Labour tribunal accepts urgent dismissal for not wearing face mask (correctly) and not respecting social distancing
Praktische commentaar bij de reglementering van de overheidsopdrachten
Pandemic, energy crisis, shortage of raw materials: your costs are increasing – how can you pass them on in your ongoing private and public contracts?
MISBRUIK VAN ECONOMISCHE AFHANKELIJKHEID – EERSTE TOEPASSINGEN
Deliveroo in Belgium: its couriers are self-employed workers and not employees rules Brussels court
Covid-update: verplicht telewerk en gerechtvaardigde afwezigheid van het werk voor Covid-test
Product Safety – Managing the Risks
Double discrimination = double compensation. Diversity & Inclusion at the recruitment phase
Employee Privacy Rights in Belgium: Are You Ready?
De maatschap : leven en laten leven
Webinar 6/12 | Challenges and opportunities for Legal Counsels: facts, figures and your approach
Interview met Arie Van Hoe
EU Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) – Eureka?
Covid-19: the return of mandatory remote work
Contract Lifecycle Management: van ‘handig’ naar ‘noodzakelijk’
Moet de eenzijdige wijziging van een essentieel element van de arbeidsovereenkomst belangrijk zijn opdat er sprake zou zijn van een impliciet ontslag? Ja. Moet men hiervoor een belangenafweging maken? Neen.