Uw bedrijf overhalen tot bemiddeling

De mogelijkheid om een geschil via bemiddeling te beslechten is inmiddels bij (bijna) alle bedrijfsjuristen bekend. Maar hoeveel bedrijfsjuristen hebben hun bedrijf daadwerkelijk naar bemiddeling geleid in plaats van naar een klassieke juridische procedure?

De mogelijkheid om een geschil via bemiddeling te beslechten is inmiddels bij (bijna) alle bedrijfsjuristen bekend. Maar hoeveel bedrijfsjuristen hebben hun bedrijf daadwerkelijk naar bemiddeling geleid in plaats van naar een klassieke juridische procedure?

In een recent artikel in het startnummer van het “Journal des modes alternatifs” vraagt onze erevoorzitter Marc Beyens zich af wat ons tegenhoudt om de stap te zetten naar bemiddeling.

Een belemmering kan in de eerste plaats voortvloeien uit het ontbreken van een (eerste) ervaring met bemiddeling. Het artikel benadrukt vervolgens dat de bedrijfsjurist en zijn gesprekspartners het conflict uit de zuiver juridische sfeer moet halen.Ten slotte houdt een bemiddeling voor de collega's van de bedrijfsjurist in dat zij aanvaarden dat zij hun eigen handelingen in vraag stellen en dat zij mogelijk fouten uit het verleden aan het licht brengen.

U kan hier het artikel gratis lezen.

Als u zich bewust bent van de mogelijke moeilijkheden om uw bedrijf te overtuigen om tot bemiddeling over te gaan, bent u beter uitgerust. Zoals het artikel aangeeft, kunnen - en moeten - we, gezien de cijfers in België, meer gebruik maken van bemiddeling. En als bedrijfsjurist speelt u een leidende rol bij het voorkomen en beslechten van geschillen.

Bent u geïnteresseerd in de kwestie van geschillenbeslechting? Word lid van onze Practice Group Effective Dispute Resolution door ons een e-mail te sturen.

 

Lees het artikel van Marc Beyens (artikel in het Frans)

More news


15 januari 2023

Uw punten voortgezette opleiding in 2023

Bij een nieuw jaar hoort een nieuwe puntenperiode.

Lees meer...

14 december 2022

Uw bedrijf overhalen tot bemiddeling

De mogelijkheid om een geschil via bemiddeling te beslechten is inmiddels bij (bijna) alle...

Lees meer...

28 november 2022

Publicatie: het beroep van bedrijfsjurist - algemene organisatie & deontologie

Op onze Dag van de bedrijfsjuristen van 15 november ll, hadden wij het genoegen de publicatie van...

Lees meer...

28 november 2022

Corporate Responsibility: acht lessen voor de bedrijfsjurist

Dinsdag 15 november ll. vond de 33e Dag van de bedrijfsjuristen plaats. Onderwerp van de dag was...

Lees meer...

23 september 2022

Neem deel aan onze grote beloningsenquête in samenwerking met Vlerick Business School en Vialegis

Het Instituut voor bedrijfsjuristen wil een gangmaker zijn voor het delen van kennis en ervaringen binnen...

Lees meer...