Business & human rights 2.0: juridische facetten van het esg-debat

business & human rights 2.0: juridische facetten van het esg-debat, donderdag 2 december 2021

Op 2 december 2021 vond de studienamiddag Business & Human Rights 2.0: Juridische facetten van het ESG-debat plaats. Een initiatief dat uitging van de UGent.

Dit thema leeft binnen onze community. Het Instituut voor bedrijfsjuristen wil dan ook graag een voortrekkersrol opnemen inzake duurzaamheid omdat de bedrijfsjurist zich ook profileert als bewaker van ethiek en maatschappelijk verantwoord ondernemen (CSR).

De mensenrechten en ESG werden belicht vanuit verschillende invalshoeken zoals onder meer het internationaal recht, financieringsrecht en aansprakelijkheidsrecht.

Het sluitstuk van deze interessante studiedag was een paneldebat onder leiding van prof. dr. Diederik Bruloot, hoofddocent, Instituut Financieel recht, UGent. Het was een eer voor het Instituut hier onze stem te laten horen. Ingrid D’Haeyer, bedrijfsjurist en diensthoofd Banking products KBC Group Legal deelde met andere vooraanstaande panellisten haar expertise in deze materie.

Ingrid zette heel terecht de verantwoordelijkheid in de kijker die hier te beurt valt aan de bedrijfsjurist en wees erop dat dit nu echt wel op de ondernemingstafel ligt! More on this will come.

More news


29 februari 2024

Dag van de rechtsstaat - 15 en 26 maart 2024

15/03/24 - 13u30, Mechelen 26/03/24 - 20u00, Mechelen

Lees meer...

30 januari 2024

Fons Van Dijck: De 4 krachten van de bedrijfsjurist van morgen

Veel mensen vragen zich af wat de toekomst brengt, voor henzelf, voor hun omgeving, voor hun...

Lees meer...

20 december 2023

Een rode draad van dankbaarheid

  We naderen het einde van 2023. Een bewogen en moeilijk jaar (alweer) voor onze wereld, met klein...

Lees meer...

30 november 2023

Studenten, job days en stages

De maand november staat voor de juristen in opleiding in het teken van jobbeurzen – of “job days”.

Lees meer...

17 november 2023

Nieuwe videoclip van het IBJ en ons beroep

Nieuwe videoclip van het IBJ en ons beroep.

Lees meer...