Punten Voortgezette Opleiding & overdracht van punten

U bent verplicht per jaar 16 punten te behalen. Behaalt u meer punten, dan kunnen deze worden overgedragen via een automatische overdracht van punten. Vanaf dit jaar wordt het systeem van overdracht vereenvoudigd en worden er maximum 12 punten overgedragen naar het eerstvolgende jaar

Beste lid,

U weet intussen allen dat u verplicht bent per jaar 16 punten te behalen. Deze verplichting, opgenomen in het Reglement inzake Voortgezette Opleiding, vloeit voort uit artikel 5 van onze Deontologische Code. Dit garandeert dat de leden van het IBJ zich elk jaar professioneel blijven vormen.

Behaalt u meer punten dan gevraagd, dan kunnen deze worden overgedragen middels een systeem van overdracht van het teveel aan punten. De overdracht gebeurt automatisch bij het begin van het jaar, ofwel de start van de volgende periode.

Het reeds bestaande systeem van overdracht van punten was in de praktijk moeilijk te implementeren op MY IBJ. Zo voorzag het Reglement dat overtal aan punten kon worden gebruikt voor het behalen van het vereiste aantal punten voor het eerst volgende jaar en het daarop volgende jaar, met een maximum van 2 jaar en een maximum van 16 punten per jaar. De Raad heeft het systeem vereenvoudigd. Vanaf nu kan een overtal aan punten worden overgedragen naar de eerstvolgende periode met een maximum van 12 punten per jaar.

Bij de overdracht van het overtal van punten van 2022 naar 2023 zal deze aanpassing voor het eerst worden toegepast.

U kan uw puntenaantal consulteren via “Mijn punten” in uw persoonlijke profiel MY IBJ (myibj.be).

In verband met het jaar 2021 ontvangt u binnenkort een e-mail over uw punten.

Meer informatie vindt u in onze FAQs. Heeft u vragen over voortgezette opleidingen, dan kan u daarmee steeds bij ons terecht via voortgezetteopleiding@ibj.be.

Uw Permanent Education Officer – Frederike Vander Elst

More news


14 maart 2024

Van Olmen & Wynant is de nieuwe golden partner van het IBJ

Met groot genoegen kondigen wij jullie aan dat Van Olmen & Wynant in 2024 de Golden Partner is van...

Lees meer...

29 februari 2024

Dag van de rechtsstaat - 15 en 26 maart 2024

15/03/24 - 13u30, Mechelen 26/03/24 - 20u00, Mechelen

Lees meer...

30 januari 2024

Fons Van Dijck: De 4 krachten van de bedrijfsjurist van morgen

Veel mensen vragen zich af wat de toekomst brengt, voor henzelf, voor hun omgeving, voor hun...

Lees meer...

20 december 2023

Een rode draad van dankbaarheid

  We naderen het einde van 2023. Een bewogen en moeilijk jaar (alweer) voor onze wereld, met klein...

Lees meer...

30 november 2023

Studenten, job days en stages

De maand november staat voor de juristen in opleiding in het teken van jobbeurzen – of “job days”.

Lees meer...