Punten Voortgezette Opleiding & overdracht van punten

U bent verplicht per jaar 16 punten te behalen. Behaalt u meer punten, dan kunnen deze worden overgedragen via een automatische overdracht van punten. Vanaf dit jaar wordt het systeem van overdracht vereenvoudigd en worden er maximum 12 punten overgedragen naar het eerstvolgende jaar

Beste lid,

U weet intussen allen dat u verplicht bent per jaar 16 punten te behalen. Deze verplichting, opgenomen in het Reglement inzake Voortgezette Opleiding, vloeit voort uit artikel 5 van onze Deontologische Code. Dit garandeert dat de leden van het IBJ zich elk jaar professioneel blijven vormen.

Behaalt u meer punten dan gevraagd, dan kunnen deze worden overgedragen middels een systeem van overdracht van het teveel aan punten. De overdracht gebeurt automatisch bij het begin van het jaar, ofwel de start van de volgende periode.

Het reeds bestaande systeem van overdracht van punten was in de praktijk moeilijk te implementeren op MY IBJ. Zo voorzag het Reglement dat overtal aan punten kon worden gebruikt voor het behalen van het vereiste aantal punten voor het eerst volgende jaar en het daarop volgende jaar, met een maximum van 2 jaar en een maximum van 16 punten per jaar. De Raad heeft het systeem vereenvoudigd. Vanaf nu kan een overtal aan punten worden overgedragen naar de eerstvolgende periode met een maximum van 12 punten per jaar.

Bij de overdracht van het overtal van punten van 2022 naar 2023 zal deze aanpassing voor het eerst worden toegepast.

U kan uw puntenaantal consulteren via “Mijn punten” in uw persoonlijke profiel MY IBJ (myibj.be).

In verband met het jaar 2021 ontvangt u binnenkort een e-mail over uw punten.

Meer informatie vindt u in onze FAQs. Heeft u vragen over voortgezette opleidingen, dan kan u daarmee steeds bij ons terecht via voortgezetteopleiding@ibj.be.

Uw Permanent Education Officer – Frederike Vander Elst

More news


01 juli 2022

Cursus deontologie open voor inschrijving

Als bedrijfsjurist, bent u onderworpen aan de naleving van een professionele deontologische code,...

Lees meer...

31 mei 2022

Advocaat vs. bedrijfsjurist: meer dan één raakvlak?

Advocaat vs. bedrijfsjurist: meer dan één raakvlak?

Lees meer...

30 april 2022

Els Steen (IBJ) en Peter Callens (OVB) in gesprek

De belangen van bedrijfsjuristen en advocaten zijn vaak erg complementair.

Lees meer...

31 maart 2022

Legal Tech: help or hype?

What Legal Tech in 2022 can really do for company lawyers and companies

Lees meer...

31 maart 2022

Punten Voortgezette Opleiding & overdracht van punten

U bent verplicht per jaar 16 punten te behalen. Behaalt u meer punten, dan kunnen deze worden...

Lees meer...