Punten Voortgezette Opleiding & overdracht van punten

U bent verplicht per jaar 16 punten te behalen. Behaalt u meer punten, dan kunnen deze worden overgedragen via een automatische overdracht van punten. Vanaf dit jaar wordt het systeem van overdracht vereenvoudigd en worden er maximum 12 punten overgedragen naar het eerstvolgende jaar

Beste lid,

U weet intussen allen dat u verplicht bent per jaar 16 punten te behalen. Deze verplichting, opgenomen in het Reglement inzake Voortgezette Opleiding, vloeit voort uit artikel 5 van onze Deontologische Code. Dit garandeert dat de leden van het IBJ zich elk jaar professioneel blijven vormen.

Behaalt u meer punten dan gevraagd, dan kunnen deze worden overgedragen middels een systeem van overdracht van het teveel aan punten. De overdracht gebeurt automatisch bij het begin van het jaar, ofwel de start van de volgende periode.

Het reeds bestaande systeem van overdracht van punten was in de praktijk moeilijk te implementeren op MY IBJ. Zo voorzag het Reglement dat overtal aan punten kon worden gebruikt voor het behalen van het vereiste aantal punten voor het eerst volgende jaar en het daarop volgende jaar, met een maximum van 2 jaar en een maximum van 16 punten per jaar. De Raad heeft het systeem vereenvoudigd. Vanaf nu kan een overtal aan punten worden overgedragen naar de eerstvolgende periode met een maximum van 12 punten per jaar.

Bij de overdracht van het overtal van punten van 2022 naar 2023 zal deze aanpassing voor het eerst worden toegepast.

U kan uw puntenaantal consulteren via “Mijn punten” in uw persoonlijke profiel MY IBJ (myibj.be).

In verband met het jaar 2021 ontvangt u binnenkort een e-mail over uw punten.

Meer informatie vindt u in onze FAQs. Heeft u vragen over voortgezette opleidingen, dan kan u daarmee steeds bij ons terecht via voortgezetteopleiding@ibj.be.

Uw Permanent Education Officer – Frederike Vander Elst

More news


20 juli 2023

Interview met Jaap Bosman en Els Steen in Today's Lawyer

Advocaten en bedrijfsjuristen: over gelijkenissen en verschillen

Lees meer...

31 mei 2023

Publicatie wijzigingen van IBJ-wet in het staatsblad

Het IBJ is verheugd u mee te delen dat de recente wijzigingen aan de IBJ-wet van 1 maart 2000 in...

Lees meer...

15 mei 2023

The institute of company lawyers, vlerick business school and vialegis have joined forces to survey company lawyers’ remuneration.

An extensive survey in autumn 2022 measured financial remuneration, as well as fringe benefits and...

Lees meer...

20 april 2023

Beloningsenquête bedrijfsjuristen: presentatie resultaten

Het Instituut voor bedrijfsjuristen, Vialegis en Vlerick Business School stellen u met genoegen de resultaten van...

Lees meer...

30 maart 2023

ACC ANNUAL CONFERENCE: Building Bridges 16-18 April 2023

ACC descends on Brussels for a few days and brings together legal professionals for their annual...

Lees meer...