsjuristen wil dan ook graag een voortrekkersrol opnemen inzake duurzaamheid omdat de bedrijfsjurist zich ook profileert als bewaker van ethiek en maatschappelijk verantwoord ondernemen (CSR).

De mensenrechten en ESG werden belicht vanuit verschillende invalshoeken zoals onder meer het internationaal recht, financieringsrecht en aansprakelijkheidsrecht.

Het sluitstuk van deze interessante studiedag was een paneldebat onder leiding van prof. dr. Diederik Bruloot, hoofddocent, Instituut Financieel recht, UGent. Het was een eer voor het Instituut hier onze stem te laten horen. Ingrid D’Haeyer, bedrijfsjurist en diensthoofd Banking products KBC Group Legal deelde met andere vooraanstaande panellisten haar expertise in deze materie.

Ingrid zette heel terecht de verantwoordelijkheid in de kijker die hier te beurt valt aan de bedrijfsjurist en wees erop dat dit nu echt wel op de ondernemingstafel ligt! More on this will come.

More news


13 september 2022

Een interview over de carriere van bedrijfsjuristen

Bedrijfsjurist, een beroep dat meer in de kijker moet komen.

Lees meer...

01 juli 2022

Cursus deontologie open voor inschrijving

Als bedrijfsjurist, bent u onderworpen aan de naleving van een professionele deontologische code,...

Lees meer...

31 mei 2022

Advocaat vs. bedrijfsjurist: meer dan één raakvlak?

Advocaat vs. bedrijfsjurist: meer dan één raakvlak?

Lees meer...

30 april 2022

Els Steen (IBJ) en Peter Callens (OVB) in gesprek

De belangen van bedrijfsjuristen en advocaten zijn vaak erg complementair.

Lees meer...

31 maart 2022

Legal Tech: help or hype?

What Legal Tech in 2022 can really do for company lawyers and companies

Lees meer...