Punten Voortgezette Opleiding & overdracht van punten

U bent verplicht per jaar 16 punten te behalen. Behaalt u meer punten, dan kunnen deze worden overgedragen via een automatische overdracht van punten. Vanaf dit jaar wordt het systeem van overdracht vereenvoudigd en worden er maximum 12 punten overgedragen naar het eerstvolgende jaar

Beste lid,

U weet intussen allen dat u verplicht bent per jaar 16 punten te behalen. Deze verplichting, opgenomen in het Reglement inzake Voortgezette Opleiding, vloeit voort uit artikel 5 van onze Deontologische Code. Dit garandeert dat de leden van het IBJ zich elk jaar professioneel blijven vormen.

Behaalt u meer punten dan gevraagd, dan kunnen deze worden overgedragen middels een systeem van overdracht van het teveel aan punten. De overdracht gebeurt automatisch bij het begin van het jaar, ofwel de start van de volgende periode.

Het reeds bestaande systeem van overdracht van punten was in de praktijk moeilijk te implementeren op MY IBJ. Zo voorzag het Reglement dat overtal aan punten kon worden gebruikt voor het behalen van het vereiste aantal punten voor het eerst volgende jaar en het daarop volgende jaar, met een maximum van 2 jaar en een maximum van 16 punten per jaar. De Raad heeft het systeem vereenvoudigd. Vanaf nu kan een overtal aan punten worden overgedragen naar de eerstvolgende periode met een maximum van 12 punten per jaar.

Bij de overdracht van het overtal van punten van 2022 naar 2023 zal deze aanpassing voor het eerst worden toegepast.

U kan uw puntenaantal consulteren via “Mijn punten” in uw persoonlijke profiel MY IBJ (myibj.be).

In verband met het jaar 2021 ontvangt u binnenkort een e-mail over uw punten.

Meer informatie vindt u in onze FAQs. Heeft u vragen over voortgezette opleidingen, dan kan u daarmee steeds bij ons terecht via voortgezetteopleiding@ibj.be.

Uw Permanent Education Officer – Frederike Vander Elst

More news


15 januari 2023

Uw punten voortgezette opleiding in 2023

Bij een nieuw jaar hoort een nieuwe puntenperiode.

Lees meer...

14 december 2022

Uw bedrijf overhalen tot bemiddeling

De mogelijkheid om een geschil via bemiddeling te beslechten is inmiddels bij (bijna) alle...

Lees meer...

28 november 2022

Publicatie: het beroep van bedrijfsjurist - algemene organisatie & deontologie

Op onze Dag van de bedrijfsjuristen van 15 november ll, hadden wij het genoegen de publicatie van...

Lees meer...

28 november 2022

Corporate Responsibility: acht lessen voor de bedrijfsjurist

Dinsdag 15 november ll. vond de 33e Dag van de bedrijfsjuristen plaats. Onderwerp van de dag was...

Lees meer...

23 september 2022

Neem deel aan onze grote beloningsenquête in samenwerking met Vlerick Business School en Vialegis

Het Instituut voor bedrijfsjuristen wil een gangmaker zijn voor het delen van kennis en ervaringen binnen...

Lees meer...